PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Płońsk

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

Meteoryt „Płońsk” w katalogu zbiorów Katedry Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Pokrzywnicki 1964).


U Pokrzywnickiego (1964) w wykazie zawartości zbiorów jest wzmianka o okazie „Płońsk”:

III. DEPARTMENT OF MINERALOGY AND PETROLOGY, JAGIELLONIAN UNIVERSITY (Katedra Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, Oleandry 2a)
7 Płońsk38, Poland According to the label fell near Płońsk (Warszawa district). Most probably a fragment of the Pułtusk Meteorite Chondrite (C) 138 (cs)
38 These specimens housed in 1930-1932 at the Department of Paleontology of the Jagiellonian University, Cracow, were gifted to the Department by Mr. Czaputowicz[1], like other specimens of the Pułtusk Meteorite. They could have been found near Płońsk, a locality lying along the way of the Pułtusk Cosmolite.


Jest to zapewne okaz meteorytu Pułtusk.

Ale we wcześniejszym swoim artykule Jerzy Pokrzywnicki (Pokrzywnicki 1964, Bulletin) pisze, że były 3 okazy meteorytu Płońsk: „3 fragments from a meteorite from Plońsk are in Cracow. They may be Pułtusk specimens.”.

Bibliografia

 • Czaputowicz S.[2], (1880), Opisanie zjawiska w Polszce i pogląd na kamienie tak zwane aerolity z atmosfery spadające, rękopis, Kraków V 1880.[3]
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Meteorites missing from the Polish Collections, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVII, Poznań 1964, s. 127-138, (s. 131). Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

Przypisy

 1. ^ Czaputowicz (1880)
 2. ^ postać enigmatyczna (!); patrz → Czaputowicz (1880)
  (inf. prywatna, lipiec 2016) prof. Jacek Czaputowicz (Minister Spraw Zagranicznych w rządzie PiS, 2018-2020) zasugerował, że może chodzić o Seweryna Czaputowicza (ok. 1815(1819?)-1887) – żołnierza powstania 1830/1 (może styczniowego?), zarządcę cmentarza Rakowickiego (?); nekrolog; portal www.miejscapamiecinarodowej.pl – Kraków - grobowiec weteranów powstań
 3. ^ rękopis dwustronny na 4 stronach formatu 40×24,7 cm sprzedany w 2012 roku na aukcji zorganizowanej przez antykwariat „RARA AVIS” z Krakowa. Według opisu zawartego w katalogu aukcyjnym „RARA AVIS” autorem rękopisu (pod nim podpisany) był członek Towarzystwa Nauk i Dobroczynności w Krakowie S. Czaputowicz; tekst dotyczy różnych meteorytów i ich badań, ale główną treścią jest opis spadku meteorytu Pułtusk; z dostępnych informacji nt. treści rękopisu wynika, że był on dołączony do kilku okazów meteorytu Pułtusk ofiarowanych przez Czaputowicza na potrzeby edukacyjne. Tekst kończy akapit: „Na tem zakończając poważam się uprzejmie prosić o przyjęcie niniejszej pracy, oraz dołączających się okazów Aerolitów czyli kamieni w liczbie sztuk  a to w celu zastosowania tego do nauki uczącej się młodzieży szkolnej, a będzie to dla mnie prawdziwą nagrodą, gdy dotąd przechowałem zabytek ten, który jedynie dla szkół krakowskich pragnę ofiarować”. Na końcu przekreślona dedykacja dla b. prezesa Senatu Szyndlera, zamiast tego wpisane odręcznie nazwisko Mędrzykowskiego – pirotechnika (źródło informacji: 104 AUKCJA ANTYKWARYCZNA, Antykwariat „RARA AVIS”, Kraków 2013; za zgodą)
 4. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 5. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Osobiste