PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Struktury koliste w Kotlinie Pyzdrskiej

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i

W 2019 roku w Olsztynie, podczas X Seminarium Meteorytowego PTMet, profesor Wojciech Stankowski z UAM w Poznaniu przedstawił wstępne wyniki badań owalnych struktur licznie występujących na obszarze Kotliny Pyzdrskiej. Postawił on hipotezę, że być może część z nich ma pochodzenie impaktowe.

Abstrakt wystąpienia prof. Wojciecha Stankowskiego (2019):

«

CZY W KOTLINIE PYZDRSKIEJ WYSTĘPUJĄ KRATERY METEORYTOWE?

W okolicach Zagórowa – NE część Kotliny Pyzdrskiej, występują liczne niewielkie zagłębienia (najczęściej 30-70 m wyjątkowo do 100 m średnicy), ze słabo wyrażonymi i nieciągłymi walikami okólnymi oraz z centralnymi wyniesieniami. Formy o takiej topografii są trudne do interpretacji, zarówno w kontekście glacigenezy, jak i skutków funkcjonowania środowiska peryglacjalnego. Trzeba zatem zwrócić się ku antropogenezie, bądź ku innym uwarunkowaniom. Weryfikacji poddano hipotezę o impaktowej genezy omawianych form. Potencjalnie bowiem, mogły one powstać wskutek impulsów energetycznych związanych z upadkiem obcej materii, bądź oddziaływaniem fali uderzeniowej, na silnie nawodnione podłoże zbudowane z drobnoziarnistego materiału (typu kurzawki). Celem wystąpienia jest poddanie krytycznej ocenie niniejszej hipotezy.

»


Zdaniem części uczestników seminarium struktury przedstawione przez prof. Stankowskiego są pochodzenia antropogenicznego i pełnią rolę zbiorników melioracyjnych. Są one wynikiem działań w ramach tzw. „programów małej retencji”.

Wymienione struktury nie są pochodzenia meteorytowego! Zamieszczono ich opis w celu zapobieżenia ich ponownemu „odkryciu” przez dociekliwych i bezkrytycznych badaczy obrazów LiDAR![1]


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(P) Pyzdry

wybrane owalne struktury

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Owalne struktury pochodzenia antropogenicznego występujące na terenie Kotliny Pyzdrskiej: zbiorniki melioracyjne/retencyjne i grodziska.


Galerie

Wybrane struktury występujące w Kotlinie Pyzdrskiej. Numeryczny model terenu ISOK[1] (cieniowanie) i zdjęcia lotnicze (źródło: Geoportal2)


Bibliografia

  • Stankowski Wojciech, (2019), Czy w Kotlinie Pyzdrskiej występują kratery meteorytowe?, książka abstraktów, X Seminarium Meteorytowe, 12-13 kwietnia, Olsztyn 2019, s. [26].

Przypisy

  1. ^ a b wyniki lotniczego skanowania laserowego; Wikipedia – LiDAR
  2. ^ nazwy zaczerpnięte z prezentacji Stankowskiego (2019)

Zobacz również

Osobiste