PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Zawiercie

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

W przygotowywanej Kosmolityce Jerzy Pokrzywnicki wymienia m.in. meteoryt „Zawiercie” (Kosiński 2012). Został on tam określony jako „nieokreślonego” typu, obok takich meteorytów, jak: Gaj, „Gdański”[1]Sagan.

Brak jakiekolwiek innych informacji o tym meteorycie.

Bibliografia

  • Kosiński Janusz W., (2012), Program działań na rzecz polskiej meteorytyki i „Kosmolityka” Jerzego Pokrzywnickiego[2] (The programme of workings on the thing of the Polish meteoritics and monograph „Kosmolityka” by Jerzy Pokrzywnicki), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 39-47.[3] Plik ASMP.

Przypisy

  1. ^ w zestawieniu polskich meteorytów (Kosiński 2012) hasłu „Gdański” towarzyszy data znalezienia 1954, być może chodziło Pokrzywnickiemu o pseudometeoryt Łapino znaleziony w 1954 roku niedaleko Gdańska?
  2. ^ publikacja te nigdy się nie ukazała, część jej rękopisu znajduje się w archiwum PAN
  3. ^ w przygotowywanej Kosmolityce Pokrzywnicki do meteorytów polskich zaliczał m.in.: Bielokrynitschie, Bjelaja Zerkov, Borkut, Brahin, Buschhof, Dolgovoli, Jodzie, Knyahinya, Lenarto, Lixna, Magura, Misshof, Nagy-Borové, Nerft, Novy-Projekt, Oczeretna, Okniny, Owrucz, Padvarninkai, Ruschany, Zaborzika, ZemaitkiemisZmenj oraz kilka niezidentyfikowanych doniesień

Zobacz również

Osobiste