PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Karwowski Łukasz

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i
Łukasz Karwowski (z lewej) i dr Edwin Roedder[1]; początek maja 1975 roku, okolice Morskiego Oka w Tatrach[2] (fot. Andrzej Kozłowski)
Limeryki” (Mazurek 2022)[3]
Profesor Łukasz z Sosnowca
to meteorytów zwiadowca.
Okazy klasyfikuje,
niektóre kolekcjonuje,
bo taki jest los naukowca.
Profesor Łukasz z Mikołowa,
prezes nasz i tęga głowa,
badał moraskie meteoryty,
moraskoit[4] w nich został odkryty.
To geochemika praca naukowa.
Na Będzińską do siedziby zarządu
przychodzą kamienie przeznaczone do oglądu.
Dotąd nie były to meteoryty,
żaden nowy nie został odkryty
mimo, że sam Prezes dokonuje przeglądu.

Honorowy Prezes PTMet

Łukasz Karwowski (1945-2022) – geolog, mineralog, badacz meteorytów; profesor (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski). Założyciel i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Honorowy Prezes PTMet. Na jego cześć jeden z nowych minerałów nazwano karwowskiit.[5]

W numerze 103 Meteorytu z 2023 roku ukazały się bogato ilustrowane wspomnienia osób, które znały Profesora.

Bibliografia: Karwowski Łukasz

 • Karwowski Łukasz, Kozłowski Andrzej, (1971), Brownian movements in gaseous-liquid microinclusions in minerals, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. de la Terre, vol. 19, nr 4, 1971, s. 233-237.[6] Plik PDF.
 • (…)
 • Karwowski Łukasz, (1996), Czy rzeczywiście „coś” spadło z nieba w Kłodawie koło Chojnic?, Mat. Konf. XVI Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Morsko 1996, s. 50-51.
 • Karwowski Łukasz, Jachymek Stanisław, Siemiątkowski Jacek, (2001), The mineralogy and origin of the Zakłodzie meteorite, Mineralogical Society of Poland – Special Papers, vol. 18, 2001, s. 65-69. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2001), Nowy Polski meteoryt Zakłodzie, materiały XXI Terenowej Szkoły Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Lewin Kłodzki, 2001, s. 21-22.
 • Karwowski Łukasz, (2001), Meteoryt Gujba – Nowy rodzaj chondrytu, czy zmiana skali wielkości chondr?, materiały, I Seminarium Meteorytowe, 26-27 kwietnia, Olsztyn 2001, Wyd. PIG, 2001, s. 22-23.[7]
 • Karwowski Łukasz, Siemiątkowski Jacek, (2001), Skład fazowy meteorytu Zakłodzie, materiały, I Seminarium Meteorytowe, 26-27 kwietnia, Olsztyn 2001, Wyd. PIG, 2001, s. 24-25.
 • Karwowski Łukasz, (2002), Największy, żelazny, polski meteoryt Morasko – co nowego?, XXII Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Spała 2002. Materiały Konferencyjne, s. 48–53.
 • Karwowski Łukasz, Jachymek Stanisław, Ludwig Anna, Gurdziel Agnieszka, (2003), Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przykładzie ZakłodziaMoraskaPrzełazów, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 48-54. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2003), The new mineralogical data on the Łowicz meteorite, Prace Spec. PTMin., 22, 2003, s. 102–104. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, Gurdziel Agnieszka, (2004), Wietrzenie meteorytu Morasko, materiały, III Konferencja Meteorytowa, 25-26 września, Poznań 2004, s. 15-21.
 • Karwowski Łukasz, (2004), Jankowo Dolne – nowy żelazny polski meteoryt, materiały, III Konferencja Meteorytowa, 25-26 września, Poznań 2004, s. 23-29.
 • Karwowski Łukasz, (2004), Nowy polski meteoryt: Jankowo Dolne, Meteoryt, 4, 2004, s. 3-4. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2004), I znowu Mateusz Kolejny nowy polski meteoryt, Meteoryt, 4, 2004, s. 26-28. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2005), Petrological variation of the Łowicz meteorite, Prace Spec. PTMin., 26, 2005, s. 184–188. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2005), The new Polish H6 chondrite – Krupe, Prace Spec. PTMin., 25, 2005, s. 111-114.
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Przylibski Tadeusz, Pavlyuk V., (2006), High manganoan keilite from the Zakłodzie meteorite, XIIth International Seminar on Physic and Chemistry of Solids, Lviv, abstracts, 2006, s. 53.
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, (2006), Silicates association in nodules of iron meteorites Seelasgen, Morasko and Jankowo Dolne, Mineralogia Special Papers, 29, 2006, s. 140-143. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2006), Tajemnicze inkluzje w meteorytach Morasko, Meteoryt, 4, 2006, s. 19–22. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Przylibski Tadeusz A., (2007), New chemical and physical data on keilite from Zakłodzie enstatite achondrite, American Mineralogist, 92, 2007, s. 204-209. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, (2007), Mineral association of nodules from iron meteorites Seelasgen, Morasko and Jankowo Dolne, Mineralogia Special Papers, 31, 2007, s. 159-162. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2008), Czym jest meteoryt Pułtusk, w: Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych, Warszawa 2008, s. 18-33.
 • Karwowski Łukasz, (2008), Meteoryty w historii Ziemi, w: Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych, Warszawa 2008, s. 50-60.
 • Karwowski Łukasz, Badur Łukasz, Mazur Marcin, (2008), Meteoryt Święcany, materiały, IV Konferencja Meteorytowa, Warszawa-Wyszków 2006, 2008, s. 13-17.
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, (2008), Multimineral inclusions in the Morasko coarse octahedrite, Meteoritics & Planetary Science, vol. 43(S7), 2008, s. A71. Plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Kotowiecki Andrzej, (2009), Cieszyn – nowy polski meteoryt (Cieszyn – a new polish meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 48-51. Plik PDF; plik ASMP.
 • Karwowski Łukasz, Badur Łukasz, Mazur Marcin, (2009), Meteoryt Święcany (Święcany meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 44-47. Plik PDF; plik ASMP.
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, Kryza Ryszard, Helios K., (2009), Phosphates in the Morasko meteorite, Mineralogia Special Papers, 35, 2009, s. 90-91. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., (2009), Polimineralne nodule w gruboziarnistym meteorycie Morasko (Polymineral nodules in coarse-grained Morasko meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 52-58. Plik PDF; plik ASMP.
 • Karwowski Łukasz, Gurdziel Agnieszka, (2009), Secondary minerals in Morasko and Pułtusk meteorites, Vestnik Lviv. Univ. Ser. Physics., 43, 2009, s. 243-248.
 • Karwowski Łukasz, Pilski Andrzej S., Przylibski Tadeusz A., Gattacceca Jérôme, Rochette Pierre, Łuszczek Katarzyna, Kryza Ryszard, Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2011), A new meteorite fall at Sołtmany, Poland, 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, London, UK, 2011. Abstract [#5336].
 • Karwowski Łukasz, Pilski Andrzej S., Muszyński Andrzej, Arnold Steve, Notkin Geoffrey, Gurdziel Agnieszka, (2011), New finds in the Morasko meteorite preserve, Poland, Meteorites, vol. 1, nr 1, 2011, s. 21-28. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2011), Sołtmany od środka, Meteoryt, 1, 2011, s. 28. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, (2012), Sołtmany meteorite, Meteorites, vol. 2, nr 1-2, 2012, s. 15-30. Plik PDF.
 • Karwowski Łukasz, Helios Katarzyna, Kryza Ryszard, Muszyński Andrzej, Drożdżewski Piotr, (2013), Raman spectra of selected mineral phases of the Morasko iron meteorite, Journal of Raman Spectroscopy, 44(8), 2013, s. 1181–1186. Plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Muszyński Andrzej, (2013), Phosphate phases in the Morasko IAB-MG iron meteorite, (w druku).
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Muszyński Andrzej, Jakieła Rafał, (2013), Izotopy ołowiu w ałtaicie z meteorytu Morasko, (w druku).
 • Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, Kryza Ryszard, Słaby Ewa, Pilski Andrzej S., (2013), Mineralogy of the Morasko IAB-MG iron meteorite, (w druku).
 • Karwowski Łukasz, Kusz Joachim, Muszyński Andrzej, Kryza Ryszard, Sitarz Maciej, Galuskin Evgeny V., (2013), Moraskoite, IMA 2013-084, CNMNC Newsletter No. 18, December 2013, page 3254; Mineralogical Magazine, 77, 2013, s. 3249-3258.[4] Plik PDF; plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Szopa Krzysztof, Brachaniec Tomasz, (2015), Siewierz – nowy – „stary” meteoryt L5, streszczenie referatu, VIII Seminarium Meteorytowe, 24-25 kwietnia, Olsztyn 2015, s. 2.
 • Karwowski Łukasz, Kusz Joachim, Muszyński Andrzej, Kryza Ryszard, Sitarz Maciej, Galuskin Evgeny V., (2015), Moraskoite, Na2Mg(PO4)F, a new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland), Mineralogical Magazine, 79, 2015, s. 387-398 (abstrakt).[4]. Plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Muszyński Andrzej, Kusz Joachim, Helios Katarzyna, Drożdżewski Piotr, Galuskin Evgeny V., (2015), Czochralskiite, IMA 2015-011, CNMNC Newsletter No 25, June 2015, page 534; Mineralogical Magazine, 79, 2015, s. 529-535.[8] Plik PDF; plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Muszyński Andrzej, Kusz Joachim, Helios Katarzyna, Drożdżewski Piotr, Galuskin Evgeny V., (2016), Czochralskiite, Na4Ca3Mg(PO4)4, a second new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland), European Journal of Mineralogy, 28(5), 2016, s. 969-977 (abstrakt).[8] Plik doi; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Karwowski Łukasz, Brzózka Katarzyna, Przylibski Tadeusz A., Duda Przemysław, Górka Bożena, Gawroński M., Jakubowska Martyna, Łuszczek Katarzyna, (2018), Mössbauer Studies of Fusion Crust of the Sołtmany Meteorite, Acta Physica Polonica A, 134(5), 2018, s. 1076-1079. Plik doi.
 • Karwowski Łukasz, Szyszka Mateusz, (2019), Nowy niezbrekcjonowany meteoryt enstatytowy z Algierii (A new unbrecciated enstatite meteorite from Algeria), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 51-61. Plik ASMP.
 • Karwowski Łukasz, Szopa Krzysztof, (2020), Leoncin – nowy polski chondryt LL4-6 (Leoncin – the new LL4-6 ordinary chondrite from Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 11, 2020, s. 31-44. Plik ASMP.
 • Karwowski Łukasz, Szopa Krzysztof, Woźniak Marek, (2021), Nowe znalezisko meteorytu w południowej części województwa łódzkiego (New meteorite from the southern part of the Łódź Voivodeship, Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 41-57. Plik ASMP.

Ostatnia publikacja Profesora:


Zestawienie publikacji prof. Łukasza Karwowskiego (oraz jako współautora/współautorki) znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego oraz na innych stronach bibliografii na Wiki.Meteoritica.pl.

In memoriam

Profesor Łukasz Karwowski zmarł 5 grudnia 2022 roku:

«

Profesor Łukasz Karwowski

Jeden z założycieli, a przede wszystkim pierwszy, a następnie Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Geochemik, mineralog, geolog, znawca meteorytów i meteorytyki, Człowiek, który z każdym chętnie rozmawiał, z którym każdy chętnie rozmawiał. Nie stawiał barier, a rozmową, opowiadaniem i żartem zjednywał sobie słuchaczy, uczniów i biesiadnych towarzyszów. Profesor nie tylko z nadania, nie tylko w wyniku czyjejś nominacji, ale przede wszystkim dzięki wiedzy i szacunkowi otaczających go ludzi. Bez zbędnego dystansu, konwenansów, bez przesadnej kurtuazji, ale z pełnym przekonaniem o wartości własnych dociekań, badań i analiz. Profesor przekładający skomplikowane teorie, zagadnienia, problemy na język zrozumiały dla pasjonatów, entuzjastów, kolekcjonerów, ale także ludzi nauki. Ktoś przez wielkie „Ka”, Ktoś, kto w kilku słowach potrafił łączyć terminy tak odległe, jak „aubryt” i „pokropek”, a w jego ustach „Gujba” mogła oznaczać coś niezwykłego lub być jedynie znakiem przestankowym. Pasjonat, który zarażał, zaraża, a dzięki temu, co opublikował będzie zapewne jeszcze długo zarażał meteorytyką, geochemią i mineralogią przyszłe pokolenia profesjonalistów i nie mniej w Jego oczach ważnych poszukiwaczy, kolekcjonerów, ludzi ciekawych świata. Łagodny i życzliwy recenzent cudzych dokonań, uśmiechający się do świata i ludzi, z błyskiem w oku szukający odpowiedzi na pytania i zagadki stawiane przez materię nie z tej Ziemi.

Czas postawił granicę. Na razie nie możemy z Profesorem rozmawiać, ale pewnie szybciej niż się nam wydaje ten sam niezmierzony czas pozwoli spotkać się powtórnie i bez ograniczeń na mineralogiczno-geochemiczno-meteorytowej biesiadnej giełdzie lub pikniku wśród gwaru rozmów, dyskusji, bajań, opowiadań, krotochwil, żartów, pośród zapachów i smaków Mazur, Warmii, Śląska, Mazowsza, Roztocza i innych krain sycić się wiedzą, zrozumieniem i szacunkiem i sympatią i dobrem wszelakim. Wielu z nas za takim właśnie Profesorem będzie tęsknić z nadzieją na kolejne spotkanie. Cześć Jego pamięci.

Prof. Tadeusz A. Przylibski
Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
»


Bibliografia

 • Gałązka-Friedman Jolanta, (2023), Człowiek, który był wszędzie. Łukasz Karwowski i 4 lata walki o metodę 4M, Meteoryt, 103, 2023, s. 8-9. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2023), Profesor Łukasz Karwowski (1945–2022) – Niedokończony wywiad, portal Pressmania.pl, 3 kwietnia 2023. Artykuł.
 • Kotowiecki Andrzej, (2023), Niedokończony wywiad, Meteoryt, 103, 2023, s. 13-14. Plik available online.
 • Łuszczek Katarzyna, (2023), Wielki żal, Meteoryt, 103, 2023, s. 18-19. Plik available online.
 • Mazurek Kazimierz, (2022), Wspomnienia z meteorytyki czyli niektóre wydarzenia i osoby limerykami opisane, Kamamet Collection 2022, ss. 60.[3] ISBN 987-83-964588-0-3.
 • Mirek Agnieszka, (2023), Ostatnie spotkanie z Profesorem, Meteoryt, 103, 2023, s. 10-13. Plik available online.
 • Mirek Agnieszka, (2023), Od Redakcji, Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 5-7. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pilski Andrzej S., (2023), Od Redaktora, Meteoryt, 103, 2023, s. 2.[9] Plik available online.
 • PTMet, (2022), Meteorytowa Odyseja 20 lat minęło. 20 lat Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, PTMet, Sosnowiec 2022, ss. 192.[10]
 • Szopa Krzysztof, (2023), Zawsze blisko gwiazd, Gazeta Uniwersytecka UŚ, 6(306), marzec 2023, s. 28-29.[11] Artykuł.
 • Szopa Krzysztof, (2023), Wybrane reminiscencje z życia prof. dr hab. Łukasza Karwowskiego, Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 9-17. Plik ASMP.
 • Woźniak Marek, (2023), Mój Mistrz, Meteoryt, 103, 2023, s. 15-17. Plik available online.

Przypisy

 1. ^ za portalem uw200.uw.edu.pl: Edwin Woods Roedder (1919-2006) – mineralog amerykański, początkowo pracował w laboratoriach przemysłowych, potem w Służbie Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS, United States Geological Survey) w Waszyngtonie, później w nowej siedzibie w Reston. Od połowy XX wieku zajmował się inkluzjami fluidalnymi w minerałach, odtwarzając na podstawie ich badań warunki powstawania tych minerałów. Bardzo szybko stał się najwybitniejszym w skali światowej znawcą tej problematyki. Badał także skały księżycowe. Więcej → Roedder, Edwin W. (earth scientist)
 2. ^ historia tej fotografii na portalu: uw200.uw.edu.pl – Woda – 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego
 3. ^ a b zbiór limeryków wydany z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (Mazurek 2022). Jest to historia kilkudziesięciu ostatnich lat polskiej meteorytyki spisana w formie limeryków opatrzonych komentarzami dotyczącymi wydarzeń i ludzi. Tomik zawiera również wiele rzadkich i wcześniej nie publikowanych zdjęć ze spotkań i wystaw oraz fotografie okazów meteorytów z kolekcji autora
 4. ^ a b c moraskoite – nowy minerał odkryty w 2013 roku w meteorycie Morasko przez polskich naukowców; fosforan, wzór Na2Mg(PO4)F; typ krystalograficzny: orthorhombic, Pbcn; kod: IMA No. 2013-084; więcej → woreczko.pl – Minerały w meteorytach (Meteorite minerals). Mineralienatlas Lexikon – Moraskoite; mindat.org – Moraskoite
 5. ^ karwowskiite – nowy minerał odkryty w 2023 roku. Za portalem facebook: «Pod koniec października 2023 roku Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym (CNMNC-IMA) zatwierdziła nowy minerał karwowskiit o idealnym wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080). Zgłoszenia dokonał zespołu autorów, w skład którego weszło: czworo pracowników Uniwersytetu Śląskiego (E. Galuskin, I. Galuskina, J. Kusz, M. Książek) oraz Ye. Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Israelu i G. Zieliński z PIG-PIB, Warszawa. Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana i może się wydawać, że ma on niewiele wspólnego z osobą, na cześć której został nazwany. Prof. Łukasz Karwowski był jednym z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit. Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim „meteorytowym” minerałem i do tego współwystępuję z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P (nickelphosphide, odmiana schreibersytu), znanym do tego czasu tylko w meteorytach (m.in. w meteorycie Lenarto i Butler) (zdjęcie BSE karwowskiitu wykonane przez E. i I. Galuskinów)»
 6. ^ początkowo prof. Łukasz Karwowski zajmował się inkluzjami fluidalnymi w minerałach
 7. ^ spadek meteorytu Gujba 3 kwietnia 1984 roku w Nigerii; benkubinit CBa, TKW 100 kg
 8. ^ a b czochralskiite – kolejny nowy minerał odkryty w 2015 roku w meteorycie Morasko przez zespół polskich naukowców (pod kierownictwem prof. Łukasza Karwowskiego). Fosforan sodowo-wapniowo-magnezowy, wzór Na4Ca3Mg(PO4)4; typ krystalograficzny: orthorhombic, Pnma; kod: IMA No. 2015-011; więcej → woreczko.pl – Minerały w meteorytach (Meteorite minerals)
 9. ^ większość tego numeru Meteorytu poświęcona jest pamięci Profesorowa Łukasza Karwowskiego; tam też wzmianka o meteorycie „Sokal” oraz wyniki badań meteorytów: AntoninTartak
 10. ^ bogato ilustrowane wydanie jubileuszowe z okazji 20-lecia Polskiego Towarzystwa Meteorytowego; kalendarium, wspomnienia, zbiór artykułów poważnych i bardziej luźnych 😀
 11. ^ wspomnienie o Profesorze

Linki zewnętrzne

Osobiste