PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Giżycko (pseudometeoryt)

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i
Pseudometeoryt Giżycko (Maliszewski 2008)

Kolejny pseudometeoryt badany przez naukowców.

Maliszewski (2008):

«

W okolicach Giżycka został znaleziony kamień zewnętrznie i wewnętrznie przypominający meteoryt. Wstępne badania przeprowadzone za pomocą mikrosondy wykluczyły hipotezę, że znalezisko jest meteorytem. Ze zmielonego fragmentu skały wykonano próbkę która została zbadana z użyciem konwencjonalnego spektroskopu mössbauerowskiego. (…)

(…) Kształt i charakter widma jak również zidentyfikowane składniki nie potwierdzają pozaziemskiego pochodzenia badanej próbki.

»


Okoliczności znalezienia oraz innych szczegółów dotyczących znaleziska nie znamy.

Bibliografia

  • Maliszewski Adam, (2008), Poszukiwanie kryterium pozaziemskiego pochodzenia próbek mineralogicznych, na podstawie badań mössbauerowskich, praca magisterska, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa 2008, ss. 71, (s. 65-67).[1]

Przypisy

  1. ^ m.in. bardzo szeroko omówione wynik badań mössbauerowskich meteorytu Zakłodzie oraz krótka informacja o pseudometeorycie Giżycko
Osobiste