PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Struktura Jawor

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i

Struktura Jawor w Sudetach ma kształt owalny o rozmiarach 19×27 km z dłuższą osią w kierunku NW-SE. Na jej północno-zachodnim skraju leży Złotoryja. Struktura podejrzewana o impaktowe pochodzenie (Mroczkowski et al. 1981)?

Fragment publikacji Doktór et at. (1986) o strukturze Jawor:

«

(…) Na podstawie zdjęć Landsata wyznaczono na tym obszarze kilkanaście struktur o kształcie kolistym oraz eliptycznym (ryc. 5). Do najbardziej widocznych należy struktura Jawora (o wymiarach 26 x 20 km). Występuje ona po obu stronach brzeżnego uskoku sudeckiego, a poprzecznie do jej dłuższej osi przebiegają: uskok jerzmanicki oraz północny uskok Świerzawy. W jej obrębie występują różnowiekowe skały wylewne, m.in. sylurskie diabazy, spility i tufy spilitowe, permskie skały kwaśne typu paleoriolitów oraz trzeciorzędowe skały zasadowe.
(…)

W rejonie na południe i zachód od Jawora występuje również wyraźna anomalia grawimetryczna. W przybliżeniu pokrywa się ona ze strukturą wyznaczoną na zdjęciach satelitarnych. Wszystko przemawia za tym (obecność skał wulkanicznych, anomalia grawimetryczna, obraz zjawiska na zdjęciach satelitarnych), że w tym rejonie występuje również skomplikowane zapadlisko typu wulkano-tektonicznego.
(…)

Podsumowując analizę wyników fotointerpretacji, autorzy artykułu dopatrzyli się analogii dwóch struktur (Jawor, Świdnica) z zapadliskami wulkano-tektonicznymi oraz wskazali na prawdopodobny związek ośmiu dalszych struktur (Strzegom, Stanowice, Sobótka, Środa Śląska, Strzelin, Jaszów, Złoty Stok, Paczków-Jeseniki) z intruzjami typu centralnego. Na podstawie faktów znanych autorom trudno jednoznacznie określić genezę wielu innych struktur (Biel, Sieniawka, Karczyn itp.). (…)

»


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(J) Jawor, (S) Świerzawa, (Z) Złotoryja

Położenie struktury Jawor

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Schematyczna lokalizacja struktury. Środek 51°03,1'N, 16°01,4'E, rozmiar ok. 20×25 km.


Mapy


Galerie


Bibliografia

  • Bażyński Józef, Chilińska Hanna, (1985), Forma owalna Jawora i jej implikacje geologiczne i metalogeniczne, Przegląd Geol., 33(5), 1985, s. 274-277. Plik pgF.
  • Doktór Stanisław, Graniczny Marek, (1983), Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych - ich geneza i znaczenie, Przegląd Geol., 31(1), 1983, s. 30-37. Plik pgF.
  • Mroczkowski Jerzy, Ostaficzuk Stanisław, (1981), A Ring Structure near Złotoryja–Świerzawa–Jawor (Western Sudetes), Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. de la Terre, vol. 29, nr 2, 1981, s. 157-166. Plik DjVu
    Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
    .

Przypisy

Zobacz również

Linki zewnętrzne

  • GeoPortal.gov.pl
Osobiste