logo Uniwersytet Warszawski


PODYPLOMOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj
środa, 28 sierpnia 2019 13:55

PODYPLOMOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY

EDYCJA 2019/2020, REKRUTACJA TRWA DO 23 WRZEŚNIA 2019 r.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych – licencjackich i magisterskich zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

Studia dedykowane są głównie pracownikom związanym z ochroną środowiska, w szczególności pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, edukatorom (nauczycielom na każdym poziomie edukacyjnym) oraz przedstawicielom samorządów.

Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie zaocznym (2 semestry, 21 zjazdów). Zajęcia odbywają się głównie w soboty (godz. 09.00-18.00). Liczba miejsc: 21-30

KOSZTY: czesne- 5200 PLN (płatne w 2 ratach po 2600 PLN)

ZAPISY NA STUDIA

Przyjęcia na Studia odbywają się na podstawie nadesłanych następujących dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do ponoszenia kosztów
  • Życiorys

Powyższe dokumenty drukuje się z systemu IRK https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

  • potwierdzone kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i dowodu osobistego
  • 1 zdjęcie (format do dowodu osobistego)

Dokumenty powinny wpłynąć do 27 września 2019 r. na adres:

Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Dziekanat studencki, pok. 109b
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe będzie wniesienie opłaty czesnego za I semestr (2600 PLN) przed pierwszym zjazdem. Informacja o numerze konta zostanie przesłana po złożeniu dokumentów. Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska w systemie zaocznym rozpoczynają się zawsze w I semestrze danego roku akademickiego.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Absolwent Podyplomowych Studiów „Ochrona Środowiska” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa. Zdobywa umiejętność zastosowania geograficznego systemu informacji GIS, a także aplikowania o środki na ochronę środowiska i edukację ekologiczna.

Wykładowcami są pracownicy Wydziału Biologii UW oraz zaproszone osoby z innych, najlepszych polskich uczelni. Wszyscy wykładowcy posiadają niezbędne kwalifikacje, m.in. wiedzę z zakresy tematycznego danego przedmiotu oraz doświadczenie dydaktyczne w realizacji podobnych treści programowych. Niejednokrotnie są to wybitni specjaliści w danej dziedzinie, o czym świadczą ich publikacje naukowe oraz opracowania w postaci książek i monografii. Oprócz pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia prowadzą zaproszeni wykładowcy/eksperci z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz geoinformatyk, programista związany z projektem Quantum GIS

Program Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 (pobierz plik)

Informacje organizacyjne, tryb, czas trwania, kryteria zaliczania: (pobierz plik)

KONTAKT
Magdalena Kranc, Sekretarz PSOS
tel. (22) 55 41 404 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA:
Dr hab. Magdalena Popowska, prof.ucz.
Dyrektor Instytutu Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii, biotechnologii i inżynierii środowiska. Jest autorką licznych publikacji, projektów badawczych, a także twórca patentów dotyczących Ochrony Środowiska, także beneficjentką licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty.

RADA PROGRAMOWA:
Dr Piotr Golec
Dr inż. Iwona Kuczyńska
Dr Monika Mętrak
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.
Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska
Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020

12.X.2019
19.X.2019
26.X.2019
16.XI.2019
30.XI.2019
7.XII.2019
14.XII.2019
25.I.2020
8.II.2020
29.II.2020
7.III.2020
21.III.2020
4.IV.2020
25.IV.2020
9.V.2020
16.V.2020
23.V.2020
6.VI.2020
20.VI.2020

 


logo HR