O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Wiki.Meteoritica.pl:News

Z Wiki.Meteoritica.pl

Większość edycji dokonywanych przez Redakcję na portalu ma charakter porządkowy i redakcyjny – literówki, ujednolicenia, uszczegółowienia, uzupełnienia. Opis zmian generowany automatycznie na stronie Ostatnie zmiany, nie ułatwia sprawdzenia, co ważnego zmieniło się na portalu w ostatnim czasie – po ostatniej wizycie? Jesteśmy świadomi, że czasami trudno wyłuskać „zmiany istotne, nowości”. Na prośbę Czytelników odwiedzających portal, wprowadziliśmy więc wykaz zmian, które są ważne oraz dodają nowe informacje w hasłach.

Co ostatnio zostało zmienione/dodane na portalu?

  • 25 października 2019: Meteoryt Rusalka został zarejestrowany w Meteoritical Bulletin Database, ale okazał się on oszustwem!
  • 11 października 2019: Meteoryt Leoncin został zarejestrowany w Meteoritical Bulletin Database. Jest to 23. polski meteoryt.
  • październik 2019: Marcin Hajwos znalazł na polach pod Pułtuskiem największy współczesny okaz meteorytu Pułtusk.
  • maj 2019: Nowe hasło – meteoryt Sazovice.
  • maj 2019: Zidentyfikowano w którym lwowskim muzeum znajduje się pseudometeoryt Keilce.
Osobiste