PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kosmos, Kosmos B/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

Kosmos – czasopismo wydawane od 1876 przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (Kosmos).

W latach 1927-1948 roku istniał podział na dwie serie tematyczne: Seria A (prace oryginalne), Seria B (prace przeglądowe). ISSN 0023-4249 (wersja online ISSN 2658-1132).

Artykuły o meteorach i meteorytach.

Kosmos

 • Kosmos, (1878), O meteorze, który spadł z początkiem października 1877 w Sokol-Banja w Serbii, podaje bliższe wiadomości p. S. M. Losanitch, profesor w Belgradzie, w ostatnim zeszycie „Ber. d. deut. ch. Ges., R. 3, 1878, s. 37-39 (Kronika naukowa).[1] Plik sLib.
 • Kosmos, (1883), Wiadomość o meteorze spadłym koto Alfianello w pobliżu Brescii, R. 8, 1883, s. 232.[1][2] Plik sLib.
 • Kosmos, (1887), William Earl Hiddin. O żelazie meteoryczném z Mazapil, spadłém 27. listopada 1885 r., R. 12, 1887, s. 355-357 (Kronika naukowa).[3][4] Plik sLib.
 • Kosmos, (1913), Sprawozdania z posiedzeń, R. 38, 1913, s. 298-299.[5] Plik sLib.

B

 • Brachaniec Tomasz, (2013), Przegląd potencjalnych śladów życia pozaziemskiego w meteorytach, Kosmos, 62, 2013, s. 31-36. Plik PDF.
 • Buszczyński Bolesław, (1887), O niektórych zjawiskach jasnych meteorów czyli kul ognistych lub bolidów. Napisał Bolesław Buszczyński, asystent obserwatorium astronomicznego w Krakowie, Kosmos, 12, Lwów 1887, s. 85-87 (Sect. Rozpr. Nauk), s. 103-106. Plik sLib.

D

 • Dunikowski Emil Habdank, (1889), Obecny stan naszej wiedzy o meteorytach, Kosmos, R. 14, 1889, s. 303-315.[6] Plik sLib.

J

 • Jakutowicz Konstancja[7], (1963), Poszukiwanie form uorganizowanych w chondrytach węglowych, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XII, 5(64), 1963, s. 464-466.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1964), Niektóre mikrostruktury o złożonej budowie zauważone w preparatach z chondrytów węglanowych otrzymanych w warunkach jałowych, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIII, 1(66), 1964, s. 68.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1964), Mikroanaliza wiązką elektronów form uorganizowanych w meteorycie Orgueil, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIII, 1(66), 1964, s. 69-70.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1965), Dowody występowania porfiryn w meteorycie w Orgueil, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIV, 1(72), 1965, s. 67-70.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1965), Czynność optyczna organicznej substancji zmydlalnej wyizolowanej z wnętrza meteorytu w Orgueil, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIV, 1(72), 1965, s. 71-72.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1965), Meteoryt Orgueil: zawartość organicznego azotu, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIV, 5(76), 1965, s. 517-518.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1965), Zakażony meteoryt, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIV, 5(76), 1965, s. 518-519.[8] Plik mLib.
 • Jakutowicz Konstancja, (1966), Szkilste, kuliste twory w meteorycie Chainpur, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XV, 3(80), 1965, s. 304-305.[9] Plik mLib.

K

 • Knypl Jan Stanisław, (1964), Udział meteorytów w powstaniu życia, Kosmos. Seria A, Biologia, R. XIII, 1(66), 1964, s. 70-71. Plik mLib.

P

R

 • Radziszewski Bronisław, (1876), Kronika naukowa. Chemija, Kosmos, R. 1, 1876, s. 26-27.[10] Plik sLib.

S

 • Sołtys Zbigniew, (1986), Materia organiczna we Wszechświecie, Kosmos, R. XXXV, 2(191), 1986, s. 175-190. Plik mLib.


Bibliografia

 • Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ a b autor notatki R.Z. (Rudolf Zuber)
 2. ^ spadek meteorytu Alfianello 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg
 3. ^ autor notatki Dr. A.Z.
 4. ^ spadek meteorytu Mazapil 27 listopada 1885 roku w Meksyku; żelazny typ IAB-sLL, TKW 4 kg
 5. ^ informacja o przekazaniu do Zbiorów przyrodniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu okazu meteorytu Pułtusk – dar ks. Lewaszkiewicza
 6. ^ artykuł oparty na publikacji: Fletcher L., An Introduction to the study of meteorites with a list of the meteorites represented in the collection of the British Museum. 1888. London
 7. ^ Konstancja Jakutowicz (?-2001) – doktor, członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR); tłumaczka z języka angielskiego i niemieckiego; redagowała Kronikę Naukową w czasopiśmie KOSMOS
 8. ^ a b c d e f g spadek meteorytu Orgueil 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14 kg; patrz → Daubrée (1867)
 9. ^ no description available; więcej → Meteoritical Bulletin Database
 10. ^ o wodzie w meteorytach, badania Fr. Mohra

Zobacz również

Linki zewnętrzne

 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika – Czasopisma
Osobiste