PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kraków 1388

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Doniesienie o gradzie kamieni (meteorytów?), który spadł w okolicach Krakowa 8 stycznia 1388 roku (informację o tym wydarzeniu dla Wiki.Meteoritica.pl przesłał Tomasz Walesiak).

W artykule Derwicha (1984) znajdujemy taką informację (wyróżnienia w tekście Redakcja):

«

(…) Nie dostrzegła autorka informacji źródeł śląskich o powodzi 1387/1388 r. oraz gradzie meteorytów, który spadł w okolicach Krakowa 8. 01. 1388 r.32 Łączy się z nimi relacja Kallimacha, według której w roku narodzin Zbigniewa Oleśnickiego (1389) wylała Wisła „ et in meridie non procul a sole conspecta est stella diebus plurimis lucere”33(…)
__________

32 MPH, VI, s. 591[1]; Scriotores Rerum Silesiacarum, I, s. 418, XII, s. 41.
33 Philippi Callimachi, Vita et mores Sbignei cardinalis, ed. I. Lichońska, Warszawa 1962, s. 32. Opisane zjawisko atmosferyczne można interpretować jako przekręcone wspomnienie meteorytów, dzienną widzialność Wenus lub kometę — może Halleya, obserwowaną w Krakowie w roku 1378[2] (s. 38, 100), a więc paleograficznie bliskie dacie 1388. Por. też M. Koczerska, Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Źródłoznawcze”, XXIV, 1979, s. 29, która informację Kallimacha uważa za niewiarygodną, nie znając jednak relacji źródeł śląskich. Oparł się on na tradycji rodu Dębnów — por. przyp. 18.
»


Przywołany fragment w Monumenta Poloniae historica:[3]

«

(…) Anno Domini 1388 in octava circumcisionis Domini, que fuit quarla feria, de nocte versus quintam feriam ceciderunt a sub [cœlo] seu stelle cadentes sine numero versus Cracoviam in regno Polonie et duraverunt quasi per unam integram horam vel amplius et tunc fuit magna humiditas in aere per totum mundum usque ad mensem Februarium. Post hec in anno 1391 fuit magna siccitas aquarum et rex Polonie vastavit magnam partem regni cum exercitu, quam partem tenuit dux Opoliensis. (…)

»


Bibliografia

  • +Derwich Marek, (1984), O zjawiskach przyrodniczych i ich recepcji w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kwartalnik Historyczny, 4, 1984, s. 975-986. Plik RCIN.
  • +Varia e codicibus Vratislaviensibus, Monumenta Poloniae historica, tom VI, Kraków 1893, s. 591. Plik dLib.

Przypisy

  1. ^ MPH – Monumenta Poloniae historica
  2. ^ wg Wikipedii w XIV wieku kometa Halleya przeszła przez peryhelium 25 października 1301 roku i 10 listopada 1378 roku; Wikipedia – Kometa Halleya
  3. ^ na marginesie wyrzutka: „8 Stycznia”
Osobiste