PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Mieścisko

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i


W korespondencji Jerzego Pokrzywnickiego z Zygmuntem Pniewskim[1] znajduję się wzmianka o znajdującym się w Mieścisku meteorycie, którego właścicielem był niejaki „pan P.”. Okaz miał mieć ±50 kg!

List Jerzego Pokrzywnickiego do Zygmunta Pniewskiego datowany na 23 października 1961 roku (pisownia oryginalna):

«
Pniewski (Pokrzywnicki 1961).jpg

Drogi Panie

Zygmuncie!

Bardzo Panu dziękuję za Pańską ekspedycję do Mieścisk i tak pozytywne jej wyniki.

Na razie nie zamierzam robić jakichkolwiek kroków, aby nie spłoszyć p.P Niech się trochę uspokoi po Pańskiej wizycie. Naradzę się tu z AK.N.[2] jakie należałoby przedsięwziąć dalsze kroki w tej sprawie.

Ta bryła ±50 kg. jest interesująca. Prosiłbym o przysłanie mi do zbadania wziętych przez Pana próbek, aby się przekonać czy owa bryła jest rzeczywiście meteorytem.

Co się tyczy przypuszczenia, że meteoryt żelazny ze szlifem[3] jest meteorytem skradzionym z Muzeum w Poznaniu, to nie jest ono prawdopodobne, ponieważ okaz żelazny który zaginął z tego Muzeum był płytką wagi ok. 700 g. a więc nie był odłamem za szlifem.

Co się tyczy meteorytów kamiennych, to prosiłbym o informacje na jakiej podstawie uznał Pan, że są to meteoryty? Jakie były ich przybliżone wymiary i wygląd.

Przypuszczam że są to raczej meteoryty Pułtuskie z których nie jeden jeszcze znajduje się pewnie w rękach prywatnych. Są one bardzo pospolite. Niestety stan mego zdrowia nie pozwala mi obecnie na wyjazd z Warszawy, ale nie sądzę aby zwłoka mogła być w danym razie szkodliwa. Pan P. i tak będzie musiał wcześniej lub później „odkryć swoje karty”. Być może że napiszę do niego wkrótce odpowiedni list.

Ponieważ interesuje się Pan kraterkami w Morasku donoszę Panu, że ostatnio przeprowadzone badania wału od południa dużego krateru (Nr 1) nie wykazały aby był on nasypany przez wybuch. Nasypana mogła by być tylko jego górna warstwa. Nie jest również wykluczone że wspomniany wał został wypełniony przez wybuch. Potrzebne są więc dalsze badania.

Załączam pozdrowienia dla Pana i Pańskiego vis-a-vis[4] i serdeczny uścisk dłoni

JGPokrzywnicki
23/X 1961
»


W dalszych pracach Jerzego Pokrzywnickiego nic nie znajdujemy o tym meteorycie, należy więc przypuszczać, że okaz okazał się pseudometeorytem?

A jednak! W swojej publikacji z 1964 roku, na temat zaginionych meteorytów, Jerzy Pokrzywnicki wymienia kolekcję z Mieściska. Należała ona do niejakiego S. Pijanowskiego (Pokrzywnicki 1964, Bulletin):

«
Pokrzywnicki (1964, Bulletin)

(…) It is not however unlikely that some specimens were owned privately, as is the case today, e. g. by Mr. S. Pijanowski, who probably owns several specimens of meteorites in his collection of Mieścisko (Province of Poznań). (…)

»


Idąc tym tropem, można połączyć kolekcję w Mieścisku z kolekcją Stanisława PijanowskiegoGłuchej Puszczy. Niemal na pewno Zygmunt Pniewski odwiedził w 1961 roku pana Stanisława Pijanowskiego, który mieszkał wówczas w Mieścisku, gdzie urodził się w 1922 roku. Bingo!

Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(G) osada Głucha Puszcza, (M) Mieścisko

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Osada Głucha Puszcza (powiat słupecki) leży od Mieściska (powiat wągrowiecki) w odległości 52 km.


Bibliografia

 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Meteorites missing from the Polish Collections, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVII, Poznań 1964, s. 127-138, (s. 128). Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

Przypisy

 1. ^ Zygmunt Pniewski (1931-2019) – urodzony w Poznaniu polski fotograf, przyrodnik, preparator i dokumentalista; pracownik Zakładu Zoologii PAN w Poznaniu; współpracownik Jerzego Pokrzywnickiego; przyjaciel i towarzysz podróży Arkadego Fiedlera; wspólnie z prof. Andrzejem Dzięczkowski (dzięki wsparciu Franciszka Jaśkowiaka oraz prof. Bogdana Kiełczewskiego) zainicjowali projekt i doprowadzili do utworzenia rezerwatu na Górze Moraskiej! (Dzięczkowski 1968; Dzięczkowski i Pniewski 1971); patrz → Morasko/Archiwum Zygmunta Pniewskiego.
  Meteorytowa spuścizna Zygmunta Pniewskiego w zbiorach Pawła Zaręby – Archiwum Zygmunta Pniewskiego - pełna wersja (Archiwum Zygmunta Pniewskiego  ●  Zygmunt Pniewski – Wspomnienie). Biografia: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan – Zygmunt Pniewski.
 2. ^ zapewne chodzi o Polską Akademię Nauk?
 3. ^ zapewne chodzi o meteoryt Morasko? Ale nie ma w pracach Jerzego Pokrzywnickiego informacji, by jakieś okazy Morasko skradziono (!) z muzeum w Poznaniu
 4. ^ Sławomir Pniewski sugeruje, że chodziło o wieloletniego współpracownika Zygmunta Pniewskiego, profesora Andrzeja Dzięczkowskiego

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste