logo Uniwersytet Warszawski

Nowy artykuł w The Plant Cell Drukuj
wtorek, 29 marca 2016 22:30

artykul_plant_cell_ilustracja

Nasi koledzy z Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin oraz Zakładu Regulacji Metabolizmu : Łucja Kowalewska, Radosław Mazur, Maciej Garstka i Agnieszka Mostowska są autorami pracy: Three-dimensional visualization of the internal plastid membrane network during runner bean chloroplast biogenesis. Dynamic model of the tubular-lamellar transformation, która wkrótce ukaże się w Plant Cell: Advance Publication March 21, 2016; doi:10.1105/tpc.15.01053

Praca została wyrózniona wersją "In Brief" artykułu przez edytora czasopisma oraz opublikowaniem sylwetki dr Łucji Kowalewskiej, pierwszej autorki artykułu.

W artykule, po raz pierwszy w literaturze, przedstawiono rekonstrukcje przestrzenną procesu biogenezy chloroplastów pokazując płynną transformację tubularnych struktur ciała prolamellarnego w lamellarny liniowy układ tylakoidów oraz helikalny charakter połączeń tylakoidów gran i stromy od początku tworzenia sie ścieśnionych błon wewnetrznych. Wskazano także na istotne znaczenie określonych składników kompleksów chlorofilowo-białkowych na proces tworzenia się gran.

http://www.plantcell.org/content/early/recent

 


logo HR