PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Przylibski Tadeusz Andrzej

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
Limeryki” (Mazurek 2022)[1]
Mieszka we Wrocławiu Tadeusz,
nauki przyszły koryfeusz.
Pracuje w Politechnice
ćwiczy się w meteorytyce,
a posturę ma jak Anteusz.
Ted Przylibski, jak już wiecie,
wprowadził nas w trzynastolecie.
We Wrocławiu, mimo troski
nie startował Luc Karwowski.
Zmianom towarzyszył język polski.

Bibliografia: Przylibski Tadeusz Andrzej

 • Przylibski Tadeusz A., (1996), Meteoryt Jawor, Meteoryt, 2, 1996, s. 13. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., (1996), Meteoryt Jawor pozostanie pseudometeorytem, Meteoryt, 4, 1996, s. 4. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon P., (1998), Pseudometeoryt Jawor, Meteoryt, 1, 1998, s. 4-6. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (1999), Baszkówka – a cosmic sandstone, Miner. Soc. Pol., Spec. Pap., 14, 1999, s. 113-115.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (2000), Wyniki wstępnych badań mineralogiczno-petrologicznych meteorytu kamiennego Zakłodzie, Meteoryt, 2, 2000, s. 8-10. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (2000), Pseudometeoryt "Jawor", Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 87, Studia i Materiały, nr 28, Górnictwo i Geologia V, 2000, s. 79-91. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Pilski Andrzej S., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, (2003), Petrology of the Baszkówka L5 chondrite: A record of surface-forming processes on the parent body, Meteoritics & Planetary Science, vol. 38(6), 2003, s. 927-937. Plik doi.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., (2003), Mineralogia, petrologia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego Zakłodzie, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 80–101. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., (2005), The Zakłodzie enstatite meteorite: Mineralogy, petrology, origin and classification, Meteoritics & Planetary Science, vol. 40(9, Supp.), 2005, s. 185-200. Plik doi.
 • Przylibski Tadeusz A., Jakubowski Tomasz, Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Łuszczek Katarzyna, (2011), New data on graphite from the Zakłodzie enstatite achondrite, 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, London, UK, 2011. Abstract [#5198].
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2012), Bulk chemical composition of Sołtmany chondrite, Meteorites, vol. 2, nr 1-2, 2012, s. 31-37. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., (2016), Chondryt Sołtmany (Sołtmany chondrite), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 93-122. Plik ASMP.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2016), Wyjątkowe okazy meteorytu Pułtusk, a stan meteorytyki i planetologii w Polsce, Meteoryt, 4, 2016, s. 15-21. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2018), Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku, Przegląd Geol., 66(6), 2018, s. 368-378. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2019), Planimetrowanie ziaren FeNi jako metoda ustalenia stopnia wietrzenia W0–W4 chondrytów zwyczajnych (FeNi grains planimetry as a method to establish weathering grade W0–W4 of ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 111-120. Plik ASMP.
 • Przylibski Tadeusz A., Blutstein Konrad, Łuszczek Katarzyna, Gruchot Joanna, (2022), Chondryt węglisty NWA 4446, Przegląd Geol., 70(7), 2022, s. 513-526, 494. Plik doi.
 • +Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, Blutstein Konrad, Szczęśniewicz Mateusz, Ciapka Dominika, (2022), Górnictwo pozaziemskie w Polsce (Extraterrestrial mining in Poland), Przegląd Górniczy, 3, 2022, s. 17-24. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., (2023), Meteoroid i meteoryt. Powrót do podstaw i definicji (Meteoroid and meteorite. Back to basics and definitions), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 157-162. Plik ASMP.
 • Przylibski Tadeusz A., Bludstein Konrad, Szczęśniewicz Mateusz, Łuszczek Katarzyna, (2023), Pierwsza tona Księżyca na Ziemi (The first ton of the Moon on Earth), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 163-182. Plik ASMP.
 • Przylibski Tadeusz A., Długosz-Lisiecka Magdalena, Łuszczek Katarzyna, Blutstein Konrad, (2023), Results of statistical analysis of primary components concentrations in bulk chemical composition of ordinary chondrite groups, Meteoritics & Planetary Science, vol. x, 2023, ss. 14. Plik doi.
 • Przylibski Tadeusz A., Szczęśniewicz Mateusz, Bludstein Konrad, (2024), Czy na Dolnym Śląsku występują naturalne analogi skał księżycowych? (Are there natural analogues of Moon rocks in Lower Silesia?), Przegląd Geol., 72(1), 2024, s. 26-45. Plik doi.


Zestawienie publikacji Tadeusza Andrzeja Przylibskiego (oraz jako współautora/współautorki) znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego oraz na innych stronach bibliografii na Wiki.Meteoritica.pl.

Bibliografia

 • Mazurek Kazimierz, (2022), Wspomnienia z meteorytyki czyli niektóre wydarzenia i osoby limerykami opisane, Kamamet Collection 2022, ss. 60.[1] ISBN 987-83-964588-0-3.

Przypisy

 1. ^ a b zbiór limeryków wydany z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (Mazurek 2022). Jest to historia kilkudziesięciu ostatnich lat polskiej meteorytyki spisana w formie limeryków opatrzonych komentarzami dotyczącymi wydarzeń i ludzi. Tomik zawiera również wiele rzadkich i wcześniej nie publikowanych zdjęć ze spotkań i wystaw oraz fotografie okazów meteorytów z kolekcji autora
Osobiste