logo Uniwersytet Warszawski


I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie Drukuj
środa, 04 grudnia 2019 12:32

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przewodnicząca: Cabaj Anna

Wiceprzewodnicząca: Kozłowska Hanna Barbara (od 08.10.2019 r.)

Tołkacz Katarzyna (od 18.02.2016 r. do 08.10.2019 r.)

Członkowie:
Dąbrowski Michał
Dobrowolska Agata
Dzwonek Artur
El-Jai Julita
Elżanowski Andrzej
Karbowiak Grzegorz
Kwiatkowska Monika
Mierzejewska Ewa Julia
Modlińska Klaudia
Suwińska Aneta

od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wzory wniosków
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz posiedzeń:

05-06.11.2019 r. (składanie wniosków do 25.10.2019 r. do godz. 11.00)
10-11.12.2019 r. (składanie wniosków do 29.11.2019 r. do godz. 11.00)
21-22.01.2020 r. (składanie wniosków do 10.01.2020 r. do godz. 11.00)

Wnioski (podania) należy składać w Sekretariacie Komisji
w 3 podpisanych egzemplarzach
, druk dwustronny oraz mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "
Prosimy o składanie wniosków (podań) najpóźniej 12 dni przed zebraniem!

(12 dni przed zebraniem – piątki do godz.11.00 wersja elektroniczna i papierowa)

Wnioski (podania) złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji

Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.

Z powodu dużej ilości składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu 1LKE.

Możliwe są także dodatkowe posiedzenia komisji ustalane na bieżąco

(prosimy pamiętać o prawidłowym nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych nazwach i numerach użytkownika/hodowcy – według rejestrów, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunki w jakim będą utrzymywane zwierzęta,  Pkt.8- zasada 3R wypełnić wg instrukcji, prawidłowy format streszczenia nietechnicznego według wzoru oraz instrukcji pisania)

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń I LKE. Termin zakończenia doświadczenia nie może być wcześniejszy od terminu posiedzenia ILKE na którym będzie podanie rozpatrywane - ciągłość doświadczenia (data posiedzenia I LKE, nie data złożenia podania). Przypominamy o złożeniu 3egz. oraz przesłania wersji elektronicznej podania.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
mgr Marcin Cichocki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0225541028, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pokój: 407b/A
wtorki: 10.00-12.00
czwartki: 11.00-13.00
Pozostałe dni: portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach 1LKE Marcin Cichocki)

Stanowisko KKE w sprawie zgód, które wygasają z mocy prawa z końcem roku 2017

"Art. 79. 1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r."


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów

AKTY PRAWNE: https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach

REJESTRY (http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta/)

STRESZCZENIA NIETECHNICZNE (http://www.bip.nauka.gov.pl/streszczenia-nietechniczne/)

SZKOLENIA i KURSY (http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/)

Dobre praktyki http://www.bip.nauka.gov.pl/dobre-praktyki/

WNIOSKI:

 • Instrukcja wypełniania wniosku do LKE
  (proszę pamiętać o nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych numerach użytkownika/hodowcy – rejestry, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunki w jakim będą utrzymywane zwierzęta)
  § 6 pkt 5 Regulaminu 1lke w Warszawie
  „W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku komisja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.
  Poprawione wnioski prosimy składać najpóźniej! 12 dni przed zebraniem – piątki do godz.11.00 wersja elektroniczna i papierowa. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
 • Formularze wniosków, instrukcje/
 • Formularze wniosków - sprzed 27.05.2015
 • Kategorie dotkliwości procedur
 • Zalecenia dotyczące eutanazji zwierząt doświadczalnych

Ocena retrospektywna

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 


logo HR