dr hab. Bogdan Jaroszewicz współautorem publikacji w Science Drukuj
piątek, 14 października 2016 10:12

dr_jaroszewicz_science_publikacja_ilustracja Polski wkład w badania nad globalną produktywnością ekosystemów leśnych – dr hab. Bogdan Jaroszewicz współautorem publikacji w Science

Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW jest członkiem zespołu naukowego koordynowanego przez Jingjing Liang, Petera B. Reicha i Thomasa W. Crowthera, który poddał analizie dane z 777.126 leśnych stałych powierzchni badawczych rozmieszczonych na całym świecie. Analiza wykazała pozytywny wpływ różnorodności gatunkowej drzew na produktywność ekosystemów leśnych w skali całego globu.

Wyniki badań wskazują, że dalsza utrata różnorodności biologicznej może prowadzić do spadku produktywności lasów. Wartość różnorodności biologicznej, zawężona do podtrzymania produkcji leśnej, została przez zespół oszacowana na 166–490 miliardów USD rocznie. Uzyskane rezultaty sugerują więc, że potrzebne jest ponowne oszacowanie wartości różnorodności biologicznej, oraz rewizja strategii zarządzania lasami i priorytetów ochrony przyrody.

Praca została opublikowana 14 października 2016 roku w czasopiśmie Science (DOI 10.1126/science.aaf8957) i jest pierwszą inicjatywą zespołu naukowego Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI), który powstał w 2016 roku i skupia naukowców z 90 instytucji z całego świata. GFBI jest międzynarodowym interdyscyplinarnym zespołem, który postawił przed sobą zadanie lepszego zrozumienia wielkoskalowych procesów i wzorców towarzyszących ekosystemom leśnym.

Szczegóły na:
http://www.GFBinitiative.org/
DOI 10.1126/science.aaf8957
sciencemag.org