O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


KŁOSY/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

KŁOSY. Czasopismo Illustrowane Tygodniowe – tygodnik ilustrowany, wydawany w Warszawie w latach 1865–1890.


Artykuły o meteorach i meteorytach w tygodniku KŁOSY.

Rocznik

1868

 • nr 137, Kramsztyk Stanisław, (1868a), O Aerolitach, KŁOSY, nr 137 (13 lutego 1868), s. 83–85. Plik pLib.
 • nr 138. Druga część artykułu – Kramsztyk Stanisław, (1868b), O aerolitach. Część II, KŁOSY, nr 138 (20 lutego 1868), s. 99-101.[1] Plik pLib.

1870

1871

 • nr 336, s. 359, Listy T.T. Jeża; a w nich dygresja o francuskim badaczu aerolitów prof. Gabriel Auguste Daubrée. Plik pLib.

1877

 • nr 621, s. 334. Słowo meteor. Plik wLib.
 • nr 627, s. 2. Słowo meteor. Plik wLib.
 • nr 636 (4 września 1877), s. 150, Eysymont F.M., Na zamku Wiśniowieckim. Plik wLib. Patrz → Poczajów
 • nr 637, s. 166. Słowo meteor. Plik wLib.
 • nr 647, s. 333. Słowo meteor. Plik wLib.
 • nr 648, s. 340, 342, Ignacy Domejko[2]; wspomnienie o badaczu (dokończenie z numeru 646), i krótka wzmianka „o wielkiéj massie aerolitów, znalezionych na pustyni Atacama”. Plik pLib.

1881

 • nr 853, s. 276, Kronika wiadomości przyrodniczych. O odkryciu przez dr. Ilahn z Tubingi śladów organizmów żywych (szczątków polipów i wodorostów) w aerolitach?! Plik pLib.

1882

 • nr 899, s. 188, Kronika wiadomości przyrodniczych. Wzmianka o aerolitach. Plik pLib.
 • nr 911, s. 374, Kronika wiadomości przyrodniczych. Francuz Begouen kwestionuje hipotezę Schiaparellego wiążącą komety z rojami aerolitów.[3] Plik pLib.

1883

 • nr 947, s. 125, Kronika wiadomości przyrodniczych. Wzmianka o aerolitach. Plik pLib.

1884

 • nr 970, s. 79, Kronika wiadomości przyrodniczych. Wzmianka o aerolitach. Plik pLib.

1885

 • nr 1070 (31 grudnia 1885), s. 425-426, R., Gwiazdy spadające. Plik wLib.

1886

 • nr 1121, s. 402. Słowo meteor. Plik wLib.

Bibliografia

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ przedruk artykułu ukazał się w kwartalniku Meteoryt, 1, 2007, s. 3-6
 2. ^ tak pisane w artykule nazwisko Ignacego Domeyki; patrz → Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie
 3. ^ włoski astronom Giovanni Schiaparelli jako pierwszy wykazał związek rojów Perseid i Leonid z kometami; „odkrył” również słynne „kanały” na Marsie

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste