O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Struktury koliste w powiecie wyszkowskim

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m (Lokalizacja)
Linia 6: Linia 6:
Tomasz Walesiak zidentyfikował w powiecie wyszkowskim kilka struktur terenowych, które podejrzewa o impaktowe pochodzenie. Znajdują się one w okolicach Porządzia i Ochudna w gminie Rząśnik oraz w Jaszczułtach w gminie Długosiodło.
Tomasz Walesiak zidentyfikował w powiecie wyszkowskim kilka struktur terenowych, które podejrzewa o impaktowe pochodzenie. Znajdują się one w okolicach Porządzia i Ochudna w gminie Rząśnik oraz w Jaszczułtach w gminie Długosiodło.
-
;Badanie i analizy trwają.
+
Abstrakt wystąpienia Tomasza Walesiaka na seminarium w Olsztynie (2019):
 +
{{BQuote-begin|max-width=800px}}
 +
STRUKTURA PORZĄDZIE – W POSZUKIWANIU ŚLADÓW IMPAKTU
 +
 
 +
Porządzie, Jaszczułty i Ochudno to nietypowe zagłębienia odkryte w 2014 roku w&nbsp;lasach niedaleko Wyszkowa, w&nbsp;samym sercu Puszczy Białej. Analiza cech morfometrycznych, na bazie numerycznego modelu terenu (LiDAR)<ref name="LiDAR">wyniki lotniczego skanowania laserowego; Wikipedia – [https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidar LiDAR]</ref>, zasugerowała, że mogą to być struktury impaktowe, które powstały podczas uderzenia dużych fragmentów meteorytu pod małym kątem w&nbsp;stosunku do horyzontu. Hipoteza wynikała m.in. z&nbsp;porównania kształtu zagłębień do znanych kraterów oraz wyników eksperymentów (Walesiak 2016). Jednak w warunkach ziemskich morfometria uznawana jest za niewystarczającą do rozstrzygnięcia, czy dana struktura powstała w&nbsp;wyniku impaktu. Podjęto się więc badań terenowych i&nbsp;próby odnalezienia śladów szokowych, które ostatecznie potwierdziłyby dotychczasowe obserwacje.
 +
 
 +
W niniejszej pracy przypominamy kilka najważniejszych cech budowy tych struktur, szczególnie istotnych w&nbsp;kontekście przeprowadzonych badań. Przedstawiamy kryteria przyjęte podczas wykonywanych prac oraz omawiamy uzyskane wyniki, zestawiając je ze stanem aktualnej wiedzy. Spróbujemy jednocześnie wyjaśnić dlaczego domniemane kratery są o&nbsp;wiele płytsze niż można by było oczekiwać od typowych struktur impaktowych o&nbsp;podobnych rozmiarach.
 +
 
 +
Niektóre obserwacje, choć bardzo obiecujące, wymagają jeszcze dodatkowych badań. W&nbsp;szczególności muszą być poddane weryfikacji efekty widoczne w&nbsp;niektórych ziarnach, które przypominają deformacje planarne (ang. Planar Deformation Features - PDFs).
 +
{{BQuote-end}}
 +
 
 +
 
 +
;Badania i analizy trwają.
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Linia 25: Linia 37:
(W) Wyszków
(W) Wyszków
{{GEIcon-PinRed}}
{{GEIcon-PinRed}}
-
struktury „Jaszczułty”, „Ochudno 1”, „Porządzie”
+
struktury „Jaszczułty”, „Ochudno 1”, „Porządzie”<ref>nazwy zaczerpnięte z artykułów Walesiaka (2016, 2019)</ref>
{{GEFrame-end}}
{{GEFrame-end}}
Linia 42: Linia 54:
* Walesiak Tomasz, (2019), '''Dalsze badanie struktur w okolicach [[Struktury koliste w powiecie wyszkowskim|Wyszkowa]] – wyniki prac terenowych (''Further investigation of structures near Wyszkow – field research results'')''', ''Acta Soc. Metheor. Polon.'', 10, 2019, s. 168-192. Plik {{Link-ASMP|bwmeta1.element.psjd-4d6ba21b-9c93-469a-ac3e-ee7d7de45ac7}}.
* Walesiak Tomasz, (2019), '''Dalsze badanie struktur w okolicach [[Struktury koliste w powiecie wyszkowskim|Wyszkowa]] – wyniki prac terenowych (''Further investigation of structures near Wyszkow – field research results'')''', ''Acta Soc. Metheor. Polon.'', 10, 2019, s. 168-192. Plik {{Link-ASMP|bwmeta1.element.psjd-4d6ba21b-9c93-469a-ac3e-ee7d7de45ac7}}.
 +
 +
* Walesiak Tomasz, Szopa Krzysztof, (2019), '''Struktura Porządzie – w poszukiwaniu śladów impaktu''', książka abstraktów, [[Bibliografia/Konferencje i seminaria|X&nbsp;Seminarium Meteorytowe]], 12-13 kwietnia, Olsztyn 2019, s. [30].
{{Przypisy}}
{{Przypisy}}
[[Category:Kratery i struktury impaktowe]]
[[Category:Kratery i struktury impaktowe]]

Wersja z 16:38, 18 kwi 2019

0i


Tomasz Walesiak zidentyfikował w powiecie wyszkowskim kilka struktur terenowych, które podejrzewa o impaktowe pochodzenie. Znajdują się one w okolicach Porządzia i Ochudna w gminie Rząśnik oraz w Jaszczułtach w gminie Długosiodło.

Abstrakt wystąpienia Tomasza Walesiaka na seminarium w Olsztynie (2019):

«

STRUKTURA PORZĄDZIE – W POSZUKIWANIU ŚLADÓW IMPAKTU

Porządzie, Jaszczułty i Ochudno to nietypowe zagłębienia odkryte w 2014 roku w lasach niedaleko Wyszkowa, w samym sercu Puszczy Białej. Analiza cech morfometrycznych, na bazie numerycznego modelu terenu (LiDAR)[1], zasugerowała, że mogą to być struktury impaktowe, które powstały podczas uderzenia dużych fragmentów meteorytu pod małym kątem w stosunku do horyzontu. Hipoteza wynikała m.in. z porównania kształtu zagłębień do znanych kraterów oraz wyników eksperymentów (Walesiak 2016). Jednak w warunkach ziemskich morfometria uznawana jest za niewystarczającą do rozstrzygnięcia, czy dana struktura powstała w wyniku impaktu. Podjęto się więc badań terenowych i próby odnalezienia śladów szokowych, które ostatecznie potwierdziłyby dotychczasowe obserwacje.

W niniejszej pracy przypominamy kilka najważniejszych cech budowy tych struktur, szczególnie istotnych w kontekście przeprowadzonych badań. Przedstawiamy kryteria przyjęte podczas wykonywanych prac oraz omawiamy uzyskane wyniki, zestawiając je ze stanem aktualnej wiedzy. Spróbujemy jednocześnie wyjaśnić dlaczego domniemane kratery są o wiele płytsze niż można by było oczekiwać od typowych struktur impaktowych o podobnych rozmiarach.

Niektóre obserwacje, choć bardzo obiecujące, wymagają jeszcze dodatkowych badań. W szczególności muszą być poddane weryfikacji efekty widoczne w niektórych ziarnach, które przypominają deformacje planarne (ang. Planar Deformation Features - PDFs).

»


Badania i analizy trwają.


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(W) Wyszków

struktury „Jaszczułty”, „Ochudno 1”, „Porządzie”[2]

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Galerie


Bibliografia

  • Walesiak Tomasz, (2016), Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno (Analysis of oblique impact features. A case study of Porzadzie, Jaszczulty and Ochudno structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 144-150. Plik ASMP.
  • Walesiak Tomasz, (2019), Dalsze badanie struktur w okolicach Wyszkowa – wyniki prac terenowych (Further investigation of structures near Wyszkow – field research results), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 168-192. Plik ASMP.
  • Walesiak Tomasz, Szopa Krzysztof, (2019), Struktura Porządzie – w poszukiwaniu śladów impaktu, książka abstraktów, X Seminarium Meteorytowe, 12-13 kwietnia, Olsztyn 2019, s. [30].

Przypisy

  1. ^ wyniki lotniczego skanowania laserowego; Wikipedia – LiDAR
  2. ^ nazwy zaczerpnięte z artykułów Walesiaka (2016, 2019)
Osobiste