logo Uniwersytet Warszawski

CHIMERY MIĘDZYGATUNKOWE – PUBLIKACJA W DEVELOPMENTAL BIOLOGY Drukuj
wtorek, 04 lipca 2017 13:25

Zarodek_chimerowy_ilustracja W lipcowym numerze Developmental Biology ukazała się ostatnia praca prof. Andrzeja K. Tarkowskiego. Opisuje ona wyniki badań, które prowadził razem z Katarzyną Bożyk, Katarzyną Gilecką, Moniką Humięcką, Marcinem Szpilą i Anetą Suwińską, realizując projekt MAESTRO NCN. Praca dokumentuje rozwój chimer międzygatunkowych szczur-mysz, powstałych w wyniku agregacji 8-komórkowych zarodków obu gatunków i przeszczepionych do dróg rodnych myszy. Zarodki obu gatunków eksprymowały różne markery fluorescencyjne, dzięki czemu możliwe było śledzenie losów komórek przez cały okres rozwoju zarodkowego oraz po urodzeniu chimer. Doświadczenie to pokazało, że komórki wczesnych zarodków myszy i szczura są zdolne do integracji, tworzenia chimerowej blastocysty i implantacji w macicy myszy. Całkowita eliminacja szczurzych komórek z tkanek tworzących przyszłe łożysko wydaje się być czynnikiem kluczowym dla pomyślnego rozwoju chimer aż do urodzenia. Doświadczenia te pokazują, że chociaż mechanizmy rozwojowe różnych gatunków ssaków wydają się być uniwersalne, różnice w tempie rozwoju oraz oddziaływaniach między komórkami mają decydujący wpływ na przyszłe losy międzygatunkowych chimer agregacyjnych.

Link do pracy (dostępna z komputerów z IP jednostek naukowych):
Mouse↔rat aggregation chimaeras can develop to adulthood

 


logo HR