PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bolid 1885

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Kolejne doniesienie o spadku dziwnej „galaretowatej substancji” latem 1885 roku w powiecie chełmskim.

Według Pokrzywnickiego (1969):

«
Pokrzywnicki (1969)

Rok 1885. Działo się to wczesnym latem, przed sianokosami około r. 1885 – opowiada Jan Ślepaczuk z Woli Korybutowej pow. Chełmskiego – tego wieczoru – około g. 22-23 coś w górze zaświeciło i bez szumu spadło na pobliską łąkę około 200 m od nas. Gdy się rano rozwidniło udaliśmy się na to miejsce, gdzie znaleźliśmy na zroszonej trawie ciemną galaretowatą masę, pokrywającą przestrzeń o średnicy około 3 metrów. Masę tę nazwałem żabożynie, to jest niby żabiskrzek [11]. O spadkach galaretowatych nas znajdujemy wzmianki w literaturze meteorytycznej, jednak jeśli nawet podobne spadki miały miejsce, w co należy wątpić, to opisane wyżej zjawisko mogło być jedynie bolidem, z którego spadł meteoryt, który nie został znaleziony.
(…)

11. Urania, Nr 1, 1965. ss. 20-21.[1]

»


Oryginalna relacja w Uranii (1965):

«

2. Relacja Jana Ślepaczuka (lat 88), wieś Wola Korybutowa, zapisana 5. 9. 1962 r.:

Działo się to wczesnym latem, przed sianokosami około 1885 roku, kiedy miałem około jedenastu lat. Tego wieczoru byłem wraz z nieżyjącym już Józefem Gogółką na nocnej warcie, wystawionej dla zabezpieczenia ruchu osób i zwierząt hodowlanych w czasie panującej wtedy zarazy bydła. Około godziny 22-23 coś w górze zaświeciło i bez szmeru upadło na pobliską łąkę w odległości około 200 metrów od nas. Gdy się rano rozwidniło, udaliśmy się na to miejsce, gdzie znaleźliśmy na zroszonej trawie ciemną, galaretowatą masę, pokrywającą przestrzeń o średnicy około 3 metrów. Masę tę nazwałem żabożynie, to jest niby żabi skrzek.

»


Więcej o naturze spadających dziwnych substancji m.in. w doniesieniu → Bojanowo 1803.

Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(W) Wola Korybutowa Pierwsza, Druga

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Wsie Wola Korybutowa Pierwsza i Druga w powiecie chełmskim.


Bibliografia

 • Pokrzywnicki Jerzy, (1969), O bolidach obserwowanych nad Polską – część IV, Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 2, 1969, s. 203-209, (s. 204).[2] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Skibiński Stanisław, (1965), Spadki meteorytów w powiecie chełmskim według relacji naocznych świadków, Urania, 1, 1965, s. 20-21. Plik DjvU.
 • Strzeja Jerzy, (2009), Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył? (Ice meteorites, cosmic jelly and rocks as a dust?), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 129-136 (abstrakt). Plik PDF; plik ASMP.

Przypisy

 1. ^ Urania, 1965
 2. ^ wszystkie części: cz. 1Pokrzywnicki (1960, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 2Pokrzywnicki (1965, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 3Pokrzywnicki (1965, Bull. soc. amis sci. et lettres Poznan, B)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 4Pokrzywnicki (1969, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste