PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Czasopisma/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

Czasopisma polskie

1

Spis treści

Czasopisma polskie (i polskojęzyczne) i zawarte w nich artykuły o meteorach i meteorytach.

W ramach projektu digitalizacji zasobów bibliotek i archiwów udostępniono w internecie skany wielu czasopism. Stwarza to niebywała okazję (i łatwość) do przejrzenia archiwalnych numerów pod kątem zawartych w nich artykułów i doniesień o wydarzeniach związanych z meteorytami. Zestawienie ma na celu ułatwienie wyszukiwania pojawiających się na portalu Wiki.Meteoritica.pl powołań oraz na szybkim sprawdzeniu, czy znaleziony w internecie tytuł/artykuł traktuje o interesujących nas zjawiskach. Przeszukując zasoby cyfrowych bibliotek z pomocą tego wykazu można również szybciej dotrzeć do treści znalezionego artykułu.

Część tytułów wydzielono w osobnych hasłach ze względu na drukowane w nich liczne artykuły o meteorytach, np. Dziennik Wileński lub Ilustrowany Kuryer Codzienny. Część tytułów czasopism stricte naukowych znajduje się pod hasłem Bibliografia/Czasopisma.


Przekreślono powołania na artykuły, które sensu largo nie traktują o meteorytach – zwroty poetyckie, magia i chiromancja (…). Można na te artykuły natrafić przeszukując internet po słowach kluczowych.

A

Acta Archaeologica Carpathica

Patrz → Trepcza, Wietrzno-Bobrka

 

Acta Geologica Polonica

Patrz → Acta Geologica Polonica

 

Acta Geophysica Polonica / Acta Geophysica

Patrz → Acta Geophysica/Artykuły

 

Acta Palaeontologica Polonica

Źródła: Acta Palaeontologica Polonica.

Patrz → Lechówka

 

Acta Physica Polonica A

Patrz → Acta Physica Polonica A/Artykuły

 

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum

Patrz → Acta Soc. Metheor. Polon./Artykuły

 

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Źródła: Państwowy Instytut Geologiczny.

Patrz → Łowicz/Czasopisma, Bibliografia (Morasko), Tektyty

 

Archives of Metallurgy and Materials

Źródła: Biblioteka Nauki.

Patrz → Morasko

 

Archiwum Mineralogiczne

Patrz → Archiwum Mineralogiczne

 

Ateneum

Pełna nazwa: Ateneum. Pismo naukowe i literackie.

Źródła e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1876-1901).

1881

 • t. 4, z. 12. s. 576-, St. K.[1], Organizmy w meteorytach. Plik eLib.

1893

 • t. 2, z. 5, s. -449-450, Flaum Maksymilian, Z teoryi i faktów przyrodniczych. O diamentach w meteorytach żelaznych i próbach ich sztucznego otrzymania. Plik eLib.

1899

 • t. 1, z. 1, s. 50. Słowo meteoryt.
 • t. 2, z. 5, s. -351-352, Joteyko-Rudnicka Zofia, Chemia przy wysokich temperaturach. Krótka wzmianka o diamentach w meteorytach. Plik eLib.

 

Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering

Źródła: AGH w Krakowie.

 

B

Białostocczyzna

Źródła: Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Bialystok (Białystok)

 

Biblioteka Warszawska

Patrz → Biblioteka Warszawska/Artykuły

 

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Źródła: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.

Patrz → Bibliografia (Morasko)

 

Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki

Źródła: Pracownia Planetologii i Meteorytyki.

 • Gąsiorowska Zofia H., Polskie meteoryty i meteorytyka w źródłach piśmienniczych, kopia maszynopisu, 1955; opracowanie Janusz W. Kosiński, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 12-29.[2] Plik PDF.

 

Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences

Patrz → Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences/Artykuły

 

Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań

Źródła: Biblioteka PTPN; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Skróty: Bull. soc. amis sci. et lettres Poznan, B oraz Bull. Soc. Amis Sci. Lettr. de Poznań.

Patrz → Bibliografia/Pokrzywnicki Jerzy[3]

 

Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Źródła: Akademicka Platforma Czasopism, UMK.

Patrz → Bibliografia (Morasko)

 

Bulletin of the Polish Academy of Sciences

Patrz → Bulletin de L'Academie Polonaise des Sciences/Artykuły

 

C

Chemia Analityczna

Źródła: Wydz. Chemii UW.

Patrz → Baszkówka

 

Contemporary Trends in Geoscience

Źródła: BazTech.

 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2013), The first Polish tektites: preliminary SEM investigation, Contemporary Trends in Geoscience, 2(1), 2013, s. 18-21. Plik doi.
 • Brachaniec Tomasz, (2014), Shock structures in the Morasko meteorite - preliminary SEM data, Contemporary Trends in Geoscience, 3(1), 2014, s. 1-4. Plik doi.

Patrz → Morasko

 

Cyrqlarz

Źródła: Pracownia Komet i Meteorów – Cyrqlarz.
Od numeru 209 Cyrqlarz jest wydawany jako wydzielony dział w kwartalniku Urania-Postępy Astronomii (od numeru 1/2015).

 • Olech Arkadiusz, (2005), EN171101 – 450 kilogramów meteorytu do wzięcia!, Cyrqlarz, 174, 2005, s. 15-17 i 27. Plik PDF.
 • Tymiński Zbigniew, (2011), 200 miesięcy cierpliwego czekania i mamy meteoryt!, Cyrqlarz, 204, 2011, s. 7-8. Plik PDF.

Patrz → Morasko, Sołtmany, Turji-Remety

Patrz → Urania-Postępy Astronomii/Artykuły

 

D

Dziennik Bałtycki

Oraz Rejsy (1946-50) ilustrowany dodatek do Dziennika Bałtyckiego.

Źródła: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (1946-74).

1950

 • Rejsy, nr 50, s. 2, Na Ziemi rozbił się międzyplanetarny statek. Sensacyjna hipoteza radzieckiego naukowca. O meteorycie tunguskim.[4] Plik bLib.

1960

 

Dziennik Łódzki

Patrz → Dziennik Łódzki/Artykuły

 

Dziennik Popularny

Patrz → Dziennik Popularny/Artykuły

 

Dziennik Poznański

Patrz → Dziennik Poznański/Artykuły

 

Dziennik Warszawski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

1868

1869

1870

1873

1875

 • nr 17, s. 2, Z innych gubernij. M.in. o żelazie Pallasa.[6] Plik eLib.
 • nr 57, s. 2, o miejscu znajdowania się znanego aerolitu Pallasa. O meteorycie Krasnojarsk.[6] Plik eLib.
 • nr 145, s. 623[3], Kamień aerolitowy. O meteorycie Cape York(?).[7] Plik eLib.

 

Dziennik Wileński

Patrz → Dziennik Wileński/Artykuły

 

E

Echo

Patrz → Echo/Artykuły

 

Express Lubelski (i Wołyński)

Źródła: Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

1933

 • nr 41, s. 3, Bakterie w meteorze. Plik uLib.
 • nr 186, s. 2, Bohaterski polak. Pożar wywołany spadkiem meteorytu i akcja Lucjana Zaniewskiego. Plik uLib.
 • nr 199, s. 3, Deszcz meteorytów spada z nieba. Plik uLib.

1934

 • nr 164, s. 3, Na Wenus, a nie na Mars mógłby wyruszyć lotnik kosmiczny. Plik uLib.
 • nr 236, s. 6, Złoto z nieba. Drogocenny metal w meteorytach. Plik uLib.
 • nr 281, s. 2, Przytomny pilot uniknął zderzenia z płonącym meteorytem. Plik uLib.

1935

1939

 • nr 190, s. 5, Wybuch olbrzymiego meteoru widzieli mieszkańcy Portland. Plik uLib.

 

Express Poranny

Źródła: POLONA ; Radomska Biblioteka Cyfrowa.

1935

 

Ekspres Wieczorny

Patrz → Gdynia

 

Ekspres Wieczorny Ilustrowany

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC (1923-1937).

1926

 • nr 91, s. 5, Meteoryt ze złotem i platyną. Plik lLib.

1928

 • nr 357, s. 10, Skarby z nieba. 30 miljonów tonn żelaza. – Zagadka Arizony.[8] Plik lLib.

1929

 • nr 315, s. 5, Kamień z nieba spadł na wóz z gośćmi weselnymi. Rzekomy spadek meteorytu w Serbii. Plik lLib.

1934

 • nr 330, s. 2, Katastrofa na mostku kapitańskim. Z wysokości miljardów kilometrów na statek, zdążający do Nowego Yorku, spadł ognisty meteoryt. – Pierwszy oficer padł bez przytomności, marynarz został ogłuszony. Tytuł mówi wszystko. Plik lLib.
 • nr 347, s. 8, Olbrzymi meteoryt zabił 130 jeleni. Plik lLib.

 

G

Gazeta Bydgoska

Patrz → Gazeta Bydgoska/Artykuły

 

Gazeta Gdańska

Patrz → Gazeta Gdańska/Artykuły

 

Gazeta Kaliska

Patrz → Gazeta Kaliska/Artykuły

 

Gazeta Kielecka

Źródła: Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa (1870-1939); Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa (1989-1996)

1880

1935

 • nr 171 (23 czerwca 1935), s. 5, Głębicki K., Gwiazdy spadające. Tajemnica pochodzenia meteorytów. Plik wLib.

 

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego

Patrz → Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego/Artykuły

 

Gazeta Kościerska

Źródła: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (1935)

1934

 • nr 8, s. 3, Meteor w pustyni. Domniemany spadek na pustyni w Egipcie. Plik gLib.

1935

 

Gazeta Lekarska

Źródła: Podlaska Biblioteka Cyfrowa (1868-1890).

1868

 • nr 6, t. 5, 1868, s. 94-96, O meteorycie z okolic Pułtuska. Plik bLib.

1883

 • nr 14, t. 3, s. 278. Zapowiedź odczytu wygłoszonego przez Stanisława Kramsztyka pt. „Aerolity”. Plik bLib.

 

Gazeta Lubelska

Gazeta Lubelska. Pismo Rolniczo-Przemysłowo-Handlowe i Literackie.

Źródła: Biblioteka Cyfrowa UMCS; komplet wydań Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu.

1885

1897

 • nr. z 21, 22 i 24 kwietnia 1897 r.; patrz → Lublin 1897

 

Gazeta Lwowska

Patrz → Gazeta Lwowska/Artykuły

 

Gazeta Narodowa

Patrz → Gazeta Narodowa/Artykuły

 

Gazeta Pabjanicka

Gazeta Pabjanicka. Tygodnik społeczny i informacyjny.

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC.

1926

 • nr 21 (19 września 1926), s. 10-11, Znaki na niebie. Około godz. 3 w nocy z 8 na 9 września 1926 roku obserwowano nad Pabianicami jasny bolid. Plik lLib.

 

Gazeta Polska

Patrz → Gazeta Polska/Artykuły

 

Gazeta Przemysłowo-Rolnicza

Podtytuł: Pismo tygodniowe z rysunkami.

Tygodnik; numeracja: R.1, nr 1 (24 grudnia 1871-5 stycznia 1872 ) – R.8, nr 13 (17-29 marca 1879); (pierwsza data ukazania się wg kalendarza juliańskiego, druga wg gregoriańskiego; od nr 1 (1876) brak podtytułu).

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1872-1879).

1873

 • nr 19, s. 150-151. Artykuł W. Niewiadomskiego. Słowo meteoryczny. Plik eLib.

1875

 • nr 26, s. 202-204, Bronikowski Jan, O żelazie. Krótka notka o żelazie meteorycznym. Plik eLib.
 • nr 39, s. 310-311, Żelazo meteoryczne. Krótka notka m.in. o meteorytach Cape York[7] i Żelazie Pallasa[6]. Plik eLib.

 

Gazeta Rzemieślnicza

Patrz → Gazeta Rzemieślnicza/Artykuły

 

Gazeta Sądowa Warszawska

Patrz → Gazeta Sądowa Warszawska/Artykuły

 

Gazeta Sępoleńska

Patrz → Gazeta Sępoleńska/Artykuły

 

Gazeta Szamotulska

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1932

 • nr 146 (20 grudnia 1932), s. 2; patrz → Klepacze

1935

 • nr 89, s. 3. Słowo meteor. Plik wLib.

1936

 

Gazeta Świąteczna

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (l-lib); Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

1887

 • nr 354, s. 4, Z Cesarstwa. Olbrzymi aerolit. Spadek meteorytu Ochansk.[9] Plik eLib.

1935

1937

 

Gazeta Toruńska

Patrz → Gazeta Toruńska/Artykuły

 

Gazeta Warszawska

Patrz → Gazeta Warszawska/Artykuły

 

Gazeta Wągrowiecka

Patrz → Gazeta Wągrowiecka/Artykuły

 

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego

Patrz → Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego/Artykuły

 

Geochronometria

Źródła: Geochronometria. Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology; Springer Link Geochronometria.

Patrz → Kaalijarv, Morasko

 

Geologica Carpathica. International Geological Journal

Źródła: Geologica Carpathica.

Patrz → Baszkówka

 

Geological Quarterly

Patrz → Geological Quarterly/Artykuły

 

Geologos

Źródła: Geologos The Journal of Adam Mickiewicz University.

 • Owocki Krzysztof, Muszyński Andrzej, (2012), Shock veins in the Sahara 02500 ordinary chondrite, Geologos, 18(2), 2012, s. 111–118. Plik doi.

Patrz → Kaalijarv, Morasko

 

Głos Koszaliński

Źródła: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania.

Patrz → Bolid 1957

 

Głos Lubelski

Patrz → Głos Lubelski/Artykuły

 

Głos Ludu

Źródła: Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Trzyniec

 

Głos Polski

Głos Polski: dziennik polityczny, społeczny i literacki.

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC (1918-1929).

1928

 • nr 122 (3 maja 1928), s. 4. Słowo meteor i bolid. Plik lLib.

1929

 • nr 49 (19 lutego 1929), s. 6, Meteor kowieński jest kulą ognistą, która rozgrzana do temperatury 10 tys. st. C. świeci jaśniej od największych gwiazd. O spadku w Wobolnikach w Litwie. Plik lLib.

 

Głos Poranny

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC (1929-1939).

1934

 • nr 12, s. 1. Słowo meteoryt.
 • nr 107, s. 4, Pociski z nieba. Deszcz meteorytów nie jest groźny dla ziemi. Plik lLib.

1935

 • nr 85 (27 marca 1935), s. 5, Jak wygląda meteoryt, który spadł we wsi Krępy; patrz → Łowicz/Czasopisma

1937

 • nr 348, s. 6, Niebezpieczeństwo I.W.1937. 10 godzin, które uratowały nasz glob od katastrofy. Bliskie przejście asteroidy w pobliżu Ziemi. Pierwsze doniesienie typu NEO Near Earth Objects. Plik lLib.

 

Głos Stolicy

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1916-1917).

1917

 • nr 49(80), 1917, Dziesiąty meteoryt, s. 4. O spadku meteorytu żelaznego Boguslavka.[10] Plik eLib.

 

Głos Śląski

Źródła: Opolska Biblioteka Cyfrowa.

1907

 

Goniec Częstochowski

Źródła: Śląska Biblioteka Cyfrowa.

1916

 • nr 170 (29 lipca 1916), s. 2-3, Aerolit wczorajszy. Doniesienie o obserwacji jasnego bolidu: „Aerolit wczorajszy. We czwartek około g. 10 wiecz. mieszkańców szczególniej Częstochówki oślepiła chwilowo niezwykła jasność, lecąca ku nim wprost z zachodniej strony nieba w postaci raz pryskającej się momentalnie na drobne iskry spadającej gwiazdy. Natychmiast też powstały tysiączne gadki o tajemnem jakoby znaczeniu różnych zjawisk niebieskich, szczególniej podczas wojny.
  Tymczasem owa gwiazda spadająca była tylko jednem ze zjawisk atmosferycznych, pospolitych w okresie od 10 sierpnia do 12 listopada, rzadszych w czerwcu lub lipcu był to mianowicie aerolit lub uranolit albo meteoryt. Są to krążące w przestworzu drobne ciała niebieskie, które, o ile wejdą w sferę przyciągania ziemi, z hukiem spadają na nią. Spadający meteoryt wskutek niesłychanie szybkiego biegu i powstającego stąd tarcia o powietrze, rozżarza się do białości i wydaje jasne światło. Padając na ziemię, rozpryskuje się w drobne cząstki.
  Zbyteczna dodawać, że wysnuwanie z podobnych zjawisk prognostyków, jak dziś, o końcu wojny lub jej przebiegu jest tylko zabobonem, wynikającym z ciemnoty
  ”. Plik sLib.

 

Goniec Nadwiślański

Źródła: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (1926-1927).

1926

 • nr 234, s. 11, Udany żart. Bolid nad Cambridge – psikusem fotografa. Plik dLib.
 • nr 301, s. 7, Djamenty, które spadają z nieba? Plik dLib.

1927

 • nr 270, s. 4, Olbrzymi meteor. Wir powietrzny powalił kilka tysięcy drzew. O meteorycie tunguskim.[4] Plik dLib.

 

Goniec Krakowski

Patrz → Kraków 1829

 

Goniec Wielkopolski

Patrz → Goniec Wielkopolski/Artykuły

 

Gwiazdka Cieszyńska

Patrz → Gwiazdka Cieszyńska/Artykuły

 

H

Hasło Łódzkie

Dziennik; numeracja: R.1, nr 1 (16 września 1927) – R.5, nr 10 (19 stycznia 1931).

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC (1927-1930).

1927

 • nr 5 (20 września 1927), s. 6, Prezent z nieba. Głaz o 250 miljonach kilogramów spadł na niezmierzone tajgi syberyjskie. O meteorycie tunguskim.[4] Plik lLib.
 • nr 28 (13 października 1927), s. 6, Marzenia alchemików spełniają się. Sztuczny djament. Plik lLib.

1928

 • nr 271 (30 września 1928), s. 4, Gość z zaświatów na ziemi. O meteorycie tunguskim.[4] Plik lLib.

 

I

Ilustrowana Republika

Patrz → Ilustrowana Republika/Artykuły

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny

Patrz → Ilustrowany Kuryer Codzienny/Artykuły

 

Ilustrowany Magazyn Tygodniowy „Świat”

(Świat: pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce)

Źródła: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Bobulińce

 

J

Jlustracja Polska

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1931

 • nr 16 (18 styczeń 1931), s. 20-22, Pociski z przestworzy. Meteory bombardują ziemię — Dziesięć miljonów tonn żelaza spada na Amerykę — Płomień z nieba nad Syberią — Huk, który słyszano na obszarze miljona kilometrów kwadratowych. O kraterze Canyon Diablo i meteorycie tunguskim.[4] Plik wLib.

 

K

Kaliszanin

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; komplet wydań Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu.

Kontynuatorem Kaliszanina była Gazeta Kaliska.

 

KŁOSY. Czasopismo Illustrowane Tygodniowe

Patrz → KŁOSY/Artykuły

 

Korrespondent Warszawski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1831-1834).

1832

 • nr 22, s. 91. Informacja o spadku 9 września (1831 roku) kamienia meteorycznego na Morawii. Plik eLib. Patrz → Wessely

 

Kosmos, Kosmos B

Patrz → Kosmos, Kosmos B/Artykuły

 

Kurier Bydgoski

Patrz → Kurjer Bydgoski/Artykuły

 

Kurier Polski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Kurjer Polski), e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Kuryer Polski).

1935

 

Kurier Poranny (Kurjer Poranny)

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Kurjer Poranny).

1887

1935

 

Kurjer

Źródła: Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie (1907-12).

1908

 • nr 146, s. 3, Teorja powstania djamentów. Plik uLib.

1910

 • nr 45, s. 2-3, Kometa Halley'a (dokończenie). Plik uLib.
 • nr 129, s. 1-2, Wola – gienjusz Ludzkości. Krótka wzmianka o meteorycie Cape York.[7] Plik uLib.

1911

 • nr 204, s. 2. Słowo meteoryt.

 

Kurjer Bydgoski

Patrz → Kurjer Bydgoski/Artykuły

 

Kurjer Codzienny (Kuryer Codzienny)

Źródła: Radomska Biblioteka Cyfrowa.

1868

 

Kurjer Lwowski

Patrz → doniesienia: Ruschany/Czasopisma, Lublin 1897

 

Kurjer Nowogródzki

Patrz → Kurjer Nowogródzki/Artykuły

 

Kurjer Pomorski

Źródła: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

1926

 • nr 1 (4 stycznia 1926), s. 6, Aerolit i celnicy. Plik dLib.

 

Kurjer Poznański

Wcześniej ukazywał się pod tytułem Kuryer Poznański.

Źródła: POLONA; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1872-1939).

1907

1926

1935

1937

 

Kurjer Średzki

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1935

 

Kurjer Warszawski

Patrz → Kurjer Warszawski/Artykuły

 

Kurjer Wileński

Patrz → Kurjer Wileński/Artykuły

 

Kurjer Zachodni. Iskra

Patrz → Niezidentyfikowane 1928

 

Kuryer Literacko-Naukowy

Patrz → Kuryer Literacko-Naukowy/Artykuły

 

Kuryer Litewski

Źródła: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (1801-1833; Litovskìj Věstnik, 1835-1838); e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1905-1910, r. 1-6).

Patrz → Lixna i Krasław; doniesienie Wilno 1815

1832

 • nr 134, s. 1. Relacja o obserwacji bolidu nad Warszawą 13 listopada 1832 roku: „Wczoray po północy między godziną 4tą a 5tą, pokazały się błyskawice i meteor iskrawy, który trwał przez kilka sekund. (G.C.)”. Plik jLib.

1907

 • nr 102, s. 2. Słowo aerolit.

1910

 • nr 87, s. 4. Słowo aerolit.
 • nr 184, s. 1. Słowo meteoryt.

 

Kuryer Poznański

Później ukazywał się pod tytułem Kurjer Poznański.

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1872-1939).

1872

 • nr 235 (12 października 1872), s. 1. Meteor. Jasny meteor nad Warszawą. Plik wLib.

1880

 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Archiwum: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Patrz → Artefakty, Warsaw I

 

L

Landform Analysis

Źródła: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; BazTech.

Patrz → Morasko

 

Ł

Łódzkie Echo Wieczorne

Dziennik; w niedzielę rano ukazywało się pod tyt.: Łódzkie Echo Niedzielne; numeracja: R.1, nr 1 (3 lutego 1925). R.4, nr 232 (1928); wydanie popołudniowe czas.: "Kurier Łódzki"; od R.4, nr 233 (2 października 1928) kontynuowane przez: Echo.

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC (1925-1928).

1925

 • nr 205 (17 września 1925), s. 3, Olbrzymi meteoryt pełen djamentów. Waga jego wynosi 2 tysiące centnarów metrycznych. Plik lLib.
 • nr 268 (30 listopada 1925), s. 2, Aerolit wartości 300 miljonów złotych. Bogactwo z zaświatów. Plik lLib.

1926

 • nr 3 (5 stycznia 1926), s. 3. Słowo meteoryt. Plik lLib.

 

M

Magazyn Powszechny

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1838

 • Żyszkiewicz Antoni, Kamienie meteoryczne, nr 17, s. 133-134, nr 19, s. 146-150, nr 20, s. 154-157, 1838. Plik wLib i dalsze.

1840

 • nr 2, O kamieniach meteorycznych, s. 44-53. Plik wLib.

 

Magazyn Warszawski

Pełny tytuł: Magazyn Warszawski, Pięknych nauk, kunsztów, i różnych wiadomości dawnych, i nowych, dla zabawy, i pożytku osób oboiey Płci, wszelkiego stanu, i smaku.

Źródła: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Miedziana Góra

 

Mały Dziennik

1935

 • nr 126 (20 września 1935), s. ?, Meteoryt z 1907 roku znaleziono w Poznańskim. (inf. Allegro.pl).

 

Materiały Archeologiczne

Patrz → Wietrzno-Bobrka

 

Merkuryusz Polski Ordynaryiny

Źródła: e-Kolekcja Czasopism Polskich.

Patrz → Bolid 1661

 

Meteor

Meteor: Pismo humorystyczne (w tytule spada z horyzontu co 10 dni). Pismo wydawane w Wiedniu po polsku; ukazał się tylko jeden nr 1 (styczeń 1879).

Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

 

Meteorites

Patrz → Meteorites/Artykuły

 

Meteoryt

Patrz → Meteoryt/Artykuły

 

Mineralogia (Mineralogia Polonica)

Źródła: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin) – Mineralogia (Mineralogia Polonica)  ●  Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) – directory.

 • Owocki Krzysztof, Pilski Andrzej, (2009), Mineralogy and petrology of two ordinary chondrites and their correlation with other meteorites, Mineralogia, 40, 2009, s. 107-116. Plik doi.

 

Mineralogia Special Papers

Źródła: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin) – Mineralogia Special Papers.

 • Kruszewski Łukasz, Ciesielczuk Justyna, Misz-Kennan Magdalena, (2012), What have meteorites to do with coal fires? A case of Upper and Lower Silesian Basins, Mineralogia Special Papers, vol. 40, 2012, s. 28-30.[14] Plik PDF. Materiały 19th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Obrzycko, 19-21th October 2012.[15]

Patrz → Jankowo Dolne, Kratery Morasko, Morasko, Seeläsgen (Przełazy), Zakłodzie

 

Młodzi Idą

Młodzi Idą: organ Komitetu Centralnego Organizacji Młodzieży TUR.

Patrz → Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

 

Monitor Warszawski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1824-1828).

1826

 • nr 121, s. 565. Relacja o trąbie powietrznej (ognistej?!) we Włoszech. Słowo meteoryczny. Plik eLib.

1827

 • nr 194, s. 845. Informacja o spadku we wsi Fasty i fragment relacji Jana Wolskiego; patrz → Białystok. Plik eLib.

1828

 

N

Nadwiślanin

Patrz → Nadwiślanin/Artykuły

 

Naokoło Świata

Źródła: Śląska Biblioteka Cyfrowa (1932-1934).

1931

 • nr 83, s. 23-24, Z.K., Jak spadał wielki meteoryt. Plik sLib.

 

Nowiny Codzienne

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1932-1934).

1934

 • nr 16, s. 3, Gość z przestworzy. Spadek meteorytu w Egipcie. Plik eLib.
 • nr 259, s. 6, Gdyby ziemia powiększyła objętość zamarłoby na niej życie. Plik eLib.
 • nr 281, s. 3, Spotkanie z meteorytem na wysokości 2000 m. Spotkanie samolotu z płonącym bolidem, a którego znaleziono później fragmenty[16]. Plik eLib.

 

Nowy Kurjer

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1927-38).

1928

 • nr 221 (28 września 1928), s. 3, Śmiercionośny meteoryt, doniesienie o spadku w Indiach. Plik wLib.

1933

 • nr 21 (26 stycznia 1933), s. 2, Meteor spadł na dach teatru. Plik wLib.
 • nr 202 (3 września 1933), s. 5, Ognista kula nad Berlinem. Plik wLib.

1935

 • nr 74 (29 marca 1935), s. 6; patrz → Łowicz/Czasopisma
 • nr 75 (30 marca 1935), s. 2; patrz → Łowicz/Czasopisma
 • nr 215 (18 września 1935), s. 7; patrz → Ostrzeszów/Czasopisma
 • nr 218 (21 września 1935), s. 7; patrz → Bolid 1935
 • nr 223 (27 września 1935), s. 7; patrz → Ostrzeszów/Czasopisma
 • nr 227 (2 października 1935), s. 4, Sfałszowany meteor. Oszustwo w Meksyku. Plik wLib.
 • nr 298 (25 grudnia 1935), s. 8, Drobnoustroje z przestrzeni między planetarnych. Plik wLib.
 • nr 300 (29 grudnia 1935), s. 11, Największy meteor świata. Plik wLib.

 

Nowy Dziennik

Patrz → Nowy Dziennik/Artykuły

 

Nowy Dziennik Łódzki

Źródła: Regionalia Ziemi Łódzkiej BC.

Patrz → Klepacze

 

Nowy Pamiętnik Warszawski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

1805

 

Nukleonika

Źródła: IChTJ.

 • Zarek Wiesława, Popiel Eustachy S., Tuszyński Marek, Teper Ewa, (2004), Mössbauer study of the El Hammami olivine-bronzite meteorite, Nukleonika, 49 (Supp.), 2004, s. 59-62.[17] Plik PDF.

 

O

Opiekun Domowy: pismo tygodniowe obrazkowe, poświęcone rodzinom polskim

Tygodnik ukazywał się później pod tytułem: Opiekun Domowy: pismo tygodniowe sprawom wychowania, rzeczom społecznym, nauce, literaturze i sztukom pięknym poświęcone.

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1865-1876).

1868

1871

 • nr 20, s. 156. Słowo aerolit.

1873

 • nr 52 i 53 (30 grudnia 1873), s. 420; patrz → Zelwa 1873

1874

 • nr 5, s. 34. Słowo meteoryczny.

 

Orędownik

Patrz → Orędownik/Artykuły

 

Orędownik Ostrowski

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Częstochowa 1937

 

Orędownik Wrzesiński

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1920-1939).

1938

nr 127 (3 listopada 1938), s. 1, Psychoza wojny działa . Skutki audycji radiowej O. Wellesa na postawie powieści H.G. Wellsa „Wojna światów”.[18] Plik wLib.

 

P

Pałuczanin

Patrz → Pałuczanin/Artykuły

 

Pamiętnik Lwowski

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1816-1819).

1817

 • nr 22, s. 161-162. "Wyniki" analizy meteorytu żelaznego. Plik wLib.

 

Pamiętnik Magnetyczny Wileński

Źródła: POLONA .

Patrz → Wilno 1815

 

Pamiętnik Naukowy

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

 • B.A., (1837), Kamienie z powietrza spadające, Pamiętnik Naukowy, z. 8, 1837, s. 235–252.[19] Plik wLib.
 • J.K.S., (1837), Gwiazdy spadające, Pamiętnik Naukowy, z. 8, 1837, s. 207-234.[20] Plik wLib.

 

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Źródła: BC WUM.

1868

 

Pamiętnik Warszawski

Wydawany przez Kaz. Brodzińskiego, Fr. Hr. Skarbka, J.K. Skrodzkiego z Towarzystwa Król. Przyiaciół Nauk.

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1822-1823).

1822

 • nr 8, s. 460-464, List Felixa Jarockiego Professora Zoologii w Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim o rybach, które razem z deszczem spadły w dniu 29 Czerwca b. r. nadesłany do redakcyi. Tam też o meteorze obserwowanym w Poznaniu i w Warszawie. Plik eLib.

 

Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umieiętności

Miesięcznik; numeracja: T.1, (styczeń 1815) – R.7, T.21 (grudzień 1821).

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1815-1821); Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1816

 • T. 4, luty 1816, s. 200-206, O Kamieniach z powietrza na ziemię spadaiących (Zdanie sprawy z dwóch dzieł: t. i. Fr. Dalberga, o czci starożytnych dla zjawisk napowietrznych a mianowicie oddawanéy kamieniom spadaiącym z nieba (über den Meteorcultus der Alten etc.) Heildelberg 1811 in 8vo[21]; i powtóre. Pamietnik historyczno-fizyczny o spadku kamieni na ziemi w rozamitych czasach (Memoire hist. et phys. sur les chutes des pièrres etc) przez P. Bigot de Morogues. Orleans 1812 in 8cc[22]). Plik wLib.
 • T. 4, marzec 1816, s. 342-347, Wiadomość o nowo odkrytéy bryle żelaza rodzimego meteorycznego, (wyięta z Nru 243. 1815 r. gazety powszechnéy literackiéy Halskiey).; patrz → Lenarto. Plik eLib.
 • T. 6, październik 1816, s. 170. Słowo aerolit.
 • T. 6, listopad 1816, s. 355-357; patrz → Wilno 1815
 • T. 7, kwiecień 1817, s. 528. Słowo aerolit.

 

Polska Zbrojna

Źródła: POLONA.

Patrz → Pułtusk/Czasopisma

 

Polska Zachodnia

Źródła: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (1926-1939).

1929

 • nr 200 (24 lipca 1929), s. 10, Skarby spadające z nieba. Plik eUWr.

1931

 • nr 59 (10 marca 1931), s. 6, Olbrzymi meteoryt zabił trzech ludzi. Kaczka dziennikarska?! Plik eUWr.

1933

 • nr 8 (8 stycznia 1933), s. 14, Aerolit wagi przeszło 1.000 kg. Plik eUWr.

1935

 • nr 87 (29 marca 1935), s. 2; patrz → Łowicz/Czasopisma
 • nr 311 (12 listopada 1935), s. 8, Meteoryt nad Śląskiem widziany był w niedzielę. Obserwacja bolidu 10 listopada 1936 roku nad Warszawą i. Plik eUWr.

1936

 • nr 232 (25 sierpnia 1936), s. 4, Co to jest kometa? Plik eUWr.

1938

 • nr 58 (28 luty 1938), s. 8, Największy meteor świata. Meteoryt Hoba.[23] Plik eUWr.

 

Postęp

Patrz → Postęp/Artykuły

 

Postępy Astronomii

Patrz → Urania-Postępy Astronomii/Artykuły

 

Postępy Fizyki

Źródła: Polskie Towarzystwo Fizyczne.

 • Dąbrowska Joanna, (1954), Wyznaczanie wieku meteorytów żelaznych metodą helową, Postępy Fizyki, 5(1), 1954, s. 96-100. Plik DjVu.
 • Gałązka-Friedman Jolanta, Jakubowska Martyna, Woźniak Marek, Brzózka Katarzyna, Grabias Agnieszka, Szopa Krzysztof, (2024), 30 lat mössbauerowskich badań meteorytów w Polsce (30 years of Mössbauer research on meteorites in Poland), Postępy Fizyki, 75(2), 2024, s. 3-16. Plik PDF.
 • Kuchowicz Bronisław, (1966), Czy meteory mogą składać się z antymaterii? (May the micrometeors consist of antimatter?), Postępy Fizyki, 17(5), 1966, s. 565-566. Plik DjVu.
 • Subotowicz Mieczysław, (1967), Czy meteor z antymaterii może dotrzeć do powierzchni Ziemi? (Is it Possible for Antimatter Meteor to Reach the Surface of the Earth?), Postępy Fizyki, 18(7), 1967, s. 463-464. Plik PDF.

 

Powszechny Dziennik Krajowy

Powszechny Dziennik Krajowy / [Kommissya Rządowa Wyznań Religiyjnych i Oświecenia Publicznego].

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1829-1831).

1829

 • nr 77, s. 322. Słowo meteor, zjawisko atmosferyczne. Plik eLib.
 • nr 232, s. 1042. Jasny bolid obserwowany nad Włochami. Plik eLib.
 • nr 280 (1 listopada 1829), s. 1294; patrz → Kraków 1829
 • nr 286 (7 listopada 1829), s. 1320; patrz → Kraków 1829
 • nr 333, s. 1506. Informacja o spadku meteorytu w Łucku. Plik eLib.

 

Prace Muzeum Ziemi

Wydawca: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

 • Gąsiorowska Zofia Halina[2], (1966), Zestawienie bibliograficzne prac polskich autorów o meteorytach (1805-1955), Prace Muzeum Ziemi, 8, 1966, s. 213-226.[25] Plik PDF.
 • Łaszkiewicz Antoni, (1980), O warszawskich kolekcjach i zbiorach mineralogicznych i geologicznych, Prace Muzeum Ziemi, 31, 1980, s. 37-46.

 

Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej

Źródła: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej.

 • Broniewski Witold, Smoliński J., (1934), O budowie stopów żelaza z niklem, Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, tom IV, 1934, s. 85-99. Plik ePW.

 

Prawda

Podtytuł: Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki.

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (1881-1915; z przerwami).

1888

 • nr 14, s. 163. jasny bolid nad Meksykiem. Plik wLib.
 • nr 28, s. 332-333, Wybuchy meteorytów. Plik wLib.

1894

 • nr 13, s. 150-151. Relacja z odczytu Stanisława Kramsztyka O kometach. Plik wLib.

 

Pressmania.pl

Źródła: Pressmania.pl. Portal publikujący artykuły na różne tematy.

Patrz → Sołtmany/Stan prawny, kategoria Artefakty

 

Problemy

Patrz → Morasko/Czasopisma, Pomorze

 

Przegląd Archeologiczny

Patrz → Bibliografia

Patrz → Jezierzyce Małe, Wietrzno-Bobrka

 

Przegląd Geofizyczny

Źródła: Przegląd Geofizyczny.

Patrz → Bibliografia, Jerzmanowice 1993

 

Przegląd Geologiczny

Patrz → Przegląd Geologiczny/Artykuły

 

Przegląd Tygodniowy

Przegląd Tygodniowy. Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych.

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

1868

 • nr 7 (16 lutego 1868), s. 66-67, Przegląd brukowy. Ciekawa przypowiastka z aerolitem Pułtuskim w tle. Plik eLib.
 • nr 11, s. 103. Słowo aerolit.
 • nr 17, s. 159. Słowo aerolit.

1884

 • nr 32, s. 375-376, autor Lud. Krz., Życie organiczne w wszechświecie. Plik eLib.

 

Przegląd Uniwersytecki

Źródła: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patrz → Sołtmany; Bibliografia/Chladni Ernst F.F.; Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza

 

Przekrój

Źródła: Archiwum „Przekroju”; Małopolska Biblioteka Cyfrowa (1945-2000).

Patrz → Bolid 1661

 

Przyjaciel Dzieci

Patrz → Przyjaciel Dzieci/Artykuły

 

Przyroda i Przemysł

Pełny tytuł: Przyroda i Przemysł. Tygodnik poświęcony przystępnemu wykładowi wszystkich gałęzi nauk przyrodniczych, praktycznemu ich zastosowaniu do potrzeb życia, tudzież najnowszym odkryciom i wynalazkom.

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1873

 • nry 22, 23, 24, O meteorytach i ich stosunku do ziemi. Anonimowy artykuł.[26]

Patrz → Swindnica Gorna

 

Przyroda Polski Zachodniej

Patrz → meteoryt Morasko

 

R

Rocznik Chojeński

Źródła: Rocznik Chojeński.

Patrz → Bolid wielkopolski

 

Rocznik Muzeum Ewolucji

Źródła: Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.

Patrz → Niedźwiada

 

Rocznik Muzeum w Częstochowie

Patrz → Czestochowa Rakow I i II (Częstochowa Raków I i II)

 

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego

Patrz → Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego/Artykuły

 

Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyiaciół Nauk

Lub Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Wcześniej Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk.

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1802-1811, t. 1-7); e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1812-1831, t. 8-22).

1803

1823

 • t. 16, , s. 5-39, Zagaienie. Posiedzenia publicznego Towarzystwa Krolewsko-Warszawskiego Przyiacioł Nauk dnia 30 Kwietnia 1822. przez Stanisława Staszica Radcę Stanu, Prezesa tegoż Towarzystwa; patrz → Opoczno 1806. Plik eLib.

1824

 • t. 17 . Plik eLib.

1830

 

Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Źródła: Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Czartoria, Zaborzika

 

Rolnik

Rolnik: organ Towarzystwa Gospodarskiego.

Źródła: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

 • nr 13 (26 września 1919), s. 110. Informacja o ochronie zabytków przyrody, m.in. meteorytów. Plik jLib.
«

(…)O ochronie niektórych zabytków przyrody. Celem ochrony zabytków przyrody Ministerstwo W. R. i O. P. [Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] zakazało niszczenia, uszkadzania lub wywożenia z kraju następujących okazów przyrody:

A) Okazy geologiczne.
1. Meteoryty;
2. Żale[27] we wsi Mątwicy pod Nowogrodem — w Łomżyńskiem;
3. Kamień Filaretów obok drogi z Tuhanowicz do Baranowicz;
4. Kamień przy drodze z Pren do Maryampola — pod wsią Szauliszki koło starego cmentarza;
5. Kamień w Leśniewie, pow. ciechanowski, na gruncie włościańskim.
B) Ukształtowania terenu.(…)
»


Patrz → Sołtmany/Stan prawny

 

Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1877

 • Alth Alojzy, (1877), Sprawozdanie o kamykach dnia 20 Sierpnia 1876 r. w Uhrynie podczas burzy spadłych, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, tom IV, Kraków 1877, s. 142-158. Plik wLib.

1880

 • tom VII, s. XLIV. Informacja o darze S. Czaputowicza: „(…) 13) meteoryty spadłe w okolicy Pułtuska w r. 1868 (wraz z opisem tego zjawiska) od p. S. Czaputowicza; Nr. 11—13 za przewodnictwem p. G. Ossowskiego”.[28] Plik wLib. Patrz → Pułtusk/Czasopisma.

1881

 • tom VIII, s. XXV. Informacja o opisie spadku meteorytów Pułtusk przekazanym przez S. Czaputowicza: „(…) 2) Opis opadu meteorolitów w r. 1868 w okolicy Pułtuska przez S. Czaputowicza, 3) Spis owadów (…)”.[28] Plik wLib. Patrz → Pułtusk/Czasopisma.

 

S

Słowo Polskie

Źródła: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Niezidentyfikowane 1928

 • nr 101, 1899, s. 5, Niezwykłe zjawisko. „W ubiegłą sobotę, o godz. wpół do 2 po południu, mieszkańcy stacyi „Wilejka” w Król. Polskiem byli świadkami niezwykłego zjawiska atmosferycznego. Podczas padającego deszczu okolica raptownie oświetlona została snopem płomieni, czemu towarzyszył przeciągły huk i jakby wstrząśnienie.
  Że to nie była burza, dowodził zewnętrzny wygląd płomieni i działająca prawidłowo syganlizacya telegraficzna. Przypuszczać należy, iż w okolicach Wilejki spadł aerolit
  ”.[29] Plik jLib.

 

Słowo Pomorskie

Patrz → Słowo Pomorskie/Artykuły

 

Sobótka. Tygodnik belletrystyczny illustrowany

Źródło: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

 • nr 38, 1869, s. 309-310, Wierzbicki Daniel, Wycieczki po niebie. O Meteorach. Plik wLib.
 • nr 39, 1869, s. 317-319, Wierzbicki Daniel, Wycieczki po niebie. O Meteorach, dokończenie. Plik wLib.

 

Stolica

Stolica. Warszawski tygodnik ilustrowany.

Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Muszyna 1958

 

Strzecha

Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

 • nr 9, 1870, s. 270-273, Wierzejski Ludwik, Komety, gwiazdy spadające, kule ogniste i meteoryty. Plik jLib.

 

Strzelec

Strzelec: organ Związku Strzeleckiego.

Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

 

Studia Geologica Polonica

Patrz → Studia Geologica Polonica

 

Ś

Śląski Kurier Poranny

Patrz → Śląski Kurier Poranny/Artykuły

 

T

Trybuna Robotnicza

Patrz → Trzyniec

 

Tydzień

Patrz → Tydzień/Artykuły

 

Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny

Źródła: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

1874

 • R. 1, t. 1, nr 10-14, 1874. Cykl artykułów: dr Urbański Wojciech (Adalbert)[30], O meteorach, bolidach i gwiazdach spadających. Pliki zLib.

 

Tygodnik Ilustrowany

Patrz → Tygodnik Ilustrowany/Artykuły

 

Tygodnik Lekarski

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (1847-1868).

1862

 • nr 26, s. 232. Wykaz zbiorów towarzystwa: „(…) 10) P. Glinka: okaz węgla kamiennego odkrytego w Galicyi nad Dniestrem, w majątku p. Bohdanowicza i dwa aerolity znalezione w Uściu nad Dniestrem”. Plik eLib.

1865

1868

 

Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego

Patrz → Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego/Artykuły

 

Tygodnik Powszechny

Źródła: Radomska Biblioteka Cyfrowa.

1880

 • nr 31 (1 sierpnia 1880), s. 492-493, Kowalczyk [Jan][31], Z dziedziny astronomii. O gwiazdach spadających.[32] Plik rLib.

1881

 • nr 25 (19 czerwca 1881), s. 398-399. O odkryciu rzekomych struktur koralowca w meteorytach przez dr. Hakna z Wiednia. Plik rLib.

 

Tygodnik Wileński

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

1817

 • +L.K., (1817), Mosci Panie Redaktorze! Tygodnik Wileński, t. 3, nr 61, 1817, s. 117-121; patrz → Wilno 1815. Plik eLib.

 

U

Urania

Patrz → Urania-Postępy Astronomii/Artykuły

 

W

Warszawski Dziennik Narodowy

Patrz → Warszawski Dziennik Narodowy/Artykuły

 

Warszawskij Dniewnik

Patrz → Ratyn (Ratyń)

 

Варшавскія Университетскія Извѣстія

Źródła: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

1879

 • nr 6, s. 1-24-, Востоков И.А., О падающихъ звѣздахъ. Plik eLib.

1880

 • nr 1, s. -25-59, Востоков И.А., О падающихъ звѣздахъ. (Окончаніе). Plik eLib.

 

Wędrowiec

Patrz → Wędrowiec/Artykuły

 

Wiadomości Chemiczne

 • +Basińska Halina, (1950), Zastosowanie analizy promieniotwórczej w badaniach meteorytów, Wiadomości Chemiczne, 237, 1950, s. 33-36.

 

Wiadomości Geograficzne

Źródła: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.

Patrz → Morasko

 

Wiadomości Muzeum Ziemi

Patrz → Wiadomości Muzeum Ziemi/Artykuły

 

Wieczory Rodzinne

Pełna nazwa: Wieczory Rodzinne. Tygodnik illustrowany dla dzieci.

Źródła: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.

1895

 • nr 25, s. 193-194, Kramsztyk Stanisław, O kamieniach na Ziemię spadających. Plik zLib.
 • nr 26, s. 200-201, Kramsztyk Stanisław, O kamieniach na Ziemię spadających, ciąg dalszy (ilustracja meteorytu Cape York).[7] Plik zLib.
 • nr 27, s. 209-211, Kramsztyk Stanisław, O kamieniach na Ziemię spadających, ciąg dalszy. Plik zLib.

 

Wieczór Wybrzeża

Patrz → Gdynia

 

Wiek

Patrz → Wiek/Artykuły

 

Wszechświat

Patrz → Wszechświat/Artykuły

 

Z

Ziemia

Źródła: Radomska Biblioteka Cyfrowa; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

1929

 

Ziemia Lubelska

Źródła: Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie.

1913

 • nr 265, s. 4. Słowo meteoryt.

1914

1915

 • nr 145, s. 2. Słowo meteoryt.

1917

 • nr 92, s. 2. Słowo meteoryt.

1918

 • nr 282, s. 2. Słowo aerolit.

 

Z Otchłani Wieków

Źródła: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Artefakty

 

Ż

Życie Radomskie

Pismo codzienne Ziemi Kieleckiej.

Źródła: Radomska Biblioteka Cyfrowa.

Patrz → Bolid 1957, Muszyna 1958

 

Życie Warszawy

Patrz → Bolid 1979, Gdynia

 

Bibliografia

 • Buchner Otto, (1861), Versuch eines Quellenverzeichnisses zur Literatur über Meteoriten, w: Broenner Heinrich L., Abhandlungen, herausegeben von der Senckenburgischen naturforschenden gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1859-1861, s. 455-482. Plik PDF; plik DjVu.
 • Gąsiorowska Zofia H., Polskie meteoryty i meteorytyka w źródłach piśmienniczych, kopia maszynopisu, 1955; opracowanie Janusz W. Kosiński, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 12-29.[2] Plik PDF.
 • Gąsiorowska Zofia Halina[2], (1966), Zestawienie bibliograficzne prac polskich autorów o meteorytach (1805-1955), Prace Muzeum Ziemi, 8, 1966, s. 213-226.[25] Plik PDF.
 • Kesselmeyer Paul August, (1861), Ueber den Ursprung der Meteorsteine. Tafel XII-XIV., w: Broenner Heinrich L., Abhandlungen, herausegeben von der Senckenburgischen naturforschenden gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1859-1861, s. 313-454. Plik PDF; plik DjVu.
 • Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), O bolidach obserwowanych nad Polską, Acta Geophys. Polon., vol. VIII, nr 3, 1960, s. 224-257.[33] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), O bolidach obserwowanych nad Polską – II, Acta Geophys. Polon., vol. XIII, nr 3, 1965, s. 207-215.[33] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1969), O bolidach obserwowanych nad Polską – część IV, Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 2, 1969, s. 203-209.[33] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Verne Juliusz (Verne Jules), (1908), Łowcy meteorów (La Chasse au Météore).[36] Plik TXT.

Wiele cytowanych tu artykułów odszukał i przesłał do Redakcji informacje o nich Piotr Tameczka.

Źródła

Przypisy

 1. ^ autorem jest prawdopodobnie Stanisław Kramsztyk
 2. ^ a b Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego obficie korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdy i nigdzie nie wspomniał w swoich pracach o jego autorce (Kosiński 2014)!
 3. ^ skany publikacji Jerzego Pokrzywnickiego zakupiono w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 4. ^ a b c d e spadek Tunguska (Тунгусский метеорит) 30 czerwca 1908 roku w Rosji; typ unknown, TKW 13,4 g
 5. ^ nie udało się powiązać dat z numerami dziennika. W materiałach przekazanych przez Janusza W. Kosińskiego są tylko daty i nie odpowiadają one cykliczności poszczególnych numerów
 6. ^ a b c meteoryt żelazno-kamienny Krasnojarsk (Красноярск, „żelazo Pallasa”, ang. Pallas iron, niem. Pallas-Eisen, ros. Палласово железо), znalezisko z 1749 roku w Rosji; pallasyt PMG-an, TKW 700 kg; patrz → Pallas (1776)
 7. ^ a b c d meteoryt żelazny Cape York, znalezisko z 1818 roku na Grenlandii; typ IIIAB, TKW 58,2 tony
 8. ^ meteoryt żelazny Canyon Diablo, znalezisko z 1891 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 30 ton; powiązany z kraterem Barringer (Meteor Crater)
 9. ^ spadek meteorytu Ochansk (Оханск) 30 sierpnia 1887 roku w Rosji; chondryt zwyczajny H4, TKW 500 kg; patrz → Siemaszko (Нива)
 10. ^ spadek meteorytu Boguslavka (Богуславка) 18 października 1916 roku w Rosji; żelazny typ IIAB (heksaedryt), TKW 256 kg
 11. ^ w Biała et al. (2011) jest: nr 32 z 9 lutego, ale to była niedziela, a w niedzielę gazeta się nie ukazywała
 12. ^ artykuł z 20 września opisuje inne zdarzenie – bolid z 18 września 1907 r. widziany nad Miksztatem
 13. ^ krótki artykuł o bolidzie tunguskim i jego potencjalnych skutkach, tylko wspomina spadek pod Ostrzeszowem
 14. ^ minerały meteorytowe znajdowane w pozostałościach po pożarach naturalnych pokładów i hałd węgla
 15. ^ cały numer poświęcony badaniom meteorytów; tytuł tomu METEORITES: INSIGHTS INTO PLANETARY COMPOSITIONS
 16. ^ informacja nie sprawdzona!
 17. ^ meteoryt kamienny El Hammami, znalezisko z 1997 roku w Mauretanii; chondryt zwyczajny H5, TKW 240 kg
 18. ^ adaptacja radiowa opowieści Herberta G. Wellsa „Wojna światów”, przygotowanej przez Orsona G. Wellesa, a wyemitowanej w październiku 1938 roku. Z doniesień prasowych wynika, że wielu słuchaczy uległo panice, gdyż potraktowali audycję, jako relację z rzeczywistych wydarzań – reportaż z inwazji Marsjan na Ziemię; Wikipedia – Wojna światów (słuchowisko)
 19. ^ wg Gąsiorowskiej (1955) praca ma małą wartość naukową i opiera się w zasadzie na wybujałej wyobraźni autora
 20. ^ tam też o pionierskich, „młodzieńczych” obserwacjach meteorów, prowadzonych przez J.F. Benzenberga i H.W. Brandesa, w celu wyznaczenia ich torów w atmosferze (patrz → Annalen der Physik/Artykuły)
 21. ^ Dalberg (1811)
 22. ^ Bigot (1812)
 23. ^ meteoryt żelazny Hoba, znalezisko z 1920 roku w Namibii; typ IVB (ataksyt), TKW 60 ton
 24. ^ fascynujące!
 25. ^ w numerze również artykuł: Wójcik Zbigniew, (1966), Kilka wiadomości o Zofii Halinie Gąsiorowskiej, s. 121-?
 26. ^ Gąsiorowska (1955)
 27. ^ żale - starożytna w języku polskim nazwa cmentarza
 28. ^ a b prawdopodobnie z tym darem związany jest stary rękopis z 1880 roku (patrz → Czaputowicz (1880))?
 29. ^ w Meteoritical Bulletin Database nie ma informacji o spadku meteorytu w tym okresie i na tym terenie. Być może artykuł opisuje spadek meteorytu Zabrodje? Tu w gazecie jest mowa o spadku 22 kwietnia 1899 roku, meteoryt Zabrodje spadł 22 września 1893 roku, też około godz. 2 po południu! Meteoryt Zabrodje nadleciał z kierunku N-E na S-W znad wsi Wilejka (ros. Вилейка)! Kaczka dziennikarska?!
 30. ^ o autorze: Dąbrowski Mirosław, (2007), Wojciech Urbański – polski badacz zjawisk elektrycznych, Nauka, 2, 2007, s. 151-160. Plik PDF. O kometach i meteorytach opublikował Urbański również artykuły w Przewodniku Literackim i Naukowym (dodatku do Gazety Lwowskiej) z 1876 roku (plik PDF)
 31. ^ Jan Kowalczyk (1833-1911) – polski astronom, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej w Warszawie; Birkenmajer (1918), Wikipedia – Jan Kowalczyk
 32. ^ ciąg dalszy artykułu w nr 35, s. 554, ale już nie o meteorytach
 33. ^ wszystkie części: cz. 1Pokrzywnicki (1960, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 2Pokrzywnicki (1965, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 3Pokrzywnicki (1965, Bull. soc. amis sci. et lettres Poznan, B)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 4Pokrzywnicki (1969, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
 34. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 35. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje
 36. ^ złote meteoryty spadają tylko w powieściach fantastycznych, ale szukać mimo wszystko warto; powieść publikowana w 1908 roku w odcinkach w tygodniku Przyjaciel Dzieci; pierwsze polskie wydanie: Verne Juliusz, W pogoni za meteorem, Powieść fantastyczna z 10 ilustracjami C. Zielkego, tłum. Karolina Bobrowska, nakł. Księgarni św. Wojciecha, 1922, plik sLib; Wikipedia – Łowcy meteorów

Zobacz również

Osobiste