O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:MoscowAcadSci

Z Wiki.Meteoritica.pl

Muzeum Fersmana w Moskwie (Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow; Moscow, Acad. Sci.) – Российская Академия Наук, Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана (Предыдущая версия сайта (до 2017 г.) (old page version)) Экспозиция "Метеориты" (Exposition “Meteorites”) [katalog → Явнель (1986)]
Okazy z kolekcjiYouTube – Meteorite collection in the Fersman Mineralogical Museum

Bibliografia

  • McCall Gerald J.H., Bowden Alan J., Howarth Richard J., (2006), The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections: Fireballs, Falls & Finds, Geological Society Special Publication (No. 256), Geological Society of London, 2006. ISBN 978-1862391949.[5] Plik PDF; plik dOi.
  • Явнель Александр Александрович, Иванов Андрей Валерьевич, Заславская Н.И. (Yavnel A.A., Ivanov A.V., Zaslavskaya N.I.) (1986), Каталог метеоритов коллекций Советского Союза (Catalogue of meteorites of collections of the USSR), Ротапринт ГЕОХИ АН СССР, 1986, ss. 221.[6][7] Zbiory własne W&W.[8]

Przypisy

  1. ^ meteoryt kamienny Bogoslovka, znalezisko z 1948 roku w Rosji (prawdopodobnie spadek z 1942 roku?); chondryt zwyczajny H5, TKW 2,18 kg
  2. ^ spadek meteorytu Karakol 9 maja 1840 roku w Kazachstanie; chondryt zwyczajny LL6, TKW 3 kg
  3. ^ meteoryt żelazny Gibeon, znalezisko z 1836 roku w Namibii; typ IVA, TKW 26 ton
  4. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny typ IIAB, TKW 23 tony
  5. ^ zawiera m.in. historie największych kolekcji meteorytów na świecie; (…):
  6. ^ katalog zawiera informację o 630 meteorytach (166 własnych i 464 zagranicznych) znajdujących się w 73 kolekcjach wszystkich republik ówczesnego ZSRR; stan na 1 stycznia 1985 roku, nakład 300 egz.; ostatni opublikowany przed rozpadem Związku Radzieckiego katalog meteorytów „radzieckich”, obecnie te dane są bardzo trudno dostępne! (również → Метеоритика (1955, catalogs))
  7. ^ meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR: Bialystok (Białystok), Grüneberg (Wilkanówko), Morasko, Pultusk (Pułtusk), Schwetz (Świecie), Seeläsgen (Przełazy) (brak w radzieckich zbiorach okazów meteorytu Łowicz!) (patrz → meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR)
  8. ^ udało się Redakcji zdobyć to wyjątkowo trudno dostępne wydawnictwo (nakład 300 egz.!); kupiliśmy skan katalogu w oddziale Electronic Document Delivery Service Biblioteki Narodowej w Petersburgu

Linki zewnętrzne

Osobiste