O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Mikstat

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m
m
Linia 15: Linia 15:
'''''{{Sparse-b}}Stan 12-09-2021{{Sparse-e}}:'' Jak na razie nic więcej nie znaleziono!'''
'''''{{Sparse-b}}Stan 12-09-2021{{Sparse-e}}:'' Jak na razie nic więcej nie znaleziono!'''
 +
 +
 +
''Inf. prywatna'': Mierząc zawartość krótkożyciowych izotopów promieniotwórczych w meteorycie można określić tzw. '''wiek ziemski''' okazu (ang. ''terrestrial age''), tzn. czas od spadku meteorytu na Ziemię, gdy ustały już w&nbsp;nim procesy wytwarzania nowych nuklidów powstających w&nbsp;wyniku bombardowania meteoroidu promieniowaniem kosmicznym w&nbsp;przestrzeni pozaziemskiej do chwili obecnej. W&nbsp;celu pomiaru izotopów krótkożyciowych w&nbsp;nowo znalezionym okazie znalazca wypożyczył go Zbigniewowi Tymińskiemu z&nbsp;Narodowego Centrum Badań Jądrowych OR&nbsp;POLATOM. Wstępne wyniki pomiarów wskazują, że w&nbsp;okazie nie stwierdzono występowania izotopów promieniotwórczych o&nbsp;'''okresie połowicznego rozpadu''' (ang. ''half-life period'', t<sub>½</sub>) krótszym od 300&nbsp;dni.<ref>przykładowe ekstremalnie krótkożyciowe izotopy występujące w&nbsp;chondrytach zwyczajnych to (w&nbsp;nawiasie okres połowicznego rozpadu): <sup>52</sup>Mn (5,6&nbsp;dni), <sup>59</sup>Fe (44,5&nbsp;dni), <sup>58</sup>Co (70,4&nbsp;dni), <sup>57</sup>Co (271,8&nbsp;dni) (patrz → [[Sołtmany/Badania]], Laubenstein et&nbsp;al. 2012)</ref>
<!--Ve čtvrtek 15. července jsme přes náš webový formulář obdrželi celkem osm hlášení o pozorování jasného bolidu ten den přibližně v 5 hodin ráno letního času. Předchozí noc byly na mnoha místech bouřky a i ráno byla mnohde obloha pokrytá oblačností nebo se vytvořila ranní mlha. Někde se však vyjasnilo a bolid mohl být spatřen. Obloha již byla světlá, neboť právě vycházelo Slunce. Fotografické kamery bolidové sítě provozované naším ústavem z toho důvodu již nepracovaly, nicméně na některých místech máme instalované doplňkové videokamery a ty jsou provozu i ve dne. Bolid zaznamenaly videokamery na stanicích Červená hora a Lysá hora v Moravskoslezském kraji a v Říčanech u Prahy. Z těchto tří záznamů jsme zrekonstruovali dráhu a rychlost bolidu. Ukázalo se, že bolid dosáhl jasnosti Měsíce v úplňku (při pozorování ze standardní vzdálenosti 100 km) a pronikl hluboko do atmosféry, což nasvědčuje tomu, že došlo k pádu meteoritů na zemský povrch. Bohužel, závěrečná část bolidu nebyla kamerami zaznamenána, neboť na Červené hoře zalétl bolid za oblačnost (viz obr. 1), v Říčanech se dostal mimo zorné pole a na Lysé hoře byla zaznamenána jen malá část bolidu v mezeře mezi oblačností. Pro úplnost dodáváme, že jeden ze svědků natočil bolid kamerou v autě, ale i na tomto záznamu bolid vlétá do mraků. Nemáme tedy informace o velikosti a počtu možných meteoritů, protože není jasné, zda a na jak velké kusy se objekt na konci dráhy rozpadl.
<!--Ve čtvrtek 15. července jsme přes náš webový formulář obdrželi celkem osm hlášení o pozorování jasného bolidu ten den přibližně v 5 hodin ráno letního času. Předchozí noc byly na mnoha místech bouřky a i ráno byla mnohde obloha pokrytá oblačností nebo se vytvořila ranní mlha. Někde se však vyjasnilo a bolid mohl být spatřen. Obloha již byla světlá, neboť právě vycházelo Slunce. Fotografické kamery bolidové sítě provozované naším ústavem z toho důvodu již nepracovaly, nicméně na některých místech máme instalované doplňkové videokamery a ty jsou provozu i ve dne. Bolid zaznamenaly videokamery na stanicích Červená hora a Lysá hora v Moravskoslezském kraji a v Říčanech u Prahy. Z těchto tří záznamů jsme zrekonstruovali dráhu a rychlost bolidu. Ukázalo se, že bolid dosáhl jasnosti Měsíce v úplňku (při pozorování ze standardní vzdálenosti 100 km) a pronikl hluboko do atmosféry, což nasvědčuje tomu, že došlo k pádu meteoritů na zemský povrch. Bohužel, závěrečná část bolidu nebyla kamerami zaznamenána, neboť na Červené hoře zalétl bolid za oblačnost (viz obr. 1), v Říčanech se dostal mimo zorné pole a na Lysé hoře byla zaznamenána jen malá část bolidu v mezeře mezi oblačností. Pro úplnost dodáváme, že jeden ze svědků natočil bolid kamerou v autě, ale i na tomto záznamu bolid vlétá do mraků. Nemáme tedy informace o velikosti a počtu možných meteoritů, protože není jasné, zda a na jak velké kusy se objekt na konci dráhy rozpadl.

Wersja z 13:59, 14 wrz 2021

1


Informacja o bolidzie i rzekomym znalezisku zamieszczona na facebooku profilu METEORITOK przez Kormos Balázs (za cosmoartel[1])

Poranny (05:00:11) bolid nad Polską 15 lipca 2021 roku z którego mogły spaść meteoryty.

Za portalem Astronomický ústav AV ČR:

Większość kamer czeskiej sieci bolidowej już nie działała, gdyż świtało. Ale część kamer działa nawet w dzień, więc udało się zarejestrować przelot bolidu przez trzy kamery: dwie w Červená hora i Lysá hora w Kraju Morawsko-Śląskim (Červená hora a Lysá hora v Moravskoslezském kraji) i jedną kamerę w Říčanach koło Pragi (v Říčanech u Prahy). Niestety na części stacji nie zarejestrował się cały przelot bolidu z powodu chmur lub wyjścia z pola widzenia kamery. Bolid w fazie maksimum osiągnął jasność Księżyca w pełni[2] i wniknął głęboko w atmosferę co by sugerowało, że spadły z niego meteoryty! Na bazie tych niekompletnych informacji udało się zrekonstruować przybliżona trajektorię meteoroidu w atmosferze i oszacować prawdopodobny obszar spadku fragmentów meteorytów. Z obliczeń wynika, że początkowa masa meteoroidu wynosiła ~100 kg, czyli była to bryła o ok. 40 cm średnicy. Wszedł on w atmosferę z prędkością ok. 17,8 km/s pod kątem 52° do powierzchni ziemi. Zapłonął na wysokości ~74 km. Końcowej fazy lotu nie udało się zarejestrować z powodu chmur, ale na wysokości 25 km miał on jeszcze prędkość 13 km/s.
Możliwy spadek meteorytów nastąpiłby na południe od miasta Mikstat. Wyznaczono orientacyjny rejon spadku. W jego wschodniej części mógł spaść fragment o wadze do 10 kg, a jeśli meteoroid defragmentował, to w odległości ok. 7 km od masy głównej w kierunku WNW, mogły spaść mniejsze fragmenty ok. 100 g.


Na facebooku jest informacja o znalezieniu pierwszego okazu meteorytu (351,6 g) z tego bolidu (dodatkowe zdjęcia znaleziska na portalu cosmoartel.pl). Znalazcą jest Kryspín Rodríguez[3] (facebook). W rejonie spadku poszukiwania prowadzą grupy z Warszawy, Poznania i Opola oraz poszukiwacze z zagranicy.

Stan 12-09-2021: Jak na razie nic więcej nie znaleziono!


Inf. prywatna: Mierząc zawartość krótkożyciowych izotopów promieniotwórczych w meteorycie można określić tzw. wiek ziemski okazu (ang. terrestrial age), tzn. czas od spadku meteorytu na Ziemię, gdy ustały już w nim procesy wytwarzania nowych nuklidów powstających w wyniku bombardowania meteoroidu promieniowaniem kosmicznym w przestrzeni pozaziemskiej do chwili obecnej. W celu pomiaru izotopów krótkożyciowych w nowo znalezionym okazie znalazca wypożyczył go Zbigniewowi Tymińskiemu z Narodowego Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM. Wstępne wyniki pomiarów wskazują, że w okazie nie stwierdzono występowania izotopów promieniotwórczych o okresie połowicznego rozpadu (ang. half-life period, t½) krótszym od 300 dni.[4]


Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(M) Mikstat

prawdopodobne miejsca spadku fragmentów w zależności od ich masy

Trasa bolidu Mikstat

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki


Galerie

Bibliografia

  • Owczarzak Andrzej, (2021), Nowy spadek w Polsce, Meteoryt, 101, 2021, s. 15. Plik available online.

Przypisy

  1. ^ grupa prowadzona przez Marcina Hajwosa
  2. ^ patrz → Jasność bolidów
  3. ^ znanych jest kilka przypadków, gdy meteoryty pochodzące z innych źródeł próbowano zgłaszać jako nowe znaleziska. Znany jest przypadek w Niemczech, gdzie jeden z poszukiwaczy próbował zgłosić okaz meteorytu Sikhote-Alin, jako nowe znalezisko (chodzi o meteoryt Inningen, który w 2011 roku został zdyskredytowany (Discredited) w Meteoritical Bulletin Database).
    W Polsce też niestety był przypadek, kiedy próbowano zgłosić okaz meteorytu Campo del Cielo, jako nowy polski meteoryt (tzw. Konopiska). Również w przypadku dwóch nowych meteorytów KrupeJankowo Dolne, wysuwane są podejrzenia o ich „obcym” pochodzeniu. A w przypadku meteorytu Rusalka udowodniono oszustwo! Wątpliwe są również współczesne znaleziska nowych okazów meteorytów w okolicach kraterów Kaali (Kaalijärv) (We wszystkich tych czterech przypadkach pojawia się nazwisko Mateusza Szyszka!); patrz → Kategoria:Oszustwa
  4. ^ przykładowe ekstremalnie krótkożyciowe izotopy występujące w chondrytach zwyczajnych to (w nawiasie okres połowicznego rozpadu): 52Mn (5,6 dni), 59Fe (44,5 dni), 58Co (70,4 dni), 57Co (271,8 dni) (patrz → Sołtmany/Badania, Laubenstein et al. 2012)

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste