PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Struktury koliste w powiecie wyszkowskim

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i


Tomasz Walesiak zidentyfikował w powiecie wyszkowskim kilka struktur terenowych, które podejrzewa o impaktowe pochodzenie. Znajdują się one w okolicach Porządzia i Ochudna w gminie Rząśnik oraz w Jaszczułtach w gminie Długosiodło.

Abstrakt wystąpienia Tomasza Walesiaka na seminarium w Olsztynie (2019):

«

STRUKTURA PORZĄDZIE – W POSZUKIWANIU ŚLADÓW IMPAKTU

Porządzie, Jaszczułty i Ochudno to nietypowe zagłębienia odkryte w 2014 roku w lasach niedaleko Wyszkowa, w samym sercu Puszczy Białej. Analiza cech morfometrycznych, na bazie numerycznego modelu terenu (LiDAR)[1], zasugerowała, że mogą to być struktury impaktowe, które powstały podczas uderzenia dużych fragmentów meteorytu pod małym kątem w stosunku do horyzontu. Hipoteza wynikała m.in. z porównania kształtu zagłębień do znanych kraterów oraz wyników eksperymentów (Walesiak 2016). Jednak w warunkach ziemskich morfometria uznawana jest za niewystarczającą do rozstrzygnięcia, czy dana struktura powstała w wyniku impaktu. Podjęto się więc badań terenowych i próby odnalezienia śladów szokowych, które ostatecznie potwierdziłyby dotychczasowe obserwacje.

W niniejszej pracy przypominamy kilka najważniejszych cech budowy tych struktur, szczególnie istotnych w kontekście przeprowadzonych badań. Przedstawiamy kryteria przyjęte podczas wykonywanych prac oraz omawiamy uzyskane wyniki, zestawiając je ze stanem aktualnej wiedzy. Spróbujemy jednocześnie wyjaśnić dlaczego domniemane kratery są o wiele płytsze niż można by było oczekiwać od typowych struktur impaktowych o podobnych rozmiarach.

Niektóre obserwacje, choć bardzo obiecujące, wymagają jeszcze dodatkowych badań. W szczególności muszą być poddane weryfikacji efekty widoczne w niektórych ziarnach, które przypominają deformacje planarne (ang. Planar Deformation Features - PDFs).

»


Badania i analizy trwają.


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(W) Wyszków

struktury „Jaszczułty”, „Ochudno 1”, „Porządzie”[2]

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Galerie

Struktury zidentyfikowane w powiecie wyszkowskim (Walesiak 2016, 2019). Numeryczny model terenu ISOK[1] (cieniowanie) i zdjęcia lotnicze (źródło: Geoportal2)


Bibliografia

  • Walesiak Tomasz M., (2015), The Possibly Smallest Complex Impact Crater on Earth?, 46th Lunar and Planetary Science Conference, Woodlands, Texas, 2015. Abstract [#2233].
  • Walesiak Tomasz M., (2016), Analysis of Traces Suggesting Multiple Oblique Impact Event, 47th Lunar and Planetary Science Conference, Woodlands, Texas, 2016. Abstract [#1104].
  • Walesiak Tomasz, (2016), Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno (Analysis of oblique impact features. A case study of Porzadzie, Jaszczulty and Ochudno structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 144-150. Plik ASMP.
  • Walesiak Tomasz M., (2017), Meteor Airburst Shape as Another Indicator for Small Oblique Impacts, 48th Lunar and Planetary Science Conference, Woodlands, Texas, 2017. Abstract [#1713].
  • Walesiak Tomasz M., (2019), Further Evidence Supporting Impact Origin of Porzadzie Structure in Poland, 50th Lunar and Planetary Science Conference, Woodlands, Texas, 2019. Abstract [#1167].
  • Walesiak Tomasz, (2019), Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa – wyniki prac terenowych (Further investigation of structures near Wyszkow – field research results), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 168-192. Plik ASMP.
  • Walesiak Tomasz, Szopa Krzysztof, (2019), Struktura Porządzie – w poszukiwaniu śladów impaktu, książka abstraktów, X Seminarium Meteorytowe, 12-13 kwietnia, Olsztyn 2019, s. [30].

Przypisy

  1. ^ a b wyniki lotniczego skanowania laserowego; Wikipedia – LiDAR
  2. ^ a b nazwy zaczerpnięte z artykułów Walesiaka (2016, 2019)
Osobiste