PRACA ANNY AJDUK W SCIENTIFIC REPORTS Drukuj
piątek, 30 czerwca 2017 17:11

praca_Ajduk_ilustracja

Dr Anna Ajduk z Zakładu Embriologii jest współautorem korespondencyjnym pracy opublikowanej w piśmie Scientific Reports "Optical coherence microscopy as a novel, non-invasive method for the 4D live imaging of early mammalian embryos": https://www.nature.com/articles/...

Praca ta dotyczy nowej, przyżyciowej techniki obrazowania oocytów i zarodków ssaczych, wykorzującej tzw. optyczną mikroskopię koherencyjną. W metodzie tej obraz obiektu jest odtwarzany na podstawie informacji, którą niesie światło rozproszone przez ten obiekt. Szum generowany przez tę technikę obrazowania, uniemożliwiający zazwyczaj zobaczenie struktur wewnątrzkomórkowych, został zminimalizowany dzięki wykorzystaniu własności komórki, a mianowicie ruchu cytoplazmy i organelli w niej się znajdujących, oraz poprzez odpowiednie algorytmy uśredniania obrazu w czasie i przestrzeni. Dzięki temu, w niewyznakowanych fluorescencyjnie, żywych komórkach udało się zaobserwować np. stopień kondensacji chromatyny w jądrze, wrzeciono komórkowe i chromosomy czy sieć cystern siateczki śródplazmatycznej. Dodatkowo udało się także prześledzic procesy, takie jak powstawanie i rozpad jąder i jąderek w komórkach zarodka czy zmiany w strukturach komórkowych towarzyszące podziałowi komórkowemu. Praca ta zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach grantu PBS NCBiR, realizowanego przez konsorcjum naukowe, w skład którego, oprócz naszego Wydziału, weszły m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (lider projektu) oraz Politechnika Poznańska.