O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Meteoryty/Klasyfikacja

Z Wiki.Meteoritica.pl

2

Klasyfikacja meteorytów (meteorites classification)

Obszernie i w sposób przystępny klasyfikacja meteorytów jest opisana na stronach:Typy meteorytów polskich (zarejestrowanych w Meteoritical Bulletin Database)

(Italikiem wyróżniono meteoryt zgłoszone/nie zarejestrowane)

Nazwa typ ikona
Baszkówka spadek kamienny, chondryt zwyczajny L5 GEWikiClassOC-L.png
Białystok spadek kamienny, achondryt z grupy HED, eukryt EUC-pmict GEWikiClassHED-EUC.png
Czestochowa Rakow I artefakt bransoleta żelazna, ataksyt (?) GEWikiClassArtifact.pngGEWikiClassIron.png
Czestochowa Rakow II artefakt bransoleta żelazna, oktaedryt (?) GEWikiClassArtifact.pngGEWikiClassIron.png
Gaj wątpliwy spadek GEWikiClassDoubtful.png
Gdynia wątpliwy spadek GEWikiClassDoubtful.png
Gnadenfrei (Piława Górna) spadek kamienny, chondryt zwyczajny H5 GEWikiClassOC-H.png
Grüneberg (Wilkanówko) spadek kamienny, chondryt zwyczajny H4 GEWikiClassOC-H.png
Grzempach (Grzempy) spadek kamienny, chondryt zwyczajny H5 GEWikiClassOC-H.png
Keilce pseudometeoryt GEWikiClassPseudo.png
Kratery Morasko kratery impaktowe GEWikiClassCrater.png
Krzadka (Krządka) znalezisko żelazny (iron) (Ogg?) GEWikiClassIron.png
Kuźnica znalezisko kamienny, chondryt zwyczajny H5 GEWikiClassOC-H.png
Lechówka znalezisko żelazny meteoryt kopalny GEWikiClassXRelict.png
Leoncin znalezisko kamienny, chondryt zwyczajny LL4-6 GEWikiClassOC-LL.png
Łowicz spadek kamienno-żelazny, mezosyderyt MES-A3 GEWikiClassSI-MES.png
Morasko znalezisko żelazny (iron), IAB-MG GEWikiClassIR-IAB.png
Oborniki wątpliwe znalezisko żelazny GEWikiClassIron.png
Ostrzeszów wątpliwy spadek GEWikiClassDoubtful.png
Podgrodzie znalezisko kamienny, chondryt zwyczajny H4/5 GEWikiClassOC-H.png
Pomorze wątpliwe znalezisko żelazny GEWikiClassIron.png
Pułtusk spadek kamienny, chondryt zwyczajny H5 GEWikiClassOC-H.png
Ratyń spadek kamienny, niesklasyfikowany Stone-uncl (prawdopodobnie achondryt (?)) GEWikiClassStone-u.png
Sagan (Dąbrowa Łużycka) spadek kamienny, niesklasyfikowany Stone-uncl GEWikiClassStone-u.png
Schellin (Skalin) spadek kamienny, chondryt zwyczajny L GEWikiClassOC-L.png
Schwetz (Świecie) znalezisko żelazny (iron), IIIAB GEWikiClassIR-IIIAB.png
Seeläsgen (Przełazy) znalezisko żelazny (iron), IAB-MG GEWikiClassIR-IAB.png
Siewierz znalezisko kamienny, chondryt zwyczajny L5 GEWikiClassOC-L.png
Sołtmany spadek kamienny, chondryt zwyczajny L6 GEWikiClassOC-L.png
Swindnica Gorna wątpliwy spadek kamienny (?) GEWikiClassDoubtful.png
Święcany znalezisko kamienny, chondryt zwyczajny L/LL5 GEWikiClassOC-LLL.png
Tartak znalezisko żelazny (iron), IIIAB GEWikiClassIR-IIIAB.png
Warsaw I wątpliwe znalezisko żelazny GEWikiClassIron.png
Wietrzno-Bobrka artefakt żelazna siekierka, oktaedryt/ataksyt (?) GEWikiClassArtifact.pngGEWikiClassIron.png
Zakłodzie znalezisko kamienny, achondryt enstatytowy, Enst achon-ung GEWikiClassE-u.png


Statystyka
spadki
(fall)
znaleziska
(find)
wątpliwe
(doubtful)
11 13 7
artefakty
(artifacts)
kratery
(craters)
pseudometeoryty
(pseudometeorites)
3 1 1
kamienne żelazno-
-kamienne
żelazne
16 1 7
chondryty achondryty niesklasyfikowane
12 2 2


Ikony używane na mapach GoogleMaps

Specjalnie zaprojektowany przez Redakcję system ikon do oznaczania typów meteorytów w aplecie map GoogleEarth[1]

Chondryt zwyczajny typu H – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, H)

Chondryt zwyczajny typu L – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, L)

Chondryt zwyczajny typu LL – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, LL)

Chondryt zwyczajny typu H/L – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, H/L)

Chondryt zwyczajny typu L/LL – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, L/LL)

Chondryt zwyczajny – chondryt zwyczajny (ordinary chondrite, OC)

Chondryt węglisty typu CI – chondryt węglisty (carbonaceous chondrite, CI)

Chondryt węglisty typu CV – chondryt węglisty (carbonaceous chondrite, CV)

Kamienny niesklacyfikowany – kamienny niesklasyfikowany (Stone-uncl)

Achondryt, eukryt – achondryt, eukryt (achondrite, eucrite, EUC)

Achondryt, howardyt – achondryt, howardyt (achondrite, howardite, HOW)

Achondryt, enstatytowy niezgrupowany – achondryt, enstatytowy niezgrupowany (achondrite, Enst achon-ung)

Mezosyderyt – żelazno-kamienny, mezosyderyt (mesosiderite, MES)

Pallasyt – żelazno-kamienny, pallasyt (pallasite, PAL)

Żelazny – żelazny (iron)

Żelazny typu IAB – żelazny, typu IAB (iron, IAB)

Żelazny typu IIAB – żelazny, typu IIAB (iron, IIAB)

Żelazny typu IID – żelazny, typu IID (iron, IID)

Żelazny typu IIIAB – żelazny, typu IIIAB (iron, IIIAB)

Żelazny typu IVA – żelazny, typu IVA (iron, IVA)

Krater uderzeniowy – krater uderzeniowy (impact crater)

Spadek/znalezisko wątpliwe – spadek/znalezisko wątpliwe (doubtful)

Reliktowe – reliktowe (relict)

Pseudometeoryt – pseudometeoryt (pseudometeorite)

Artefakt – artefakt (artifact)

Moje „ikony Google Earth” (My “GoogleEarth icons”)


Bibliografia

  • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[2]
  • Woźniak Marek, (2021), Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach (Iron meteorites – classification in pictures), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 149-216. Plik ASMP (Abs; Książka abstraktów).

Przypisy

  1. ^ kompletny zestaw ikon na stronach Moje „ikony Google Earth”
  2. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty

Linki zewnętrzne

Osobiste