O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Jerzy Pokrzywnicki sporządził na początku lat 60. ubiegłego wieku pierwszy kompleksowy katalog meteorytów w zbiorach polskich (Pokrzywnicki 1964). Zinwentaryzował on kilka istniejących wówczas w Polsce kolekcji instytucjonalnych i prywatnych. Obecnie część instytucji wymienionych w katalogu, przy których istniały zbiory meteorytów, już nie istnieje. Część kolekcji została przeorganizowana, rozproszona lub trafiła pod skrzydła innych instytucji. Niestety w czasie tych zmian cześć okazów prawdopodobnie zaginęła/przepadła!

Kolekcje polskie w katalogu Pokrzywnickiego (1964) (Pokrzywnicki wymienia w tekście jeszcze klika miejsc/instytucji, gdzie znajdowały się meteoryty, ale nie zamieścił ich w swoim Katalogu) (pisownia wg oryginału):

Nazwa kolekcji (Pokrzywnicki 1964) obecnie (Pilski 2001)
Warszawa
INSTITUTE OG GEOLOGY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(Zakład Nauk Geologicznych PAN, Warszawa, al. Żwirki i Wigury 6)
większość meteorytów z kolekcji przeniesiono do Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie; okazy meteorytu Morasko trafiły też do innych kolekcji
MUSEUM OF THE EARTH OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, al. Na Skarpie 20-26)
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
ASTRONOMIC OBSERVATORY OF THE WARSAW UNIVERSITY
(Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, al. Ujazdowskie 4)
Obserwatorium Astronomiczne UW
Kraków
INSTITUTE OF GEOLOGY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, LABORATORY OF GEOLOGY, CRACOW
(Pracownia Geologiczna PAN, Kraków, Sławkowska 17)
Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie
DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY, JAGIELLONIAN UNIVERSITY, CRACOW
(Katedra Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Oleandry 2a)
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych UJ
(obecnie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ)
ASTRONOMIC OBSERVATORY OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY, CRACOW
(Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Kopernika 27)
Obserwatorium Astronomiczne UJ
DEPARTMENT OF GEOLOGY OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY, CRACOW
(Katedra Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Oleandry 2a)
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych UJ
(obecnie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ)
DEPARTMENT OF GENERAL GEOLOGY, SCHOOL OF MINING AND METALLURGY, CRACOW
(Zakład Geologii Ogólnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30)
losy kolekcji/okazów nieznane (w kolekcji były tylko dwa kompletne okazy meteorytu Pułtusk)
INTERSCHOLAR NATURAL SCIENCES LABORATORY FOR PRIMARY SCHOOL IN CRACOW
(Międzyszkolna Pracownia Przyrodnicza dla Szkół Podstawowych, Kraków)
losy kolekcji/okazu nieznane (w kolekcji był tylko fragment prawdopodobnie meteorytu Toluca[1])
Poznań
INSTITUTE OF PALEOZOOLOGY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, LABORATORY OF PALAEOZOOLOGY, POZNAN
(Pracownia Paleozoologii PAN, Poznań, Świerczewskiego 19)
większość okazów z kolekcji trafiła do Muzeum Ziemi w Poznaniu; natomiast okaz Coblinera meteorytu Morasko trafił do Muzeum Geologicznym PAN w Krakowie
Wrocław
DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY, WROCŁAW UNIVERSITY
(Zakład Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Cybulskiego 30)
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza
Łódź
DEPARTMENT OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY OF THE ŁÓDŹ UNIVERSITY
(Zakład Mineralogii i Krystalografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Kościuszki 21)
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Łódzkiego
Gdańsk
DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROGRAPHY OF THE TECHNICAL UNIVERSITY IN GDAŃSK
(Katedra Mineralogii i Petrografii Politechniki w Gdańsku)
losy kolekcji/okazów nieznane (w kolekcji były tylko dwa kompletne okazy meteorytu Pułtusk) (patrz → Pytania)
kolekcje prywatne
PROF. DR JAN ZABŁOCKI COLLECTION[2]
(Toruń, Uniwersytet M. Kopernika)
losy kolekcji/okazów nieznane (patrz → Pytania)
DR JERZY POKRZYWNICKI'S COLLECTION
(Warszawa, Śniadeckich 10)
losy kolekcji/okazów nieznane (patrz → Pytania)

Bibliografia

  • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[3]

Przypisy

  1. ^ meteoryt żelazny Toluca (syn. Ocatitlan, Xiquipilco), znalezisko z 1776 roku w Meksyku; typ IAB-sLL, TKW 3 tony; patrz → Brezina (1896)
  2. ^ prawdopodobnie Jan Wojciech Zabłocki (1894-1978) – profesor, polski botanik, paleobotanik, entomolog; Wikipedia – Jan Wojciech Zabłocki
  3. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
  4. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
  5. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Osobiste