O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Smolenice

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i

Kolejny słowacki meteoryt

Smolenice
Smolenice (Esemestnik 01 2014).jpg
Meteoryt Smolenice (źródło: Gargulák et al. 2014)
Znalezisko
Lokalizacja Słowacja, Zapadoslovensky
Położenie[1] 48°31'12"N, 17°23'54"E
Data 3 kwietnia 2012 r.
Uwagi rozmiar: 255×135×130 mm
Charakterystyka
Typ meteoryt żelazny IVA, oktaedryt drobnoziarnisty (Of, fine octahedrite)[2]
Masa 13,95 kg
Liczba okazów jeden mało zwietrzały okaz
Meteoritical Bulletin Database

Podczas spaceru 3 kwietnia 2012 roku Stanislav Antalík, w obszarze administracyjnym Smolenice, znalazł kawałek skały, która swym kolorem i kształtem, a po podniesieniu ciężarem, znacznie różniła się od otaczających skał. Z powodu rdzawego koloru i znacznej wagi stwierdził, że jest to kawałek żelaznego złomu jakich wiele w okolicy. Dopiero później, po konsultacji z przyjaciółmi, zaczął podejrzewać, że może to być meteoryt żelazny. Odszukanie dokładnej lokalizacji oraz odnalezienie samego meteorytu trwało trzy dni i zakończyło się sukcesem 24 kwietnia.

Znaleziony meteoryt jest okazem całkowitym o wydłużony kształcie i rdzawej, utlenionej powierzchni. Cała powierzchnia jest stosunkowo równomiernie pokryta typowymi regmagliptami. Masa meteorytu po znalezieniu wynosiła 13,95 kg (255×135×130 mm). Na wypolerowanej i wytrawionej powierzchni przecięcia widać charakterystyczne figury Widmanstättena. Średnia zawartość niklu w kamacycie 6,98% (od 5,89 do 7,32). Średnia szerokość belek kamacytu to około 0,22 mm co przyporządkowuje go do oktaedrytów drobnoziarnistych (fine octahedrites). Stwierdzono również występowanie tetrataenitu oraz troilitu w formie nielicznych małych (2-3 mm) nodul. Wyniki badań m.in. tego meteorytu były prezentowane podczas seminarium Venovaný najnovším poznatkom o slovenských meteoritoch, które odbyło się 18 marca 2014 roku w Bratysławie.[3]

Ponieważ meteoryt nie został jeszcze zatwierdzony, zaproponowano jego tymczasową nazwę „Smolenice” (Gargulák et al. 2014).


Meteoryt został zarejestrowany w Meteoritical Bulletin Database 9 lutego 2019 roku pod nazwą Smolenice, jako żelazny typu IVA.


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(S) Smolenice

GEWikiClassIR-IVA.png miejsce znalezienia okazu

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Mapy

Słowackie mapy wojskowe (skala 1:25000) – arkusz: M-33-131-B-d (Smolenice).


Galerie


Bibliografia

 • Gargulák Milan, Ozdín Daniel, (2014), Nový slovenský meteorit „Smolenice“ – mineralogická charakteristika a klasifikácia, Esemestník. Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 1, 2014, s. 21-22. Plik PDF.
 • Gargulák Milan, Ozdín Daniel, Povinec Pavel P., Strekopytov Stanislav, Jull A.J. Timothy, Sýkora Ivan, Porubčan Vladimír, Farsang Stefan, (2020), Mineralogy, geochemistry and classification of the new Smolenice iron meteorite from Slovakia, Geologica Carpathica, 71(3), 2020, s. 221-232. Plik dOi.
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Słowacy nadrabiają zaległości, Meteoryt, 3, 2014, s. 24-25.[4] Plik PDf; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woźniak Marek, (2021), Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach (Iron meteorites – classification in pictures), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 149-216. Plik ASMP (Abs; Książka abstraktów).

Przypisy

 1. ^ jeśli nie zaznaczono inaczej, podano współrzędne przyjęte w oficjalnej bazie meteorytów Meteoritical Bulletin Database
 2. ^ rzadka grupa meteorytów żelaznych; do tej samej grupy należy węgierski meteoryt Kaposfüred
 3. ^ podczas seminarium zorganizowanego przez organizacje Slovenská mineralogická spoločnosťSlovenská astronomická spoločnosť prezentowano dane o nowych meteorytach SmoleniceUhrovec oraz najnowsze dane o meteorytach Košice, Veľké Borové (Nagy-Borové)Rumanová (zaproszenie na seminarium)
 4. ^ o meteorytach Smolenice i Uhrovec

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste