PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kraków 1277

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
Strona z Kronik Długosza z fragmentem dotyczącym wydarzeń w Krakowie w 1277 roku (źródło: Polska Biblioteka Internetowa)

Doniesienie o spadku (bolidzie?) w 1277 roku (1 stycznia) widzianym w Krakowie. Jest to jedno z najstarszych doniesień o „znamionach” bolidu (spadku meteorytu?) na terenie Polski.[1]


Fragment kronik Długosza dotyczących wydarzeń roku 1277 wg tłumaczenia Mecherzyńskiego[2] (pisownia oryginalna):

«
Niebo o północy rozwarte świeci jasnością.

W Krakowie, przed dniem Obrzezania Pańskiego[3], o północy, niebo rozwarte zaświeciło prawdziwą jasnością, która nie tylko na miasto Kraków, ale i na całą okolicę wspaniałą rościągając łunę, rozwidniła je jakby w dzień biały, a potem niezadługo znikła. Wzięli to ludzie za cud osobliwy.

»


U Rzączyńskiego (1721, s. 393) znajdujemy krótką wzmiankę o tym wydarzeniu w sekcji Ogniste meteory (łac. Meteoris igneis) w rozdziale Pochodnie (łac. Fax) (z powołaniem na kronikę Długosza):

«

(…) Anno 1277. Januari 1. circa mediam noctem, cælum luce ingenti resplenduti,& non duntaxat Urbem, verum & regionem Cracoviensem illustravit. Dlugossus Hist. Pol. l. 7. (…)

»


U Grega (1861) i Kleina (1904) nie ma nic o tym zdarzeniu.

Bibliografia

  • Długosz Jan, (1455-1480), Annales seu cronicae incliti Regni Poloniæ opera venerabilis domini Joannis Dlugossii canonici Cracoviensis antiquitatum gentis suae observantissimi summa cum diligentia collectae recto veritatis tramite fideliter custodito (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1961-1985. (patrz → Długosz (Mecherzyński))
  • Lycosthenes Conrad (Lycosthenem Conradum), (1557), Prodigiorum ac ostentorum chronicon. Quae praeter naturae ordinem, et in superioribus et his inferioribus mundi regionibus, ab exordio mundi usque ad haec nostra tempora acciderunt, Basileae 1557, (s. 443) (ilustracje).[4] Plik dsLib; plik PDF.
  • Rzączyński Gabriel, (1721), Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniæ Magni Ducatus Litvaniæ, Annexarumq; Provinciarum, In Tractatus XX Divisa: Ex Scriptoribus probatis, servata primigenia eorum phrasi in locis plurimis, ex M.S.S. variis, Testibus oculatis, relationibus fide dignis, experimentis Desumpta, Sandomiriæ 1721, (s. 393).[5] Plik DjVu.

Przypisy

  1. ^ patrz doniesienie o bolidzie w 1032 roku odnotowane w kronice Angelusa z 1598 roku oraz informacja o spadku meteoraWyszogrodzie w Ukrainie w 1091 roku i doniesienie Wrocław 1241
  2. ^ Mecherzyński (1868), Księga 8, rok 1277, s. 430.
  3. ^ dzień 1 stycznia; obecnie jest to święto maryjne (Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi)
  4. ^ wykaz historycznych relacji klęsk, kuriozów, zaćmień Słońca i Księżyca, komet, spadki „kamieni z nieba”; m.in. spadek meteorytu Ensisheim; zbiór różnych wydarzeń dziwnych
  5. ^ w dziele znajdują się również wzmianki o „deszczach ognistych”, które nawiedziły Polskę w latach 1270, 1680, 1682 itd. (Gąsiorowska 1955)

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste