O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Pytania

Z Wiki.Meteoritica.pl

Szukamy odpowiedzi na pytania:

  • co stało się z kopią meteorytu kamiennego z kolekcji nieistniejącego już Zakładu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie? (patrz → Meteoryty (kopie));
  • (…)
Osobiste