O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Wyszków

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i
Fragment katalogu (wersja: 14 listopada 2018 r.)

Przeglądając katalog Rainera Bartoschewitza (Bartoschewitz Meteorite Lab., Gifhorn) w poszukiwaniu informacji o polskich meteorytach, znajdujemy w nim informację o dwóch nieznanych wcześniej meteorytach: WyszkówUście Gorlickie. Oba nie są zgłoszone oraz brak o nich szczegółowych informacji.

Fragment katalogu meteorytów Bartoschewitza z opisem fragmentu meteorytu Wyszków (wersja katalogu z 14 listopada 2018 r.):

Name country *fall
find
total weight
(kg)
type BC-no. specimen BC-weight
(gms)
WYSZKOW §[1] Poland 2011 0,00912[2] L~5[3] 2500.1 cut piece 0,17

W kolekcji odcięty fragment chondrytu zwyczajnego typu L~5, pochodzący z okazu w wadze 9,12 g (rzeczywista waga okazu to 54,02 g, rozmiary 48×40×22 mm (Kosiński 2019)).

Co to za meteoryt?!

Zdjęcia okazu i jego przekroju znajdują się w publikacji Kosińskiego (2019), tam też więcej szczegółów o znalazcy i okazie.

Wszystko wskazuje na to, że jest to jednak pseudometeoryt.

Bibliografia

  • Kosiński Janusz W., (2019), Meteoryt Wyszków (Wyszkow meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 92-94. Plik ASMP.

Przypisy

  1. ^ § – ozn. że meteoryt nie jest zarejestrowany w Meteoritical Bulletin Database
  2. ^ rzeczywista waga okazu to 54,02 g (Kosiński 2019)
  3. ^ tak klasyfikowany typ meteorytu („z falką ~”), np.: L~5, H~5, LL~6, oznacza w Meteoritical Bulletin Database, że klasyfikacji dokonano mierząc podatność magnetyczną (ang. magnetic susceptibility), stąd jest ona niepewna (patrz → wykres wartości podatności magnetycznej dla meteorytów i wybranych skał ziemskich); wiele okazów zgłoszonych w MBD przez Rainera Bartoschewitza ma właśnie takie oznaczenia!

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste