PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:!Karwowskiit

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
[1]

Przypisy

  1. ^ karwowskiite – nowy minerał odkryty w 2023 roku. Za portalem facebook: «Pod koniec października 2023 roku Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym (CNMNC-IMA) zatwierdziła nowy minerał karwowskiit o idealnym wzorze Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080). Zgłoszenia dokonał zespołu autorów, w skład którego weszło: czworo pracowników Uniwersytetu Śląskiego (E. Galuskin, I. Galuskina, J. Kusz, M. Książek) oraz Ye. Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Israelu i G. Zieliński z PIG-PIB, Warszawa. Nowy minerał został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana i może się wydawać, że ma on niewiele wspólnego z osobą, na cześć której został nazwany. Prof. Łukasz Karwowski był jednym z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit. Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim „meteorytowym” minerałem i do tego współwystępuję z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P (nickelphosphide, odmiana schreibersytu), znanym do tego czasu tylko w meteorytach (m.in. w meteorycie Lenarto i Butler) (zdjęcie BSE karwowskiitu wykonane przez E. i I. Galuskinów)»
Osobiste