PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Mapa Spadków Materii Kosmicznej

Z Wiki.Meteoritica.pl

Mapa Wiesława Czajki

Mapa Spadków Materii Kosmicznej, wersja 2015 (Czajka et al. 2015)

Idea wykonania mapy zrodziła się w podczas seminarium Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (PTMet) w Wyszkowie w 2006 roku, gdzie autor strony astroblemy.pl zadeklarował chęć ujarzmienia wiedzy PTMet na temat spadków materii kosmicznej na obszar Polski w formie kartograficznej.

Ostatnia wersja mapy pochodzi z 2015 roku (Czajka et al. 2015).

Efektem było przygotowanie w styczniu 2007 roku projektu graficznej bazy danych w oprogramowaniu MapInfo. Bazę sporządzono dla 8 klas obiektów:

Spadki (patrz → Obserwowane spadki)

Do klasy SPADKI zaliczono wszystkie zdarzenia związane ze spadkiem materii kosmicznej, których efektem są znaleziska tejże materii. Przykład: meteoryt Łowicz, meteoryt Baszkówka. W odróżnieniu od klasy METEORYTY, ta klasa, jest ściśle powiązana z miejscem spadku, a nie z miejscem znalezienia meteorytu.

Spadki bez znalezisk (patrz → Doniesienia)

Do klasy SPADKI_BEZ_ZNALEZISK zaliczono wszystkie zdarzenia związane z przypuszczalnym spadkiem materii kosmicznej uwiarygodnionym opisem świadków z uprawdopodobnioną możliwością znalezisk. Przykład: meteoryt Gaj czy możliwy do wystąpienia spadek bryły lodowej.

Meteoryty

Do klasy METEORYTY zaliczono znalezisko, zawsze potwierdzone okazem. Przykłady: Zakłodzie, Podgrodzie.

Meteoryty zaginione (patrz → Zaginione)

Do klasy METEORYTY_ZAGINIONE zaliczono znalezisko opisane, jednak zaginione w wyniku różnych zdarzeń historycznych.

Kratery (patrz → Kratery i struktury impaktowe)

Do klasy KRATERY zaliczono wszystkie struktury, które mają genezę uderzeniową lub wybuchową wywołaną przez spadającą materię kosmiczną. Do klasy tej warto dodać struktury morfologiczne, których pochodzenie uderzeniowe jest wątpliwe lub dyskusyjne. Właściwym kryterium umieszczenia obiektu mogłoby być to, czy była o nim publikacja lub jego prezentacja publiczna. Prezentacja takich obiektów może wywołać zainteresowanie problemem i rozstrzygnąć w przyszłości ich rzeczywistą genezę.

Artefakty (patrz → Artefakty)

Do klasy ARTEFAKTY zaliczono obiekty kultury materialnej wykonanych z udziałem materii kosmicznej. Klasa obiektów dość dyskusyjna, jednak warta prezentacji.

Kataklizmy historyczne (patrz → Doniesienia)

Do klasy KATAKLIZMY_HISTORYCZNE zaliczono historyczne opisy zdarzeń, których przyczyną mogła być spadająca materia kosmiczna. Podobnie jak w przypadku struktur krateropodobnych, popularyzacja nawet pojedynczych takich przypadków, może zaowocować dotarciem do badaczy nie związanych z meteorytyką, którzy zetknęli się z ciekawymi przypadkami.

Muzea i kolekcje (patrz → Muzea i kolekcje)

Do klasy MUZEA_KOLEKCJE zaliczono muzea lub instytucje posiadające w swoich zbiorach kolekcje meteorytów. Klasa ta nie tworzy listy SPISU OBIEKTÓW mapy. Celem utworzenia tej grupy obiektów jest zainteresowanie samych właścicieli kolekcji do tej formy popularyzacji swoich zbiorów.

Opis klas obiektów z atrybutami znajduje się na stronie projektu, tam również najnowsze wersje mapy.

Galerie


Bibliografia

  • Czajka Wiesław, Pilski Andrzej S., (2015), Bibliografia do Mapy Spadków Materii Kosmicznej, Meteoryt, 1, 2015, s. 3-4.[1] Plik PDF.

Przypisy

  1. ^ tam również o nowych polskich meteorytach LechówkaSiewierz oraz zidentyfikowaniu w Polsce miejsc występowania mołdawitów

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste