PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kategoria:Dziwne substancje

Z Wiki.Meteoritica.pl

W doniesieniach dotyczących obserwacji bolidów lub spadków meteorytów, zdarzają się relacje opisujące nie spadłe „kamienie z nieba”, ale opisy dziwnych substancji (oraz „deszcze ogniste”), które znajdowano w miejscach „spadku meteorytów”. Więcej szczegółów w opisach poszczególnych przypadków, tam też prawdopodobne hipotezy wyjaśniające rzeczywistą naturę znalezisk.

W literaturze znajdziemy wiele takich opisów (Boguslawski, Chladni, Pokrzywnicki). O dziwnych substancjach spadających z nieba obszernie traktują artykuły: Jerzego Strzei (Strzeja 2009) i Andrzeja Kotowieckiego (Kotowiecki 2022).

Bibliografia

 • Duńczewski Stanisław, (1744), Wiadomosc osobliwsza o meteorach, to jest o dziwnych atmosfery geokozmiczney spektrach, w ktorey ciekawe obserwacye, potrzebne y godne wiedzenia relacye, opisane, Kalendarz polski y ruski na rok Panski od Narodzenia Chrystusowego MDCCXLV przybyszowy, po przestępnym pierwszy [], Zamość 1744.[1][2][3][4] Plik pLib. (addendum)
 • +Kotowiecki Andrzej, (2022), Meteoryt Polonnaruwa, gwiezdna galareta, czerwony deszcz – a panspermia, Pressmania.pl, 17 listopada 2022. Artykuł.
 • Rzączyński Gabriel, (1721), Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniæ Magni Ducatus Litvaniæ, Annexarumq; Provinciarum, In Tractatus XX Divisa: Ex Scriptoribus probatis, servata primigenia eorum phrasi in locis plurimis, ex M.S.S. variis, Testibus oculatis, relationibus fide dignis, experimentis Desumpta, Sandomiriæ 1721.[5] Plik DjVu.
 • Saul John, (2006), Lodowe meteoryty: czy jest rozsądnie ignorowanie anegdotycznych doniesień?, Meteoryt, 2, 2006, s. 17-18. Plik PDF.
 • Strzeja Jerzy, (2009), Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył? (Ice meteorites, cosmic jelly and rocks as a dust?), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 129-136 (abstrakt). Plik PDF; plik ASMP.
 • White David Andrew, Nives-Rivera Ángel M., (2010), Skóra gwiazd i pwdre sęr, Meteoryt, 2, 2010, s. 7-9.[6] Plik PDF.

Przypisy

 1. ^ poza opisem wielu dziwnych przypadków zjawisk atmosferycznych (krwawe deszcze, ekstremalne mrozy i upały, zjawisko „trzech słońc”, nawałnice i grzmoty) dzieło zawiera m.in. informacje o spadku meteorytów: Mount Vaisi we Francji w 1637 roku, Fünen w Danii w 1654 roku; oraz krótką notkę o spadku gradu kamieni w 1304 roku (patrz → Friedland 1304)
 2. ^ spadek meteorytu Mount Vaisi w 1637 roku (27 listopada) we Francji; meteoryt kamienny (Stone-uncl), TKW 17 kg; dokładna data spadku meteorytu nie jest znana, podawane są również 1629 i 1639 (Pelé 2018, s. 506-513)
 3. ^ spadek meteorytu Fünen 30 marca 1654 roku w Danii; meteoryt zaginął; opis spadku znajduje się w Historiarum anatomicarum rariorum, centuria III et IV Thomasa Bartholinusa, s. 213 (Chladni 1819)
 4. ^ Stanisław Duńczewski wydał również ciekawe dzieło: Ciekawosc o komecie roku panskiego MDCCXLIV z dalszą swiatła, obrotu y procedencyi iego koniekturą az do skonczenia apparicyi na horizoncie zamoyskim przez M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego obserwowanym a dla ciekawych y strwożonych przyszłemi ewentami komety teraznieyszego, z koniekturą y prognostykiem naturalnym, bardziey dla konsolacyi iak przestrogi do druku podana, traktujące o obserwowanej w latach 1743-44 wielkiej komecie Klinkenberg-de Chéseaux (C/1743 X1), która miała sześć warkoczy(!); Wikipedia (EN) – Great Comet of 1744
 5. ^ w dziele znajdują się również wzmianki o „deszczach ognistych”, które nawiedziły Polskę w latach 1270, 1680, 1682 itd. (Gąsiorowska 1955)
 6. ^ z nieba spadają nie tylko kamienie i bryły metalu

Zobacz również

Strony w kategorii „Dziwne substancje”

Poniżej wyświetlono 9 spośród wszystkich 9 stron tej kategorii.

B

N

P

R

S

S cd.

Osobiste