logo Uniwersytet Warszawski


PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE: MIKROBIOLOGIA, HIGIENA, ŚRODOWISKO Drukuj
wtorek, 18 czerwca 2019 08:18

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE: MIKROBIOLOGIA, HIGIENA, ŚRODOWISKO - BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich o profilu biologicznym, poszukujących pracy, a także osób związanych zawodowo z proponowaną tematyką. Szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Tryb, czas trwania, kryteria zaliczania:
Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym, w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Studia trwają dwa semestry i obejmują 250 godz. dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, podczas sesji organizowanych średnio, co 2-3 tygodnie.

Kryteria oceniania ćwiczeń i warsztatów to: (i) obecność na zajęciach; (ii) aktywność na zajęciach, (iii) przygotowanie sprawozdania z ćwiczenia/ warsztatów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach.
Wykłady oceniane są na podstawie: (i) obecności; (ii) egzaminu pisemnego w formie testu.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć:

Rozpoczęcie zajęć – styczeń 2020 rok, zakończenie - grudzień 2020 rok.

Limit miejsc: 36
W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Płatność: Czesne – 6600 PLN

Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na: www.psmhs.pl w zakładce "rekrutacja"

 


logo HR