PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Projekty badawcze, granty

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

Pieniądze „na meteoryty”

Spis treści

Większość badań naukowych w Polsce jest finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) lub innych agend rządowych, m.in.: Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Na badania dotyczące meteorytów przyznawane są w Polsce skromne(?) środki.[1] W ostatnich latach realizowano kilka grantów i projektów badawczych poświęconych materii meteorytowej. Część z nich jeszcze trwa.


Grant 2021/41/B/ST10/00130

Grant NCN na badania minerałów „meteorytowych”.

 • Temat: Unikatowe minerały „meteorytowe” w skałach pirometamorficznych[2]
 • Wykonawca/beneficjent: prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych)
 • Konkurs: OPUS 21, panel ST10
 • Przyznane środki: 869 250 zł
 • Termin realizacji:
 • Wyniki: (opis projektu: PDF)

 

Grant 2020/39/D/ST10/02675

Grant NCN na badania małych kraterów.

 • Temat: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30m - 1.5km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko[3]
 • Wykonawca/beneficjent: dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk)
 • Konkurs: SONATA 16, panel ST10
 • Przyznane środki: 744 200 zł
 • Termin realizacji: 02.07.2021-01.07.2025 (trwa)
 • Wyniki: publikacje (opis projektu: PDF)
  • Łosiak Anna, Belcher Claire M., Plado Jüri, Jõeleht Argo, Herd Chris D.K., Kofman Randy S., Szokaluk Monika, Szczuciński Witold, Muszyński Andrzej, Wild Eva M., Baker S.J., (2022), Small impact cratering processes produce distinctive charcoal assemblages, Geology, 50(11), 2022, s. 1276-1280 (supplemental material) (abstrakt).[4] Plik doi.

 

Grant 2020/37/B/ST10/01420

Grant NCN na badania meteorytów marsjańskich i danych z sond marsjańskich.

 • Temat: Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich
 • Wykonawca/beneficjent: dr Jakub Ciążela (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk)
 • Konkurs: OPUS 19, panel ST10
 • Przyznane środki: 912 408 zł
 • Termin realizacji: 19.01.2021-18.01.2025
 • Wyniki: publikacje

 

Grant 2017/26/D/ST9/00240

Grant NCN na badania planetoid (ciał macierzystych meteorytów).

 • Temat: Planetoidy typu V z wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali
 • Wykonawca/beneficjent: dr Dagmara Oszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
 • Konkurs: SONATA 13, panel ST9
 • Przyznane środki: 737 112 zł
 • Termin realizacji: 01.2018 (trwa)
 • Wyniki: publikacje

 

Grant 2017/25/B/ST9/00740

Grant NCN na badania planetoid (ciał macierzystych meteorytów).

 • Temat: Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych
 • Wykonawca/beneficjent: dr hab. Agnieszka Joanna Kryszczyńska, dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Dagmara Oszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
 • Konkurs: OPUS 13, panel ST9
 • Przyznane środki: 685 760 zł
 • Termin realizacji: 01.2018 – 01.2021 (trwa)
 • Wyniki: publikacje

 

Grant 2015/17/N/ST10/03165

Grant NCN na badania achondrytów.

 • Temat: Powstawanie pęcherzyków w skorupie obtopieniowej meteorytów eukrytowych
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Agata Nicolau-Kuklińska (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
 • Konkurs: PRELUDIUM 9, panel ST10
 • Przyznane środki: 148 276 zł
 • Termin realizacji: 01.02.2016 (36 miesięcy)
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne

 

Grant 2014/13/N/ST10/04921

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2014 roku grant na poszukiwanie i badanie tektytów w Polsce.

 • Temat: Polskie mołdawity – zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Tomasz Tadeusz Brachaniec (Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi) z zespołem
 • Konkurs: PRELUDIUM 7, panel ST10
 • Termin realizacji: 20.02.2015 (24 miesiące) (zakończony)
 • Przyznane środki: 96 096 zł
 • Wyniki: publikacje; Brachaniec et al. (2013-2015)

Patrz → Tektyty

 

Grant 2013/09/B/ST10/01666

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 roku grant na projekt badawczy dotyczący meteorytu Morasko.

 • Temat: Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych »Morasko«, Polska
 • Wykonawca/beneficjent: dr Witold Szczuciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z zespołem
 • Konkurs: OPUS 5, panel ST10
 • Przyznane środki: 981 960 zł
 • Termin realizacji: 03.03.2014 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Strona projektu: „Projekt Morasko”; NCN
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne:[5]
  • Artemieva N.A., (2016), Fragmentation of meteoroids in atmosphere: models versus observations, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6131].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), Modeling of the Morasko Strewn Field, Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces, Laurel, Maryland, May 19-22, 2015.[7] Abstract [#9012].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), Determining the Initial Parameters of the Morasko Meteoroid, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session.[8] Abstract [#1049].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), Determination of meteoroids dynamical properties for terrestrial strewn fields by numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6312].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), Reconstruction of the Morasko meteorite impact: from atmospheric entry to individual crater formation – insight from numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6309].
  • Bronikowska Małgorzata, Artemieva Natalia A., Wünnemann Kai, (2017), Reconstruction of the Morasko meteoroid impact—Insight from numerical modeling, Meteoritics & Planetary Science, vol. 52(8), 2017, s. 1704-1721 (abstrakt). Plik doi.
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2015), Mineralogy of Sediments of the Region of the Morasko Meteorite Reserve, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1095].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), Clay minerals in the sediments from the region of fall of Morasko meteorite, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6301].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), Microdeformations at the contact zones of the Morasko iron meteorite with surrounding sediments – likely evidence of meteorite impact, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6303].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Michalska D., Stankowski W., Mrozek-Wysocka M., (2016), Morasko meteorite structure and mineralogy, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6298].
  • Łosiak Anna, Belcher Claire M., Plado Jüri, Jõeleht Argo, Herd Chris D.K., Kofman Randy S., Szokaluk Monika, Szczuciński Witold, Muszyński Andrzej, Wild Eva M., Baker S.J., (2022), Small impact cratering processes produce distinctive charcoal assemblages, Geology, 50(11), 2022, s. 1276-1280 (supplemental material) (abstrakt).[4] Plik doi.
  • Merchel S., Smith T., Leya I., Pavetich S., Rugel G., Scharf A., Muszyński A., (2016), Can Morasko and Mundrabilla help reconstructing production rates and nuclear reaction cross-sections for light cosmogenic nuclides?, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6412].
  • Muszyński Andrzej, Szczuciński Witold, Szokaluk Monika, Jagodziński Robert, Duczmal-Czernikiewicz Agata, (2016), Nowe badania geologiczne w rejonie upadku meteorytu Morasko, książka abstraktów, IX Konferencja Meteorytowa, 3-5 czerwca, Łódź 2016, s. 24-25.
  • Pleskot K., Szczuciński W., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Woszczyk M., (2015), Sedimentary Record of Morasko Meteorite Impact in Lake Sediments from the Region of Poznań (Poland) – First Results, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1069].
  • Smaga A., Radaszewski R., Wierzbicki J., (2016), On the possibile influence of small impact on geoengineering properties of subsoli, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6142].
  • Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., (2015), Effects of Moderate Size Meteorite Impact in Unconsolidated Sediments – Interdisciplinary Project on “Morasko” Meteorite Impact, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015. Abstract [#1097].
  • Szczuciński W., Pleskot K., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Goslar T., Nowaczyk N., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., Brauer A., (2016), Environmental effects of small meteorite impact in unconsolidated sediments – case of iron meteorite shower in Morasko, Poland, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6433].
  • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., (2015), Ejecta Blanket from the Morasko Meteorite Impact – First Results, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1100].
  • Szokaluk M., Muszyński A., Jagodziński R., Szczuciński W., (2016), Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland), 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6516].
  • Włodarski W., Papis J., Szczuciński W., (2016), Morphology of Morasko crater field: an interaction of glacial and impact landforms, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6345].
  • Włodarski Wojciech, Papis Joanna, Szczuciński Witold, (2017), Morphology of the Morasko crater field (western Poland): Influences of pre-impact topography, meteoroid impact processes, and post-impact alterations, Geomorphology, 295, 2017, s. 586–597 (abstrakt).[9] Plik doi.
  • Zhu M.-H., Bronikowska M., Łosiak A., (2016), The formation of Kaali crater, Estonia: insights from numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, 2016.[6] Abstract [#6325].

Patrz → Morasko, Kratery Morasko, Bibliografia (Morasko)

 

Grant 2013/09/B/ST9/02168

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 roku grant na projekt badawczy dla Polskiej Sieci Bolidowej (Polish Fireball Network).

 • Temat: Polska Sieć Bolidowa
 • Wykonawca/beneficjent: dr hab. Arkadiusz Kamil Olech (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), PKiM
 • Konkurs: OPUS 5, panel ST9
 • Przyznane środki: 556 600 zł
 • Termin realizacji: 21.03.2014 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Strona projektu:
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne, publikacje:
  • Olech A., Żołądek P., Wiśniewski M., Rudawska R., Laskowski J., Polakowski K., Maciejewski M., Krzyżanowski T., Fajfer T., Tymiński Z., (2015), PF131010 Ciechanów fireball – the body possible related to Near Earth Asteroids 2010 TB54 and 2010 SX11, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 454(3), 2015, s. 2965-2971. Plik PDF.
  • Tyminski Z., Brachaniec T., (2014), Łowicz meteorite – mesosiderite from Vesta, 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Casablanca, Morocco, 2014.[10] Abstract [#5426].
  • Tymiński Z., Stolarz M., Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., Kubalczak T., Zaręba P., Myszkiewicz M., Polakowski K., Kosiński J.W., (2015), Meteorite search campaigns of the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Mistelbach, Austria, August 27-30, 2015.[11] Plik PDF.
  • Tymiński Z., Stolarz M., Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., (2016), Rediscovery of Polish meteorites, Proceedings of the International Meteor Conference, Egmond, Netherlands, June 2-5, 2016, s. 298-301.[12] Plik PDF.
  • Żołądek P., (2014), Future plans of the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Giron, France, September 18-21, 2014.[13] Plik PDF.
  • Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., Tymiński Z., Stolarz M., (2015), Recent fireballs registered by the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Mistelbach, Austria, August 27-30, 2015. Plik PDF.

Patrz → Bolidy, Ciechanów

 

Grant 2013/08/S/ST10/00586

Grant NCN.

 • Temat: Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne
 • Wykonawca/beneficjent: dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu) z zespołem
 • Konkurs: FUGA 2, panel ST10
 • Przyznane środki: 611 843 zł
 • Termin realizacji: 01.10.2013 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Strona projektu:
 • Wyniki: publikacje

Patrz → meteoryt Kaalijarv

 

Grant 2012/04/S/ST9/00022

Grant NCN.

 • Temat: Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Dagmara Anna Oszkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
 • Konkurs: FUGA 1, panel ST9
 • Przyznane środki: 504 000 zł
 • Termin realizacji: 27.08.2012 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Wyniki: publikacje

 

Grant 2011/03/N/ST10/05821

Grant NCN.

 • Temat: Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Katarzyna Łuszczek (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii)
 • Konkurs: PRELUDIUM 2, panel ST10
 • Przyznane środki: 331 180 zł
 • Termin realizacji: 05.09.2012 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne, publikacje

 

Grant 2011/01/B/ST10/04541

Grant NCN.

 • Temat: Wielonarzędziowa metoda przetwarzania danych geochemicznych pochodzących z niewielkiej ilości materii pozaziemskiej powstałej w wyniku procesu wielofazowego
 • Wykonawca/beneficjent: prof. dr hab. Ewa Słaby (Instytut Nauk Geologicznych PAN) z zespołem
 • Konkurs: OPUS 1, panel ST10
 • Przyznane środki: 434 890 zł
 • Termin realizacji: 13.12.2011 (36 miesięcy) (rozliczony)
 • Strona projektu:
 • Wyniki: publikacje

 

Grant 2011/01/B/ST9/05442

Grant NCN.

 • Temat: Wielkie Bombardowanie w Układzie Słonecznym: kratery uderzeniowe, problem dostarczania substancji lotnych
 • Wykonawca/beneficjent: prof. Hans Torsten Rickman (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
 • Konkurs: OPUS 1, panel ST9
 • Przyznane środki: 794 000 zł
 • Termin realizacji: 13.12.2011 (36 miesięcy) (zakończony)
 • Strona projektu:
 • Wyniki: publikacje

Patrz → meteoryt Kaalijarv

 

Projekt badawczy N N306 1267 38

 • Temat: Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach i na Przesmyku Rowieńskim (Nizina Gardnieńsko-Łebska): skutek ekstremalnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie czy uderzenia meteorytów w środkowym holocenie?
 • Wykonawca/beneficjent: Karol Władysław Rotnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu)
 • Przyznane środki: 198 500 zł
 • Termin realizacji: 04.2010-04.2013
 • Wyniki: (?)
  • Rotnicki Karol, Czerniawska J., Lutyńska M., Muszyński Andrzej, Michalik M., (2009), Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach (Nizina Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości po martwym lodzie czy świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? – wyniki wstępnych badań i hipotezy, w: Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 5, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 1-30.

 

Projekt badawczy N N307 1177 36

Projekt badawczy 36. konkursu MNiSzW dotyczący meteorytu Zakłodzie.

 • Temat: Zakłodzieity – pierwotne achondryty enstatytowe – nowa grupa meteorytów wśród achondrytów
 • Opis: Planowane badania zmierzają do określenia możliwości utworzenia nowej grupy meteorytów – pierwotnych achondrytów enstatytowych. W grupie tej może znaleźć się meteoryt Zakłodzie oraz kilka innych meteorytów enstatytowych do dzisiaj niesklasyfikowanych lub sklasyfikowanych jako chondryty. W tym celu wykonane zostaną badania petrologiczne, mineralogiczne, chemiczne oraz izotopowe. Na ich podstawie autorzy opiszą genezę meteorytu Zakłodzie i innych badanych meteorytów. Jeśli uzyskane wyniki potwierdzą przypuszczenia autorów, zostanie wówczas zaproponowane wydzielenie nowej grupy meteorytów. Uzyskane wyniki badań rozszerzą wiedzę o ewolucji materii we wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego
 • Wykonawca/beneficjent: dr hab. Tadeusz Przylibski (Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Instytut Górnictwa) z zespołem
 • Nr umowy: 1177/B/P01/2009/36
 • Przyznane środki: 195 000 zł (wydano 152 021 zł)
 • Termin realizacji: 05.2009-05.2012 (zakończony)

Patrz → Zakłodzie

 

Projekt badawczy N N307 3533 33

Projekt badawczy własny 33. konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie MNiSzW) dotyczący meteorytu Morasko.

 • Temat: Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne – deszcz meteorytów żelaznych
 • Wykonawca/beneficjent: prof. Andrzej Muszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z zespołem
 • Przyznane środki: 288 000 zł
 • Termin realizacji: 2007-2010 (?) (zakończony)

Patrz → Morasko

 

Projekt badawczy N N307 4748 38

Projekt badawczy własny 38. konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie MNiSzW)

 • Temat: Zapis przemian termalnych, uderzeniowych i zbrekcjowania w postakrecyjnej historii meteorytu Pułtusk
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Agata Krzesińska (Instytut Nauk Geologicznych PAN)
 • Przyznane środki: 214 000 zł (wydano 153 284,86 zł)
 • Termin realizacji: 03.03.2010-03.09.2013 (zakończony)

Patrz → Pultusk (Pułtusk)

 

Projekt POWR.03.02.00-00-I032/16

Projekt „Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii” (Environmental interdisciplinary doctoral studies in nanotechnology)

 • Temat: Studia doktoranckie realizowane w ramach: Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Axis III Higher Education for Economy and Development); Działania 3.2 Studia doktoranckie, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Action 3.2 PhD Programme, Operational Programme Knowledge Education Development)
 • Lider/partnerzy: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Przyznane środki: 2 475 777,50 zł
 • Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2022 (zakończony)

Jeden z beneficjentów: Mieszko Kołodziej.

 • Kołodziej Mieszko, Śniadecki Zbigniew, Musiał Andrzej, Pierunek Natalia, Ivanisenko Yulia, Muszyński Andrzej, Idzikowski Bogdan, (2020), Structural transformations and magnetic properties of plastically deformed FeNi-based alloys synthesized from meteoritic matter, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 502, 2020, ss. 4. Plik doi.


 

HORIZON 2020 – ImpChar

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu H2020-EU.1.3.2.: Wykorzystanie węgla drzewnego jako wskaźnika do oszacowania energii uwolnionej w procesie formowania małych kraterów uderzeniowych

 • Temat: Using charcoals as a proxy to estimate energy released from small Impact cratering processes
 • Wykonawca/beneficjent: The University of Exeter, UK (uczestnik Anna Łosiak)
 • Konkurs: HORIZON 2020
 • Przyznane środki: 195 454,80 €
 • Termin realizacji: 01.10.2017-29.11.2020 (zakończony)
 • Wyniki: CORDIS  ●  fabiodisconzi

Patrz → Kaalijarv

 

AGH 2015

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: „Grant Rektorski” 2015 na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

 • Temat: Badanie struktury oraz składu chemicznego meteorytu Morasko, mające na celu próbę odtworzenia stopu o podobnym składzie wraz z próbą odtworzenia Figur Widmanstättena (Study of the structure and chemical composition of the meteorite Morasko, in an attempt to restore an alloy of similar composition with an attempt to recreate Widmanstätten Figures)
 • Wykonawca/beneficjent: Koło Naukowe „Zgarek”
 • Przyznane środki: 1000 zł
 • Wyniki:
  • Maciąg K., Żak Paweł Leszek, Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”, nr 17, 2015, s. 105-110 (XI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2015: Ustroń-Jaszowiec, 28-30 maja 2015).

 

Przypisy

 1. ^ finansowane są różne projekty, niekoniecznie naukowe, np.: 2011/03/N/HS1/04197 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział teologiczny, Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne; 2011/01/N/HS1/01942 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Teologiczno-moralny aspekt depresji; 2011/01/N/HS1/01959 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Formacja kapłańska w myśli i działalności Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego
 2. ^ z opisu projektu: „(…) W roku 2019 podczas prac terenowych na pustyni Negew w Izraelu, w skałach kompleksu Hatrurim został znaleziony kanał wybuchowy wypełniony brekcją złożoną z paralaw gehlenitowych oraz fragmentów skał otaczających. W brekcji zostały rozpoznane minerały charakterystyczne dla meteorytów, takie jak: schreibersyt, andreyivanovit, allabogdanit, barringeryt, murashkoit, osbornit, сaswellsilveryt, сronusit, merrillit, paqueit i inne. Wspomniany kanał wybuchowy o niewielkich rozmiarach (szerokość 4-5 m), jest unikatowym obiektem geologicznym i nie ma analogów na Ziemi. Głównym celem projektu jest rekonstrukcja warunków i mechanizmów tworzenia się „meteorytowych” minerałów pochodzenia ziemskiego, których krystalizacja odbywała się w warunkach redukcyjnych. (…)
 3. ^ z opisu projektu: „(…) W ramach naszego projektu przeprowadzimy szereg badań terenowych kraterów uderzeniowych na całym świecie: zespoły struktur Kaali and Ilumetsa (Estonia), Morasko (Polska), Whitecourt (Kanada), Campo del Cielo (Argentyna), Tswaing (Republika Południowej Afryki), Odessa and Barringer (oba w USA). (…)
 4. ^ wyniki badań, że węgielki (ang. charcoals) znajdywane w osadach wyrzuconych z kraterów (ang. ejecta) mają charakterystykę inną niż te z pożarów i wskazują na powstawanie ich w stosunkowo niskich temperaturach utrzymywanych przez dłuższy czas – zatem wyrzucony materiał (przynajmniej tam gdzie jest blisko krateru i jest stosunkowo gruba) musiał być gorący. Ta cecha może być bardzo pomocna w identyfikacji małych kraterów uderzeniowych; kratery: Kaalijärv, Morasko, Whitecourt
 5. ^ dziękujemy doktorowi Witoldowi Szczucińskiemu za wielką pomoc w kompletowaniu listy publikacji i doniesień konferencyjnych
 6. ^ a b c d e f g h i j k l 79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, (2016) – author index
 7. ^ Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces, (2015) – author index
 8. ^ The Bridging the Gap III, (2015) – author index
 9. ^ w artykule pokazano m.in. nową mapę terenu obejmującego kratery w bardzo wysokiej rozdzielczości; zaprezentowano również rekonstrukcję powierzchni sprzed impaktu pokazującą wyraźnie, że kratery powstały na stokach o różnych kierunkach i stopniu nachylenia; poddano analizie też wpływ kąta upadku na kształt kraterów i porównano je do innych ziemskich kraterów impaktowych (abs)
 10. ^ 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, (2014) – author index
 11. ^ International Meteor Conference, (2015) – proceedings
 12. ^ International Meteor Conference, (2016) – website
 13. ^ International Meteor Conference, (2014) – proceedings

Zobacz również

 • Kategoria:Niepotwierdzone – wyniki badań obiektów podejrzewanych o meteorytowe pochodzenie, których natura nie została ostatecznie potwierdzona

Linki zewnętrzne

Osobiste