PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Struktura Pełczy

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Struktura Pełczy – Na północny zachód od struktury impaktowej Bołtysz, w środkowej części Wołynia, pod silnie zdeformowanymi skałami kredy, znajduje się izolowane wystąpienie utworów dewonu. W pracy Jana Samsonowicza[1] wydanej po II wojnie światowej można przeczytać wnikliwe analizy autora dotyczące występujących tam brekcji oraz deformacji skalnych. Struktura Pełczy była badana przez M. Paszkowskiego oraz W. Czajkę[2], którzy wyniki swych obserwacji przedstawili w postaci posteru na IV Seminarium Meteorytowym PTMet w Olsztynie w 2007 roku. Wyżej wymienieni badacze na podstawie analiz litostratygraficznych doszli do wniosku, że Pełcza jest najpewniej wieku pokredowego, a przedtrzeciorzędowego z racji niezaburzonej ciągłości utworów kenozoiku. Patrząc na późno kredowe ułożenie kontynentów można zauważyć, że struktura Pełczy leży na linii Bołtysz–Chicxulub. Być może świadczy to o identycznym pochodzeniu struktur, jak i wieloimpaktowości na granicy K/T?

(na podstawie materiałów przygotowanych przez Tomasza Brachaniec)

Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(B) Bokujma, (D) Dubno, (P) Pełcza, (S) Smordwa

Przybliżone położenie struktury (owal ma 10 km)

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Struktura ma około 10 km średnicy (Paszkowski et al. 2009).

Osady Bokujma (ukr. Бокійма) i Smordwa (ukr. Смордва) leżą wewnątrz struktury.


Bibliografia

  • Brachaniec Tomasz, (2011), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach, Meteoryt, 3, 2011, s. 22–25. Plik PDF.
  • Brachaniec Tomasz, (2012), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach (cz. II), Meteoryt, 1, 2012, s. 10–12. Plik PDF.
  • Paszkowski Mariusz, Czajka Wiesław, (2009), Struktura Pełczy – jeszcze jeden impakt z granicy K/T (The Povtcha structure – one more K-T boundary impact crater), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 122-123.[3] Plik PDF; plik ASMP.
  • +Samsonowicz Jan[4], (1950), Dewon Wołynia, Acta Geol. Pol., vol. 1, 1950, s. 401-480 (streszczenie ang. s. 480-519).

Przypisy

  1. ^ Samsonowicz (1950)
  2. ^ Paszkowski et al. (2009)
  3. ^ patrz → poster z IV Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2007
  4. ^ Jan Samsonowicz (1888-1959) – polski geolog i paleontolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, wieloletni kierownik Katedry Geologii Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego; badacz spadku meteorytu Pułtusk; rodzina Samsonowicza miała swoje majątki ziemskie w okolicy spadku meteoryt Pułtusk. Wikipedia – Jan Samsonowicz

Zobacz również

Linki zewnętrzne


  • dużo...
Osobiste