O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Biografie

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

Wybrane opracowania biograficzne historycznych postaci polskiej meteorytyki.

Dembowski Jan S.

 • Kosiński Janusz W., (2012), Jan Sebastian Dembowski – epigon teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów (Jan Sebastian Dembowski – the epigone of the theory of the atmospheric origin of meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 55-61.[1] Plik ASMP.

Domeyko Ignacy

 • Gąsiorowska Zofia Halina, (1952), O materiałach do biografii Ignacego Domeyki, Wiadomości Muzeum Ziemi, tom VI, Warszawa 1952, s. 394-405. Plik mLib.[2]
 • Kosiński Janusz W., (2016), Ignacy Domeyko i „Martwa Krowa”[3][4] (Ignace Domeyko and „Dead Cow”), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 59-71. Plik ASMP.

Drzewiński Feliks

 • Kosiński Janusz W., (2014), Feliks Drzewiński i „elektrogeneza” meteorytów (Feliks Drzewiński and origin of meteorites through electricity), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 81-88. Plik ASMP.

Gąsiorowska Zofia H.

 • Kosiński Janusz W., (2014), Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej meteorytyki (Zofia H. Gąsiorowska – first bibliographer of the Polish meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 89-96.[5] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2017), Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957). Zapomniany historyk i bibliograf polskiej meteorytyki, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 3-29.[5] Plik PDF.
 • Wójcik Zbigniew, (1966), Kilka wiadomości o Zofii Halinie Gąsiorowskiej, Prace Muzeum Ziemi, 8, 1966, s. 121-?.

Horodecki Ignacy

 • Kosiński Janusz W., (2013), Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych pionierów meteorytyki (Ignacy Horodecki – one of the forgotten pioneers of the meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 55-70. Plik ASMP.

Jundziłł Stanisław B.

 • Kosiński Janusz W., (2013), Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin (Stanisław Bonifacy Jundziłł and Brahin meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 46-54. Plik ASMP.

Kortum Karol

 • Biała Jadwiga, (2014), Pierwszy polski badacz budowy meteorytów (The First Polish Resercher in Meteorite Structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 7-16.[6] Plik ASMP.

Kramsztyk Stanisław

 • Biała Jadwiga, (2012), Stanisław Kramsztyk – popularyzator wiedzy o Ziemi, meteorytach i Wszechświecie (Stanisław Kramsztyk the great populizer of sciences of the Earth, meteorites and the Universe), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 7-16. Plik ASMP.

Lang Bruno

Makólski Franciszek

 • Biała Jadwiga, (2009), Pierwszy polski doktorat z meteorytyki (The first polish doctor’s thesis on meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 16-20. Plik PDF; plik ASMP.

Pokrzywnicki Jerzy

Śniadecki Jan i Jędrzej

 • Kosiński Janusz W., (2016), Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty (Brothers Śniadecki’s about meteorites opinions), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 82-92. Plik ASMP.

Wawnikiewicz Roman

 • Szperl Ludwik, (1913), Materyały do historyi Szkoły Głównej Warszawskiej, Warszawa 1913, (s. 46-49).[7] Plik ePW.

Przypisy

 1. ^ w 2011 roku staraniami i nakładem Janusza W. Kosińskiego została wydana wcześniej nieopublikowana rozprawa: Dembowski Jan S., (1826), Rosprawa o meteorytach czyli Aerolitach to jest o deszczu kamiennym. Rękopis przygotowany dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, ss. 19. (Kosiński 2012)
 2. ^ źródło: Nazwiska. Domeyko Ignacy (Dokumentacja archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich („Teki Paryskich”) ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego)
 3. ^ meteoryt żelazno-kamienny Vaca Muerta (po hiszp. martwa krowa) (syn. Taltal) znalezisko z 1861 roku w Chile; mezosyderyt MES-A1, TKW 3,83 tony
 4. ^ patrz → Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie
 5. ^ a b Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdzie nie wspomniał o jego autorce (Kosiński 2014)
 6. ^ biografia polskiego badacza meteorytów Karola Kortuma
 7. ^ życiorysy i kariera naukowa: Langer Erazm, Wawnikiewicz Roman; krótko o: Aleksandrowicz Jerzy, Babczyński Tytus, Deike Karol

Zobacz również

Osobiste