O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Cieszyn

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Znaleziony na trawniku

Fragment meteorytu Cieszyn (źródło: PSM)

Na podstawie referatu „Cieszyn – nowy polski meteoryt?” wygłoszonego 21 kwietnia 2007 roku przez Łukasza Karwowskiego i Andrzeja Kotowieckiego podczas IV Seminarium Meteorytowego w Olsztynie.

W lipcu 2001 roku na terenie parku okalającego budynki filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, żona członka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego[1] Andrzeja Kotowieckiego, znalazła mały kamyk przypominający spiek spawalniczy. Pomimo dosyć nietypowych okoliczności znalezienia i niewielkich rozmiarów jego mały fragment został przekazany do badań. Niestety próbka ta zaginęła. Dopiero kilka lat później w 2007 roku badaniem pozostałego fragmentu zajął się prof. Łukasz KarwowskiWydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (na terenie którego filii dokonano odkrycia!).
Wstępne zeszlifowanie i wytrawienie zgładu oraz jego oględziny pod mikroskopem pozwoliły rozpoznać, że mamy do czynienia z meteorytem żelaznym typu oktaedryt. Okaz jest silnie skorodowany (zardzewiały), pokryty skorupą zwietrzeniową, co wskazuje na długie przebywanie w glebie. Na zgładzie widać, że zawiera on strefy silnego zszokowania oraz przegrzania na powierzchni (z temperaturą powyżej 600°C), nie stwierdzono też występowania linii Neumanna. Skład mineralny: ok. 7% kamacytu, do 42% taenitu, widoczne wydzielenia tetrataenitu, troilit ze śladami chromitu, daubreelit, rhabdyt. Wydaje się, że meteoryt mógł trafić na miejsce znalezienia np. z materiałem budowlanym, miejsce pochodzenia jest więc trudne do ustalenia.


Meteoryt Cieszyn waży zaledwie kilka gramów i ze względu na to wątpliwe wydaje się przeprowadzenie procesu jego rejestracji. Ma również za małą wagę by przeprowadzić bardziej szczegółowe badania, np. pierwiastków śladowych i dokładnie określić jego typ. Po badaniach wykonanych przez prof. Łukasza Karwowskiego okaz został ofiarowany przez znalazcę do Muzeum Śląska Cieszyńskiego.


Lokalizacja

położenie parku przy filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Bibliografia

  • Karwowski Łukasz, Kotowiecki Andrzej, (2009), Cieszyn – nowy polski meteoryt (Cieszyn – a new polish meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 48-51. Plik PDF; plik ASMP.

Przypisy

  1. ^ Polskie Towarzystwo Meteorytowe – PTMet

Linki zewnętrzne

Osobiste