PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Pułtusk/In situ

Z Wiki.Meteoritica.pl

2i
Poszukiwacze meteorytu Pułtusk, od lewej: Szymon „simkoz” Kozłowski, Janusz „astrokosmo” Kosmowski, Marcin Hajwos (wrzesień 2022 r.)

Wygląd współcześnie znajdowanych okazów meteorytu Pułtusk

Liczba (>74 sztuk) współczesnych znalezisk (licząc od 2004 roku) w zestawieniu z pokutującym przekonaniem, że spadło kilkadziesiąt tysięcy okazów, wydaje się niewspółmiernie mała! Od kilkunastu lat, elipsa spadku meteorytu Pułtusk, przeszukiwana jest przez rzesze poszukiwaczy. Spędzili oni tam łącznie tysiące godzin, prowadząc bardzo systematyczne poszukiwania z dobrym sprzętem i co? Znaleźli „tylko” kilkadziesiąt sztuk?! Nasuwa się jeden wniosek, że historyczne oszacowanie sięgające nawet 100 tysięcy okazów, jest mocno przeszacowane. Proponowane przez Neumayra (1912) liczba 3000 spadłych okazów wydaję się bliższa prawdzie.

Systematyczne poszukiwania w elipsie spadku zakończone znalezieniem dużego okazu, tak naprawdę zaczęły się w 2004 roku z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Redakcji. Pierwszy okaz 138,78 g znalazł latem 2004 roku Arkadiusz Bingoraj. Później na terenie elipsy pojawili się inni poszukiwacze i posypały się kolejne znaleziska


Największy znaleziony współcześnie okaz meteorytu Pułtusk waży 3693 g[1] (przed oczyszczeniem ważył 3786 g) i został znaleziony w październiku 2019 r. przez Marcina Hajwosa. Jest to drugi (!) co do wielkości okaz meteorytu Pułtusk w Polsce, a 10 na świecie! Większy w Polsce jest tylko okaz 8100 g w zbiorach PAN Muzeum Ziemi w Warszawie!

Następne pod względem wielkości znaleziska to cztery okazy ważące po około 1,5 kg (znalazcy: Arkadiusz Bingoraj, Łukasz Smuła, Janusz Kosmowski i „J.Zwierzak”).


„Kolosy”

Okazy meteorytu Pułtusk znalezione przez Marcina Hajwosa (fot. Marcin Hajwos)


YouTube – Meteoryt Pułtusk (Pultusk) 3693g.

YouTube – Meteoryty bez ściemy 25 - Największy POLSKI chondryt

 


Okaz ~1,498 kg znaleziony w grudniu 2020 roku („J.Zwierzak”).

YouTube – Wykopki w poszukiwaniu meteorytu Pułtusk Whites DFX.

YouTube – Meteoryt Pułtusk w całej okazałości 1,5 kg. ;-}

 


Całkowity okaz meteorytu Pułtusk o wadze ~1576 g (meteoryt zaraz po wykopaniu ważył 1598 g) znaleziony 17 października 2015 roku przez Janusza „astrokosmo” Kosmowskiego (fot. Janusz Kosmowski, za zgodą). Meteoryt leżał w szuwarach na brzegu bagna na głębokości ok. 20 cm. Jako ciekawostkę znalazca podaje fakt, że meteoryt został znaleziony na terenie wielokrotnie przeszukiwanym przez innych poszukiwaczy!


W maju 2020 r. okaz został wystawiony na sprzedaż na portalu eBay.pl za kwotę 4995 EURO (aukcja: Meteorit Pultusk, Chondrit H5, Fall vom 30.01.1868, Polen, 1578 gr.).


YouTube – Okaz zaraz po znalezieniu

YouTube – Meteoryt Pułtusk

YouTube – METEORITES360° - PUŁTUSK Chondrite H5 - 1570 gram


Janusz „Astrokosmo” Kosmowski ma już na swoim koncie kilka znalezisk: 20, 88,4, 237 i ~1576 g! (Patrz → mapa znalezisk)

 


Jest to jeden z największych okazów meteoryt Pułtusk znalezionych po wojnie!? Kilka lat temu znaleziono dwa okazy podobnej wielkości (~1,5 kg). Między innymi okaz 1510 g Łukasza Smuły.

YouTube – METEORITES360° - PUŁTUSK Chondrite H5 - 1514 gram

 


Okaz o wadze 1120 g znaleziony 30 września 2023 roku przez Przemysława Górnego. Okaz znaleziony bardzo płytko, 4 cm pod powierzchnią, na północ od Narwi, w miejscu o współrzędnych: 52°■■'■■.■"N 21°■■'■■.■"E, wewnątrz „elipsy Babczyńskiego”. Kształt okazu wskazuje, że był on częścią dużo większej bryły!


YouTube – Meteoryt Pułtusk 1120g.

 

„Drobnica”

Orientowany okaz meteorytu Pułtusk o wadze ~761 g znaleziony w 2015 roku

 


Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 143,2 g znaleziony 3 maja 2009 roku przez Roberta Mularczyka (fot. Robert Mularczyk)

 


Okaz meteorytu Pułtusk o wadze 640 g znaleziony 13 maja 2009 roku przez Łukasza Smułę (fot. Łukasz Smuła)

Więcej zdjęć okazu na stronie ART&MET – Pułtusk 640 g.

 


Dobrze zachowany 267 gramowy okaz znaleziony przez Pawła Zarębę 29 sierpnia 2010 roku (fot. Paweł Zaręba)

Więcej fotografii okazu można obejrzeć na stronie: Meteory.Ty.

 


Okaz meteorytu Pułtusk znaleziony przez Marcina Stolarza (fot. Marcin Stolarz)

 


Okaz o wadze 291,7 g z kolekcji Szymona „simkoz” Kozłowskiego (fot. Szymon Kozłowski)

Więcej → Meteoryt Pułtusk – okaz o wadze 292 g

YouTube – Meteoryt Pułtusk - pokaz okazu 292 g

YouTube – Dzień z życia poszukiwacza meteorytów Pułtusk. Luty 2023

 


Okaz o wadze 453 g znaleziony w 2022 roku przez poszukiwacza „Kaioken” (fot. „Kaioken”)

 


Okaz o wadze ~140 g (147 g przed czyszczeniem) znaleziony w 2022 roku Krzysztofa Domagałę (fot. Szymon Kozłowski)

 


Okaz o wadze 104,65 g znaleziony 4 stycznia 2023 roku przez Konrada Łęckiego (fot. Konrad Łęcki)

Okaz o wadze 264 g znaleziony 26 marca 2023 roku przez Konrada Łęckiego (fot. Konrad Łęcki; więcej → Meteoryt Pułtusk 264 g)

Okaz o wadze 115 g znaleziony 30 kwietnia 2023 roku w środkowej części elipsy przez Konrada Łęckiego (fot. Konrad Łęcki)

Okaz o wadze ~98 g znaleziony 10 czerwca 2023 roku przez Konrada Łęckiego (fot. Konrad Łęcki)Przewodnik dla poszukiwaczy

YouTube – Poszukiwania grochu pułtuskiego (kwiecień 2023)


 

Przypisy

  1. ^ a b wg Marcina Cimały okaz ważył 3700 g; został on pocięty na 15 płytek i dwie piętki; jedna z płytek (>140 g) trafiła do kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Zobacz również

Osobiste