O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Przylibski Tadeusz Andrzej

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Bibliografia: Przylibski Tadeusz Andrzej

 • Przylibski Tadeusz A., (1996), Meteoryt Jawor, Meteoryt, 2, 1996, s. 13. Plik PDf.
 • Przylibski Tadeusz A., (1996), Meteoryt Jawor pozostanie pseudometeorytem, Meteoryt, 4, 1996, s. 4. Plik PDf.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon P., (1998), Pseudometeoryt Jawor, Meteoryt, 1, 1998, s. 4-6. Plik PDf.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (1999), Baszkówka – a cosmic sandstone, Miner. Soc. Pol., Spec. Pap., 14, 1999, s. 113-115.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (2000), Wyniki wstępnych badań mineralogiczno-petrologicznych meteorytu kamiennego Zakłodzie, Meteoryt, 2, 2000, s. 8-10. Plik PDf.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., (2000), Pseudometeoryt "Jawor", Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 87, Studia i Materiały, nr 28, Górnictwo i Geologia V, 2000, s. 79-91. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Pilski Andrzej S., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, (2003), Petrology of the Baszkówka L5 chondrite: A record of surface-forming processes on the parent body, Meteoritics & Planetary Science, vol. 38(6), 2003, s. 927-937. Plik dOi.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., (2003), Mineralogia, petrologia, geneza i propozycja nowej klasyfikacji meteorytu enstatytowego Zakłodzie, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 80–101. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Zagożdżon Paweł P., Kryza Ryszard, Pilski Andrzej S., (2005), The Zakłodzie enstatite meteorite: Mineralogy, petrology, origin and classification, Meteoritics & Planetary Science, vol. 40(9, Supp.), 2005, s. 185-200. Plik dOi.
 • Przylibski Tadeusz A., Jakubowski Tomasz, Karwowski Łukasz, Kryza Ryszard, Łuszczek Katarzyna, (2011), New data on graphite from the Zakłodzie enstatite achondrite, 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, London, UK, 2011. Abstract [#5198].
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2012), Bulk chemical composition of Sołtmany chondrite, Meteorites, vol. 2, nr 1-2, 2012, s. 31-37. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., (2016), Chondryt Sołtmany (Sołtmany chondrite), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 93-122. Plik ASMP.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2016), Wyjątkowe okazy meteorytu Pułtusk, a stan meteorytyki i planetologii w Polsce, Meteoryt, 4, 2016, s. 15-21. Plik PDf.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2018), Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku, Przegląd Geol., 66(6), 2018, s. 368-378. Plik PDF.
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2019), Planimetrowanie ziaren FeNi jako metoda ustalenia stopnia wietrzenia W0–W4 chondrytów zwyczajnych (FeNi grains planimetry as a method to establish weathering grade W0–W4 of ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 111-120. Plik ASMP.


Zestawienie publikacji Tadeusza Andrzeja Przylibskiego znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego.

Bibliografia

 • Biała Jadwiga, Manecki Andrzej, (2011), Bibliografia meteorytyki polskiej (1805-2010) (Bibliography of Polish Meteoritics (1805-2010)), Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Sosnowiec 2011. ISBN 978-83-921834-1-9.
Osobiste