O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
(Planetarium Śląskie)
Adres: Planetarium Śląskie
Al. Planetarium 4
41-500 Chorzów
http://www.planetarium.edu.pl/
Pracownicy: dyrektor Lech Motyka
Kontakt: sekretariat@planetarium.edu.pl
tel. (32) 745 27 28
Wystawy/zbiory: muzeum ma w swoich zbiorach 15,6 kg[1] okaz meteorytu Morasko (Pilski 2001)[2]


Planetarium i obserwatorium w Chorzowie powstało w grudniu 1955 roku (trzeba było wykazać się nie lada fantazją, by w centrum największego okręgu przemysłowego w Polsce, wybudować obserwatorium astronomiczne?!). Planetarium jest organizatorem Olimpiad Astronomicznych.


Bibliografia

  • Marks Andrzej, (1965), Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym – wystawa w Planetarium Śląskim, Urania, 10, 1965, s. 274-279. Plik DjvU.
  • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[3]
  • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Nowy odłam meteorytu Morasko, Urania, 3, 1966, s. 85-86.[4] Plik DjvU.

Przypisy

  1. ^ wg Pokrzywnickiego (1966) okaz miał 16,8 kg
  2. ^ brak tej kolekcji w katalogach Pokrzywnicki (1964) i Koblitz MetBase
  3. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
  4. ^ inf. o znalezieniu nowego dużego okazu meteorytu Morasko: (…) Nowy odłam wagi 16,8 kg bryłowatego kształtu znaleziony został w pierwszej połowie 1963 roku przez mieszkańca Moraska Ryszarda Nowickiego. Odłam ten tkwił na głębokości około 0,5 m w odległości około 470 m od pola kraterków, a dokładniej od kraterku nr 1 – jeziorka. Okaz ten przechowywany jest w Planetarium w Chorzowie i był wystawiony w roku 1965 na wystawie „Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym”. (…); o wystawie patrz → Marks (1965, Urania)

Zobacz również

  • wystawa „Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym” w 1965 roku w Chorzowie (Urania 1965)

Linki zewnętrzne

Osobiste