PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Mapy

Z Wiki.Meteoritica.pl

Wersja Wiki woreczko (dyskusja | edycje) z dnia 18:24, 17 wrz 2022
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
0

Źródła map

Spis treści

Internetowe archiwa map

 • Historical Maps of the Habsburg EmpireMapire

Inne

Bibliografia

 • Blaeu Joan, (1645), Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones Omnium Regionum, Editæ a Guiljel: et Ioanne Blaeu (Theater of the World, or a New Atlas of Maps and Representations of All Regions, Edited by Willem and Joan Blaeu).[1] Źródła: Wikimedia Maps by Willem and Johannes Blaeu  ●  UCLA Library.
 • Chrzanowski Wojciech, (1859), Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300000, Paryż 1859. Plik dLib; plik eUWr.
 • Credner Hermann, (1886-1914), Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen, Geologische Karte von Sachsen (Königreich), 1:25 000, Lithographie, 1886-1914.[2] Plik DjVu; plik DjVu.
 • Czajka Wiesław, (2008), Mapa okolic leżących na południe od Warszawy, od Grójca do Góry Kalwarii, skala 1:55000. wyd. pierwsze, © VANELLUS, Warszawa 2008. ISBN 978-83-919107-4-0.[3]
 • Czajka Wiesław, Pilski Andrzej S., (2015), Polska. Mapa Spadków Materii Kosmicznej, wydrukowano nakładem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Warszawa 2015.[4]
 • +Gilly David, (1789), Karte des Königl. Preuss. Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, wyd. D.F. Sotzmann, Berlin 1789.[5] Skala 1:180000, 6 arkuszy. Plik RCIN.
 • +Gilly David, (1802-1803), Special Karte von Südpreussen: mit Allergrösster Erlaubniss aus der Königlichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, unter Mitwürkung des Directors Langner, Berlin 1802-1803. Skala 1:150000. Plik ulLib.
 • +Kolberg (Colberg) Juliusz, (1827), Atlas (Mappa) Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie, Warszawa 1827. Plik bLib.
 • Lubinus Eilhardus (niem. Lübben Eilert), (1618), NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS POMERANIÆ DESCRIPTIO. Cum adjunctà Principum Genealogià et Principum veris et potiorum Urbium imaginibus et Nobilium Insignibus, Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, 1:235 000, 1618.[6] Plik TIF.
 • Mercator Gerard, (1595), Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Fugura, Dusseldorpii 1595 i wydania późniejsze.[7] Plik dLib.
 • +von Mieg Friedrich, (1779-1783), Originalaufnahme des Königreiches Galizien und Lodomerien (Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien), skala 1:28800, Kriegsarchiv Vien.
 • Rizzi-Zannoni Giovanni Battista Antonio, (1772), Carte de la Pologne, Londyn 1772. Plik sLib.
 • Rücker Carl Gottlieb, (1839), Specialcharte von Livland in 6 Blättern. Bearbeitet und herausgegeben auf Veranstaltung der Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Societät; nach Struves astronomisch-trigonometrischen Vermessung und den vollständingen Specialmessungen gezeichnet von C. G. Rücker; gestochen im Topographischen Depot des Kaiserlichen Generalstabes, 1839. Plik hPDF.

Przypisy

 1. ^ patrz → doniesienie Kunersdorf 1591; mapa Brandeburgum Marchionatus
 2. ^ na arkuszu mapy Sektion 146: Johanngeorgenstadt, 1900, zaznaczono punkt w którym znaleziono fragment Rittersgrün meteorytu Steinbach; w broszurze Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen dotyczącej arkusza 146 na stronach 85-86 znajduje się opis fragmentu Rittersgrün, plik DjVu
 3. ^ jedyna mapa w Polsce z zaznaczoną pozycją spadku meteorytu – meteorytu Baszkówka; w 2015 roku wyd. COMPASS wydało mapę, na której zaznaczono miejsce spadku masy głównej meteorytu Knyahinya; w 1900 roku ukazała się mapa z zaznaczonym miejscem znalezienia okazu meteorytu Steinbach (Credner 1886-1914)
 4. ^ patrz → MSMK – Czajka Wiesław, Mapa Spadków Materii Kosmicznej na obszar Polski (astroblemy.pl/MSMK; Internet Archive, Wayback Machine – http://astroblemy.pl/)
 5. ^ na bardzo szczegółowej mapie okolic Szczecina: Klutz (Klucz), Podjuch (Podjuchy), Sydowsaue (Żydowce), Garz
 6. ^ jedna z najstarszych i najbardziej szczegółowych map Pomorza. Znajdują się na niej m.in. miejscowości/wsie: Schellin, Gartz, Clempin. Mapa miała jeszcze wiele późniejszych, modyfikowanych wydań. Na mapie Nova Illustrissimi Ducatus Pomeraniæ tabula wydanej w 1640 roku znajdujemy jeszcze miejscowości opisane w doniesieniu Friedland 1304: Fridebergk, FridelandtMarienwalde oraz wieś Bernewichen związaną z doniesieniem Kunersdorf 1591. Więcej o tej wyjątkowej mapie na stronie – Mapa Lubinusa
 7. ^ w wydaniach z 1596 roku (Duisburg) i z 1627 roku (Amstelodami) znajduje się plansza z mapą Marca Brandenbvrgensis & Pomerania. Per Gerardum Mercatorem. Cum Privilegio, której autorem jest Camerarius Elias (Kammermeister Elias); wydana ona była wcześniej jako pojedyncze wydawnictwo (Duisburg, po 1585 roku) również przez Gerarda Mercatora: plik dLib
Osobiste