PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:MoscowVernadskyIG

Z Wiki.Meteoritica.pl

Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academу of Sciences (The Laboratory of Meteoritics; Moscow, Vernadsky Inst. Geochem.) – Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (Лаборатория метеоритики), ГЕОХИ РАН  ●  Коллекция метеоритов ГЕОХИ РАН  ●  [katalog → Явнель (1986)]

1

W zbiorach znajduje się tylko część meteorytów z kolekcji Rosyjskiej Akademii Nauk (Russian Academу of Sciences, Метеоритная коллекция Российской академии наук, РАН). Pozostała część znajduje się m.in. w zbiorach Fersman Mineralogical Museum oraz Mineralogical Museum, Institute of Geology and Prospecting.Okazy w kolekcjiYouTube – ГЕОХИ РАН: Метеориты. О чем обычно(…)

YouTube – В музее метеоритов Геохи РАН

Bibliografia

  • Явнель Александр Александрович, Иванов Андрей Валерьевич, Заславская Н.И. (Yavnel' A.A., Ivanov A.V., Zaslavskaya N.I.) (1986), Каталог метеоритов коллекций Советского Союза (Catalogue of meteorites of collections of the USSR), Ротапринт ГЕОХИ АН СССР, 1986, ss. 221.[2][3] Zbiory własne W&W.[4]
  • Kotowiecki Andrzej, (2022), Historia kolekcji meteorytów Rosyjskiej Akademii Nauk, Meteoryt, 102, 2022, s. 22-28. Plik available online.
  • Назаров Михаил Александрович (Nazarov M.A.), (2000), Mетеоритная коллекция Pоссийской Aкадемии Наук (Meteorite Collection of the Russian Academy of Sciences), Научный мир, 2000, s. 338. Link ЛАБОРАТОРИЯ МЕТЕОРИТИКИ ГЕОХИ РАН.

Przypisy

  1. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin (Сихотэ-Алинский) 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny typ IIAB, TKW 23 tony
  2. ^ katalog zawiera informację o 630 meteorytach (166 własnych i 464 zagranicznych) znajdujących się w 73 kolekcjach wszystkich republik ówczesnego ZSRR; stan na 1 stycznia 1985 roku, nakład 300 egz.; ostatni opublikowany przed rozpadem Związku Radzieckiego katalog meteorytów „radzieckich”, obecnie te dane są bardzo trudno dostępne! (również → Метеоритика (1955, catalogs))
  3. ^ meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR: Bialystok (Białystok), Grüneberg (Wilkanówko), Morasko, Pultusk (Pułtusk), Schwetz (Świecie), Seeläsgen (Przełazy) (brak w radzieckich zbiorach okazów meteorytu Łowicz!) (patrz → meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR)
  4. ^ udało się Redakcji zdobyć to wyjątkowo trudno dostępne wydawnictwo (nakład 300 egz.!); kupiliśmy skan katalogu w oddziale Electronic Document Delivery Service Biblioteki Narodowej w Petersburgu

Linki zewnętrzne

Osobiste