O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:WMZ (1939, Wolski)

Z Wiki.Meteoritica.pl

Wiadomości Muzeum Ziemi, (1939), Opis historyczny spadku kamieni meteorycznych we wsi Fastach, nr 1-2, 1939, s. 65-68 (pełna treść artykułu).[1]

Przypisy

  1. ^ fragment raportu Jana Wolskiego o spadku meteorytu Białystok (odpis z oryginału raportu znajdującego się przed wojną w Państwowym Archiwum w Wilnie (dział: Okr. Szkolny Nr 8/1822) dokonany przez B. Olendzką) (Gąsiorowska 1955); zobacz również → Dziennik Wileński, t. II, 1827
Osobiste