PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Dziennik Wileński/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

Artykuły o meteorach i meteorytach w Dzienniku Wileńskim.

Dziennik Wileński:

 • seria Umiejętności i Sztuka (1826-1830)
 • seria Historya i Literatura (1826-1830)
 • seria Literatura Nadobna (1826-1830)
 • seria Nauki Stosowane do Rolnictwa, Rękodzieł, Sztuk, Rzemiosł, Gospodarstwa, i Handlu (1825-1830)
 • seria Nowiny Naukowe (1826-1830)

Rocznik

1805

 • Jundziłł Stanisław Bonifacy, (1805), Kamienie meteoryczne. Wypis pierwszy, Dziennik Wileński, t. I, nr 2, 1805, s. 23-48. Plik eLib.
 • Jundziłł Stanisław Bonifacy, (1805), Kamienie meteoryczne. Wypis drugi, Dziennik Wileński, t. I, nr 3, 1805, s. 1-15. Plik eLib.

1815

 • Dziennik Wileński, (1815), Zapis meteorologiczny, t. I, nr 6, 1815, s. 592-595. Doniesienie Wilno 1815. Plik eLib.

1817

 • t. V, nr 29, s. 507. Słowo meteoryczny. Plik eLib.

1819

1820

 • Dziennik Wileński, (1820), O kamieniach meteorycznych, spadłych w powiecie dynaburskim, t. III, nr 10, 1820, s. 192-198, 212.[2][3] Plik eLib.
 • t. III, nr 11. Spis treści rocznika.
 • t. III, nr 12. Słowo meteoru. Plik eLib.

1821

 • t. I, nr 1, s. 95. Słowo aerolit.
 • t. I, nr 2. Słowo meteoryczny. Plik eLib.
 • t. I, nr 3. Słowo aerolit. Sprawozdanie z posiedzenia akademii paryskiej. Plik eLib.
 • t. I, nr 4. Sprawozdanie z obrad akademii umiejętności w Paryżu, m.in. relacja: P. Brochant, czytał rozprawę Pana Fleurian de Bellevue o kamieniach meteorycznych, spadłych w Jonzae 13 czerwca 1819[4], o kwadransie na godzinę siódmą zrana, po trzech wystrzałach (…). Plik eLib.
 • t. II, nr 8. Słowo meteoru. Plik eLib.
 • t. III, nr 9, s. 124. Informacja o spadku w lipcu kamienia meteorycznego w Libon w departamencie Ardennes o wadze 220 funtów.[5] Plik eLib.
 • t. III, nr 11. Słowo meteorytyczny. Plik eLib.
 • Jundziłł Stanisław Bonifacy, (1821), O żelazie meteorycznem, spadłém w dobrach Hrabi Rokickiego, doniesienie Radzie Cesarskiej Uniwersytetu Wileńskiego, przez Xdza Stanisława Jundziłła, prof. w tymże uniwersytecie, d. 15 listopada 1821 uczynione, Dziennik Wileński, t. III, nr 12, 1821, s. 486-489. Plik eLib.

1822

 • t. I, nr 1, s. 85-86, O gradzie z jądrem metaliczném. Spadek gradu o dziwnym składzie w Irlandii. Plik eLib.
 • Śniadecki Jędrzej, (1822), O żelazie meteorycznym Rzeczyckim, Dziennik Wileński, t. 1, nr 4, 1822, s. 481-506. Plik jLib.
 • Dziennik Wileński, (1822), Wzmianka o sprawozdaniu złożonym przez Staszica na posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk 30 IV 1822 o spadku kamieni meteorycznych w r. 1806 w okolicach miasta Opoczna – na podstawie informacji udzielonych przez członka Wiesiołowskiego i o dostarczeniu przez niego 1 egzemplarza tego meteorytu w charakterze dowodu rzeczowego, t. 2, nr 5, 1822, s. 134-135. Plik jLib.
 • Dziennik Wileński, (1822), METEOROLOGIA. O Kamieniach meteorycznych spadłych w departamencie Ardèche, t. 1, nr 4, 1822, s. 506-510.[5][6] Plik jLib.

1823

 • t. I, nr 1. Słowo meteoru. Plik eLib.
 • t. I, nr 2, s. 239. Informacja o spadku kamienia meteorycznego w okolicy Epinalu 13 października 1822 roku.[7] Plik eLib.

1824

 • t. II, nr 6. Słowo meteoryczny. Plik eLib.

1825

 • Drzewiński Feliks, (1825), O kamieniach meteorycznych, i przyczynach mogących je tworzyć. Rozprawa czytana na posiedzeniu publiczném w Cesarskim Uniwersytecie wileńskim, dnia 15 września 1825 roku, przez Felixa Drzewińskiego professora Fizyki tegoż Uniwersytetu, Dziennik Wileński, t. III, nr 9, 1825, s. 47-73. Plik eLib.

1826

 • seria Umiejętności i Sztuka, t. I, kwiecień 1826, s. 106. Słowo aerolit. Plik eLib.
 • Kumelski Norbert Alfons, (1826), Opisanie nowo-odkrytych lub mniey znajomych minerałów, Rozbiór dwóch rossyyskich aerolitów, Dziennik Wileński, seria Umiejętności i Sztuka, t. I, wrzesień 1826, s. 269-272.[8] Plik eLib.
 • Ł., (1826), Meteorologija. Opisanie ciał z atmosfery spadłych, znajdujących się w zbiorze P. Chladni, Dziennik Wileński, seria Umiejętności i Sztuka, t. I, listopad 1826, s. 297-319. Plik eLib.
 • N.A.K.[9], (1826), O aerolitach spadłych w gubernii Irkutskiey r. 1824 i na wyspie Wagu r. 1825, Dziennik Wileński, seria Umiejętności i Sztuka, t. I, listopad 1826, s. 320-321. Plik eLib.

1827

 • seria Nowiny Naukowe, t. II, sierpień 1827, s. 204-205. Notatka „(…)kolega Roman Markiewicz czytał nadesłaną przez JW. Sebastyana Dembowskiego Cz. Towarzystwa rozprawę o Meteorolitach, we czterech wyłożoną częściach; (…)”.[10] Plik eLib.
 • seria Umiejętności i Sztuka, t. II, luty 1827, s. 80. Słowo aerolit. Plik eLib.
 • seria Umiejętności i Sztuka, t. II, marzec 1827, s. 88. Słowo aerolit. Doniesienia o spadkach w USA. Plik eLib.
 • seria Umiejętności i Sztuka, t. II, wrzesień 1827, s. 234. Słowo aerolit. Plik eLib.
 • Wolski Jan, (1827), O spadnieniu kamieni z powietrza pod Białym-Stokiem we wsi Fastach, Dziennik Wileński, seria Umiejętności i Sztuka, t. II, październik 1827, s. 391-395. O meteorycie Białystok. Plik eLib.

1828

Bibliografia

 • Gąsiorowska Zofia H., Polskie meteoryty i meteorytyka w źródłach piśmienniczych, kopia maszynopisu, 1955; opracowanie Janusz W. Kosiński, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 12-29.[11] Plik PDF.
 • Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ Pokrzywnicki błędnie przypisuje autorstwo tej publikacji Feliksowi Drzewińskiemu (Kosiński 2014, Acta Soc. Metheor. Polon.)
 2. ^ o meteorycie Lixna i doniesieniu Krasław
 3. ^ dalej na stronie 212 jest wzmianka o przekazaniu przez Wyleżyńskiego „kamienia meteorologicznego” do zbiorów uniwersytetu, chodzi o fragment meteorytu Zaborzika
 4. ^ spadek meteorytu Jonzac 13 czerwca 1819 roku we Francji; achondryt, eukryt monomiktyczny EUC-mmict, TKW 5 kg; patrz → Bellevue (1821)
 5. ^ a b spadek meteorytu Juvinas (syn. Libonnez) 15 lipca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt monomiktyczny EUC-mmict, TKW 91 kg
 6. ^ według Gąsiorowskiej (1955) w roczniku znajduje się jeszcze kilka notatek o spadkach Slobodka, na wyspie „Taman” i w departamencie „Ardèche”
 7. ^ spadek meteorytu Épinal 13 września 1822 roku we Francji; chondryt zwyczajny H5, TKW 277 g
 8. ^ wyniki analiz meteorytów Brahin, LixnaZaborzika
 9. ^ prawdopodobnie autorem artykułu jest N.A. Kumelski?
 10. ^ rękopis rozprawy znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Gąsiorowska 1955); w 2011 roku staraniami i nakładem Janusza W. Kosińskiego została wydana wcześniej nieopublikowana rozprawa: Dembowski Jan S., (1826), Rosprawa o meteorytach czyli Aerolitach to jest o deszczu kamiennym. Rękopis przygotowany dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, ss. 19. (Kosiński 2012)
 11. ^ Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego obficie korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdy i nigdzie nie wspomniał w swoich pracach o jego autorce (Kosiński 2014)!

Zobacz również

Osobiste