PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Opoczno 1806

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
Relacja Wiesiołowskiego (Roczniki Towarzystwa 1823)

Relacja Stanisława Staszica, na posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, o dostarczeniu przez członka Towarzystwa Wiesiołowskiego[1] kamienia, który spadł podczas burzy w 1806 roku w okolicach Opoczna.

W 16 tomie Rocznika z 1823 roku[2] na stronie 7 jest enigmatyczna wzmianka (pisownia oryginalna):

«

(…) Kolega Wiesiołowski[1] zdawał na posiedzeniu Wydziału umieiętności sprawę o fenomenie meteorologicznym w r. 1806, wydarzonym w okolicach miasta Opoczna. W dniu poprzednim przyiazdu iego do tego miasta była tam nadzwyczayna burza, z któréy z gradem spadły z powietrza kamienie. Z tych na dowód złożył ieden w Towarzystwie[3](…)

»


Doniesienie to przytacza również w swej pracy Pokrzywnicki (1965) opatrując je komentarzem:

«
Pokrzywnicki (1965)

Co do losów tego kamienia brak w aktach Towarzystwa, czy w innych źródłach jakichkolwiek danych; pozostaje więc kwestią otwartą, czy spadłe kamienie były meteorytami. Niemniej, jak już zaznaczyłem w różnych moich pracach, w dawnych czasach mianem „burzy” określano zjawiska towarzyszące spadkowi meteorytów. Niezależnie od faktu, czy spadłe odłamy były istotnie meteorytami, można sądzić w granicach rozsądnego prawdopodobieństwa, że w danym przypadku opisane zjawiska były spadkiem bolidu.

»


Źródła

Informacja w Dzienniku Wileńskim (1922):

«

Kolega Wiesiołowski[1] zdawał na posiedzeniu wydziału umiejętności sprawę o fenomenie meteorologicznym w r.1806, wydarzonym w okolicach miasta Opoczna. W dniu poprzednim przyjazdu jego do tego miasta, była tam nadzwyczayna burza, w którey z gradem spadały z powietrza kamienie. Z tych na dowod złożył jeden w Towarzystwie.[3]

»


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(O) Opoczno

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Bibliografia

 • Dziennik Wileński, (1822), Wzmianka o sprawozdaniu złożonym przez Staszica na posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk 30 IV 1822 o spadku kamieni meteorycznych w r. 1806 w okolicach miasta Opoczna – na podstawie informacji udzielonych przez członka Wiesiołowskiego i o dostarczeniu przez niego 1 egzemplarza tego meteorytu w charakterze dowodu rzeczowego, t. 2, nr 5, 1822, s. 134-135. Plik jLib.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), O bolidach obserwowanych nad Polską – II, Acta Geophys. Polon., vol. XIII, nr 3, 1965, s. 207-215.[4] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk, (1823), Zagaienie. Posiedzenia publicznego Towarzystwa Krolewsko-Warszawskiego Przyiacioł Nauk dnia 30 Kwietnia 1822. przez Stanisława Staszica Radcę Stanu, Prezesa tegoż Towarzystwa, t. 16, 1823, s. 5-39. Plik eLib.

Przypisy

 1. ^ a b c prawdopodobnie chodzi o Krzysztofa Wiesiołowskiego, archeologa i kolekcjonera starożytności
 2. ^ Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk (1823)
 3. ^ a b dalsze losy kamienia nie są znane
 4. ^ wszystkie części: cz. 1Pokrzywnicki (1960, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 2Pokrzywnicki (1965, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 3Pokrzywnicki (1965, Bull. soc. amis sci. et lettres Poznan, B)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 4Pokrzywnicki (1969, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste