logo Uniwersytet Warszawski

Grant PRELUDIUM dla mgr Ewy Babkiewicz

ilustracja_grant_babkiewicz

mgr Ewa Babkiewicz

Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku,

Zanieczyszczenie mikroplastikiem (MP, tj. cząstkami plastiku o średnicy < 5 mm), zarówno środowisk morskich, jak i w słodkowodnych, jest obecnie jednym z najintensywniej badanych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wiele badań dotyczy szacowania rozmieszczenia i zagęszczenia MP w różnych środowiskach oraz...

więcej…
 
Kolejna publikacja w NATURE

Symbiosis_Watercolor_ilustracja Artykuł jest efektem współpracy ponad 220 autorów z całego świata, wśród których jest dr hab. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Analizami objęto dane dotyczące symbioz mikroorganizmów z ponad 28.000 gatunków drzew rosnących na ponad 1.100.000 powierzchni badawczych rozproszonych po wszystkich kontynentach posiadających pokrywę leśną. Ta olbrzymia ilość danych pozwoliła wychwycić zależność zachodzącą między geograficznym rozmieszczeniem podstawowych typów współżycia mikroorganizmów z roślinami drzewiastymi a warunkami klimatycznymi. Ektomikoryzy dominują w lasach rosnących w klimacie sezonowym, z chłodnymi i/lub suchymi okresami spowalniającymi rozkład materii organicznej, w wysokich szerokościach geograficznych i wysokich położeniach górskich. Endomikoryzy są typowe dla stref o stabilnym, ciepłym i wilgotnym klimacie sprzyjającym szybkiej dekompozycji.

więcej…
 
Nowy, międzywydziałowy kierunek studiów - Sustainable Development

Cele_SD_ilustracja The University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (UCBS) at the University of Warsaw (UW) is launching new MSc Course on Sustainable Development.

The SD studies will be conducted in English language. This second degree programme will be free of charge for non-EU students for the first recruitment of candidates in 2019.

więcej…
 
ZASŁUŻONA DLA WARSZAWY

Hanna_Werblan_Jakubiec_fotografia dr Hanna Werblan Jakubiec, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW w latach 1987-2019, za swoją wieloletnią działalność na rzecz stolicy, na wniosek JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, została uhonorowana przez Radę m.st. Warszawy Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warszawy”.

 


logo HR