PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kłodzko

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i

W katalogu Pokrzywnickiego (1964) w wykazie zawartości zbiorów Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego jest wzmianka o okazie pseudometeorytu „Kłodzko”.

Według Pokrzywnickiego (1964, s. 168; pod poz. 50)

II. DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY, WROCŁAW UNIVERSITY (Zakład Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Cybulskiego 30)
50 An iron fragment found by Martini in the previous Kłodzko (Glatz) county. Cited by Siemaszko as pseudometeorite. Dark massive substanc with rusty spots
(tłum.: Żelazny fragment znaleziony w marcu (łac. martii) w byłym powiecie Kłodzkim (Glatz)[1]. Cytowany przez Siemaszko[2] jako pseudometeoryt. Duża masywna bryła z rdzawymi plamami.)


Notatka u Siemaszki (1891, s. 57) (pisownia oryginalna):

«

Псевдометеориты (…)

Grafschaft Glatz, Silésie. Allemagne.

»


Siemaszko zamieścił informację o tym meteorycie w spisie pseudometeorytów (Псевдометеориты)!

Galeria

Pseudometeoryt Kłodzko ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (dla portalu Wiki.Meteoritica.pl fot. Antoni Stryjewski)

Bibliografia

 • Siemaszko Julian Iwanowicz (Симашко Юлиан Иванович), (1891), Каталогъ коллекции метеоритов'ь (Catalogue de la Collection de Météorites de Julion de Siemaschko (Saint Petersbourg, Russie), S.Petersburg 1891 (С. ПЕТЕРБУРГЪ (по июль 1891 г.)), ss. 64, (s. 57).[5][6][7] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , (str. tytułowa).

Przypisy

 1. ^ Kłodzko po niem. Glatz
 2. ^ Siemaszko (1891); patrz → Siemaszko Julian Iwanowicz
 3. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 4. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje
 5. ^ kopię katalogu dla portalu Wiki.Meteoritica.pl udostępniła dr Jadwiga Biała
 6. ^ katalog kolekcji Siemaszki miał kilka wcześniejszych wydań: 1881 (ss. 3), 1882 i 1885 (ss. 7), 1886 (ss. 16, po francusku; Siemachko Julien, Catalogue de la Collection de Météorites de Julien de Siemachko (Saint-Petersbourg, Russie), Paris Janvier 1886 (oraz suppl. wydany po 1889 r.), str. tytułowa); katalog z 1891 roku jest najobszerniejszy (ss. 64)
 7. ^ kolekcję Siemaszki kupił amerykański kolekcjoner H.A. Ward do zbiorów Ward-Coonley Collection, trafiła ona później do Field Museum w Chicago

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste